Παρακολούθηση
Barbara Knowlton
Barbara Knowlton
Professor of Psychology, UCLA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα psych.ucla.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role of the basal ganglia in habit formation
HH Yin, BJ Knowlton
Nature Reviews Neuroscience 7 (6), 464-476, 2006
23852006
A neostriatal habit learning system in humans
BJ Knowlton, JA Mangels, LR Squire
Science 273 (5280), 1399-1402, 1996
20751996
Learning and memory functions of the basal ganglia
MG Packard, BJ Knowlton
Annual review of neuroscience 25 (1), 563-593, 2002
19932002
The structure and organization of memory
LR Squire, B Knowlton, G Musen
Annual review of psychology 44 (1), 453-495, 1993
16931993
Lesions of dorsolateral striatum preserve outcome expectancy but disrupt habit formation in instrumental learning
HH Yin, BJ Knowlton, BW Balleine
European journal of neuroscience 19 (1), 181-189, 2004
12582004
Remembering episodes: a selective role for the hippocampus during retrieval
LL Eldridge, BJ Knowlton, CS Furmanski, SY Bookheimer, SA Engel
Nature neuroscience 3 (11), 1149-1152, 2000
10812000
The role of the dorsomedial striatum in instrumental conditioning
HH Yin, SB Ostlund, BJ Knowlton, BW Balleine
European Journal of Neuroscience 22 (2), 513-523, 2005
10772005
Modulation of competing memory systems by distraction
K Foerde, BJ Knowlton, RA Poldrack
proceedings of the National Academy of Sciences 103 (31), 11778-11783, 2006
7472006
Probabilistic classification learning in amnesia.
BJ Knowlton, LR Squire, MA Gluck
Learning & memory 1 (2), 106-120, 1994
7471994
A system for relational reasoning in human prefrontal cortex
JA Waltz, BJ Knowlton, KJ Holyoak, KB Boone, FS Mishkin, ...
Psychological science 10 (2), 119-125, 1999
6621999
The learning of categories: Parallel brain systems for item memory and category knowledge
BJ Knowlton, LR Squire
Science 262 (5140), 1747-1749, 1993
6331993
The neural correlates of motor skill automaticity
RA Poldrack, FW Sabb, K Foerde, SM Tom, RF Asarnow, SY Bookheimer, ...
Journal of Neuroscience 25 (22), 5356-5364, 2005
6172005
Artificial grammar learning depends on implicit acquisition of both abstract and exemplar-specific information.
BJ Knowlton, LR Squire
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 22 (1), 169, 1996
5751996
Watching social interactions produces dorsomedial prefrontal and medial parietal BOLD fMRI signal increases compared to a resting baseline
M Iacoboni, MD Lieberman, BJ Knowlton, I Molnar-Szakacs, M Moritz, ...
Neuroimage 21 (3), 1167-1173, 2004
5712004
Step training with body weight support: effect of treadmill speed and practice paradigms on poststroke locomotor recovery
KJ Sullivan, BJ Knowlton, BH Dobkin
Archives of physical medicine and rehabilitation 83 (5), 683-691, 2002
5422002
Inactivation of dorsolateral striatum enhances sensitivity to changes in the action–outcome contingency in instrumental conditioning
HH Yin, BJ Knowlton, BW Balleine
Behavioural brain research 166 (2), 189-196, 2006
5252006
Memory, hippocampus, and brain systems.
LR Squire, BJ Knowlton
The Mit Press, 1995
4821995
Intact artificial grammar learning in amnesia: Dissociation of classification learning and explicit memory for specific instances
BJ Knowlton, SJ Ramus, LR Squire
Psychological science 3 (3), 172-179, 1992
4781992
Memory enhancement and deep-brain stimulation of the entorhinal area
N Suthana, Z Haneef, J Stern, R Mukamel, E Behnke, B Knowlton, I Fried
New England Journal of Medicine 366 (6), 502-510, 2012
4692012
The information acquired during artificial grammar learning.
BJ Knowlton, LR Squire
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 20 (1), 79, 1994
4521994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20