Παρακολούθηση
Nektarios Chrysoulakis
Nektarios Chrysoulakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iacm.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SRTM vs ASTER elevation products. Comparison for two regions in Crete, Greece
KG Nikolakopoulos, EK Kamaratakis, N Chrysoulakis
International Journal of remote sensing 27 (21), 4819-4838, 2006
3232006
Atmospheric correction for satellite remotely sensed data intended for agricultural applications: impact on vegetation indices
DG Hadjimitsis, G Papadavid, A Agapiou, K Themistocleous, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 10 (1), 89-95, 2010
2832010
Sustainable urban metabolism as a link between bio-physical sciences and urban planning: The BRIDGE project
N Chrysoulakis, M Lopes, R San José, CSB Grimmond, MB Jones, ...
Landscape and urban planning 112, 100-117, 2013
2022013
Estimating satellite-derived bathymetry (SDB) with the google earth engine and sentinel-2
D Traganos, D Poursanidis, B Aggarwal, N Chrysoulakis, P Reinartz
Remote Sensing 10 (6), 859, 2018
1392018
DART: recent advances in remote sensing data modeling with atmosphere, polarization, and chlorophyll fluorescence
JP Gastellu-Etchegorry, N Lauret, T Yin, L Landier, A Kallel, Z Malenovský, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2017
1392017
A decision-support system for sustainable urban metabolism in Europe
A González, A Donnelly, M Jones, N Chrysoulakis, M Lopes
Environmental Impact Assessment Review 38, 109-119, 2013
1342013
Landsat 8 vs. Landsat 5: A comparison based on urban and peri-urban land cover mapping
D Poursanidis, N Chrysoulakis, Z Mitraka
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 35 …, 2015
1292015
Online global land surface temperature estimation from Landsat
D Parastatidis, Z Mitraka, N Chrysoulakis, M Abrams
Remote sensing 9 (12), 1208, 2017
1282017
Towards global-scale seagrass mapping and monitoring using Sentinel-2 on Google Earth Engine: The case study of the aegean and ionian seas
D Traganos, B Aggarwal, D Poursanidis, K Topouzelis, N Chrysoulakis, ...
Remote Sensing 10 (8), 1227, 2018
1042018
Improving the estimation of urban surface emissivity based on sub-pixel classification of high resolution satellite imagery
Z Mitraka, N Chrysoulakis, Y Kamarianakis, P Partsinevelos, ...
Remote Sensing of Environment 117, 125-134, 2012
902012
ThinkNature nature-based solutions handbook
G Somarakis, S Stagakis, N Chrysoulakis, M Mesimäki, S Lehvävirta
European Union, 2019
882019
Comparison of aerosol optical thickness with in situ visibility data over Cyprus
A Retalis, DG Hadjimitsis, S Michaelides, F Tymvios, N Chrysoulakis, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 10 (3), 421-428, 2010
852010
Remote Sensing, natural hazards and the contribution of ESA Sentinels missions
D Poursanidis, N Chrysoulakis
Remote Sensing Applications: Society and Environment 6, 25-38, 2017
782017
Protected Area management: Fusion and confusion with the ecosystem services approach
C Hummel, D Poursanidis, D Orenstein, M Elliott, MC Adamescu, ...
Science of the Total Environment 651, 2432-2443, 2019
702019
Urban energy exchanges monitoring from space
N Chrysoulakis, S Grimmond, C Feigenwinter, F Lindberg, ...
Scientific reports 8 (1), 1-8, 2018
682018
Estimation of urban PM10 concentration, based on MODIS and MERIS/AATSR synergistic observations
N Benas, A Beloconi, N Chrysoulakis
Atmospheric environment 79, 448-454, 2013
662013
On the use of Sentinel-2 for coastal habitat mapping and satellite-derived bathymetry estimation using downscaled coastal aerosol band
D Poursanidis, D Traganos, P Reinartz, N Chrysoulakis
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 80, 58-70, 2019
642019
Using midday surface temperature to estimate cooling degree-days from NOAA-AVHRR thermal infrared data: An application for Athens, Greece
M Stathopoulou, C Cartalis, N Chrysoulakis
Solar energy 80 (4), 414-422, 2006
642006
Estimation of the all‐wave urban surface radiation balance by use of ASTER multispectral imagery and in situ spatial data
N Chrysoulakis
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 108 (D18), 2003
562003
Comparison of atmospheric correction methods using ASTER data for the area of Crete, Greece
N Chrysoulakis, M Abrams, H Feidas, K Arai
International Journal of Remote Sensing 31 (24), 6347-6385, 2010
542010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20