Nektarios Chrysoulakis
Nektarios Chrysoulakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iacm.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SRTM vs ASTER elevation products. Comparison for two regions in Crete, Greece
KG Nikolakopoulos, EK Kamaratakis, N Chrysoulakis
International Journal of remote sensing 27 (21), 4819-4838, 2006
2922006
Atmospheric correction for satellite remotely sensed data intended for agricultural applications: impact on vegetation indices
DG Hadjimitsis, G Papadavid, A Agapiou, K Themistocleous, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 10 (1), 89-95, 2010
2592010
Sustainable urban metabolism as a link between bio-physical sciences and urban planning: The BRIDGE project
N Chrysoulakis, M Lopes, R San José, CSB Grimmond, MB Jones, ...
Landscape and urban planning 112, 100-117, 2013
1802013
A decision-support system for sustainable urban metabolism in Europe
A González, A Donnelly, M Jones, N Chrysoulakis, M Lopes
Environmental Impact Assessment Review 38, 109-119, 2013
1292013
DART: recent advances in remote sensing data modeling with atmosphere, polarization, and chlorophyll fluorescence
JP Gastellu-Etchegorry, N Lauret, T Yin, L Landier, A Kallel, Z Malenovský, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2017
1102017
Landsat 8 vs. Landsat 5: A comparison based on urban and peri-urban land cover mapping
D Poursanidis, N Chrysoulakis, Z Mitraka
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 35 …, 2015
1072015
Estimating satellite-derived bathymetry (SDB) with the Google Earth Engine and sentinel-2
D Traganos, D Poursanidis, B Aggarwal, N Chrysoulakis, P Reinartz
Remote Sensing 10 (6), 859, 2018
982018
Online global land surface temperature estimation from Landsat
D Parastatidis, Z Mitraka, N Chrysoulakis, M Abrams
Remote sensing 9 (12), 1208, 2017
882017
Improving the estimation of urban surface emissivity based on sub-pixel classification of high resolution satellite imagery
Z Mitraka, N Chrysoulakis, Y Kamarianakis, P Partsinevelos, ...
Remote Sensing of Environment 117, 125-134, 2012
832012
Comparison of aerosol optical thickness with in situ visibility data over Cyprus
A Retalis, DG Hadjimitsis, S Michaelides, F Tymvios, N Chrysoulakis, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 10 (3), 421-428, 2010
772010
Towards global-scale seagrass mapping and monitoring using Sentinel-2 on Google Earth Engine: The case study of the aegean and ionian seas
D Traganos, B Aggarwal, D Poursanidis, K Topouzelis, N Chrysoulakis, ...
Remote Sensing 10 (8), 1227, 2018
672018
Using midday surface temperature to estimate cooling degree-days from NOAA-AVHRR thermal infrared data: An application for Athens, Greece
M Stathopoulou, C Cartalis, N Chrysoulakis
Solar energy 80 (4), 414-422, 2006
592006
Estimation of urban PM10 concentration, based on MODIS and MERIS/AATSR synergistic observations
N Benas, A Beloconi, N Chrysoulakis
Atmospheric environment 79, 448-454, 2013
572013
Remote Sensing, natural hazards and the contribution of ESA Sentinels missions
D Poursanidis, N Chrysoulakis
Remote Sensing Applications: Society and Environment 6, 25-38, 2017
542017
Estimation of the all‐wave urban surface radiation balance by use of ASTER multispectral imagery and in situ spatial data
N Chrysoulakis
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 108 (D18), 2003
542003
Comparison of atmospheric correction methods using ASTER data for the area of Crete, Greece
N Chrysoulakis, M Abrams, H Feidas, K Arai
International Journal of Remote Sensing 31 (24), 6347-6385, 2010
512010
Protected Area management: Fusion and confusion with the ecosystem services approach
C Hummel, D Poursanidis, D Orenstein, M Elliott, MC Adamescu, ...
Science of the Total Environment 651, 2432-2443, 2019
472019
Evaluating remotely sensed rainfall estimates using nonlinear mixed models and geographically weighted regression
Y Kamarianakis, H Feidas, G Kokolatos, N Chrysoulakis, V Karatzias
Environmental Modelling & Software 23 (12), 1438-1447, 2008
472008
Estimating urban PM10 and PM2. 5 concentrations, based on synergistic MERIS/AATSR aerosol observations, land cover and morphology data
A Beloconi, Y Kamarianakis, N Chrysoulakis
Remote Sensing of Environment 172, 148-164, 2016
462016
Improving the estimation of land surface temperature for the region of Greece: adjustment of a split window algorithm to account for the distribution of precipitable water
N Chrysoulakis, C Cartalis
International Journal of Remote Sensing 23 (5), 871-880, 2002
462002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20