Παρακολούθηση
Alexandre Bayen
Alexandre Bayen
Professor Electrical Engineering and Computer Science, UC Berkeley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Viability Theory: New Directions
JP Aubin, A Bayen, P Saint-Pierre
Springer Verlag, 2011
28992011
Viability theory: new directions
JP Aubin, AM Bayen, P Saint-Pierre
Springer Science & Business Media, 2011
28992011
Evaluation of traffic data obtained via GPS-enabled mobile phones: The Mobile Century field experiment
JC Herrera, DB Work, R Herring, XJ Ban, Q Jacobson, AM Bayen
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 18 (4), 568-583, 2010
11472010
A time-dependent Hamilton-Jacobi formulation of reachable sets for continuous dynamic games
IM Mitchell, AM Bayen, CJ Tomlin
Automatic Control, IEEE Transactions on 50 (7), 947-957, 2005
10422005
Virtual trip lines for distributed privacy-preserving traffic monitoring
B Hoh, M Gruteser, R Herring, J Ban, D Work, JC Herrera, AM Bayen, ...
Proceedings of the 6th international conference on Mobile systems …, 2008
5002008
Computational techniques for the verification of hybrid systems
CJ Tomlin, I Mitchell, AM Bayen, M Oishi
Proceedings of the IEEE 91 (7), 986-1001, 2003
4762003
Understanding road usage patterns in urban areas
P Wang, T Hunter, AM Bayen, K Schechtner, MC González
Scientific reports 2 (1), 1001, 2012
4392012
Cyber security of water SCADA systems—Part I: Analysis and experimentation of stealthy deception attacks
S Amin, X Litrico, S Sastry, AM Bayen
IEEE Transactions on Control Systems Technology 21 (5), 1963-1970, 2012
3572012
An ensemble Kalman filtering approach to highway traffic estimation using GPS enabled mobile devices
DB Work, OP Tossavainen, S Blandin, AM Bayen, T Iwuchukwu, K Tracton
2008 47th IEEE Conference on Decision and Control, 5062-5068, 2008
3442008
A traffic model for velocity data assimilation
D Work, S Blandin, OP Tossavainen, B Piccoli, A Bayen
Applied Research Mathematics eXpress (ARMX) 1, 1-35, 2010
3342010
Learning the dynamics of arterial traffic from probe data using a dynamic Bayesian network
A Hofleitner, R Herring, P Abbeel, A Bayen
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 13 (4), 1679-1693, 2012
3222012
Incorporation of Lagrangian measurements in freeway traffic state estimation
JC Herrera, AM Bayen
Transportation Research Part B: Methodological 44 (4), 460-481, 2010
3152010
Traffic state estimation on highway: A comprehensive survey
T Seo, AM Bayen, T Kusakabe, Y Asakura
Annual reviews in control 43, 128-151, 2017
3132017
The surprising effectiveness of ppo in cooperative, multi-agent games
C Yu, A Velu, E Vinitsky, Y Wang, A Bayen, Y Wu
arXiv preprint arXiv:2103.01955, 2021
2942021
Estimating arterial traffic conditions using sparse probe data
R Herring, A Hofleitner, P Abbeel, A Bayen
13th international IEEE conference on intelligent transportation systems …, 2010
2892010
Accelerated mirror descent in continuous and discrete time
W Krichene, A Bayen, PL Bartlett
Advances in neural information processing systems 28, 2015
2292015
Arterial travel time forecast with streaming data: A hybrid approach of flow modeling and machine learning
A Hofleitner, R Herring, A Bayen
Transportation Research Part B: Methodological 46 (9), 1097-1122, 2012
2152012
Delay pattern estimation for signalized intersections using sampled travel times
X Ban, R Herring, P Hao, AM Bayen
Transportation Research Record 2130 (1), 109-119, 2009
2102009
Lax–Hopf based incorporation of internal boundary conditions into Hamilton–Jacobi equation. Part I: Theory
CG Claudel, AM Bayen
IEEE Transactions on Automatic Control 55 (5), 1142-1157, 2010
2082010
Path and travel time inference from GPS probe vehicle data
T Hunter, R Herring, P Abbeel, A Bayen
NIPS Analyzing Networks and Learning with Graphs 12 (1), 2, 2009
2002009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20