Παρακολούθηση
Anastasios I. STAMOU
Anastasios I. STAMOU
Professor, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Verification of a CFD model for indoor airflow and heat transfer
A Stamou, I Katsiris
Building and Environment 41 (9), 1171-1181, 2006
2792006
Density currents and shear-induced flocculation in sedimentation tanks
DA Lyn, AI Stamou, W Rodi
Journal of hydraulic Engineering 118 (6), 849-867, 1992
1831992
Numerical modeling of flow and settling in primary rectangular clarifiers
AI Stamou, EW Adams, W Rodi
Journal of hydraulic research 27 (5), 665-682, 1989
1551989
Improving the hydraulic efficiency of water process tanks using CFD models
AI Stamou
Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 47 (8), 1179-1189, 2008
1192008
Development and verification of a 3-D integrated surface water–groundwater model
K Spanoudaki, AI Stamou, A Nanou-Giannarou
Journal of Hydrology 375 (3-4), 410-427, 2009
902009
Evaluation of thermal comfort in Galatsi Arena of the Olympics “Athens 2004” using a CFD model
AI Stamou, I Katsiris, A Schaelin
Applied Thermal Engineering 28 (10), 1206-1215, 2008
862008
Influence of inlet and outlet configuration on the flow in secondary clarifiers
P Krebs, AI Stamou, JL Garcia-Heras, W Rodi
Water Science and Technology 34 (5), 1-9, 1996
791996
Modelling of oxidation ditches using an open channel flow 1-D advection-dispersion equation and ASM1 process description
AI Stamou
Water science and technology 36 (5), 269-276, 1997
781997
Prediction of hydrodynamic characteristics of rectangular settling tanks
I Celik, W Rodi, AI Stamou
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF REFINED FLOW MODELING AND TURBULENCE MEASUREMENTS, 1985
761985
Determination of environmental flows in rivers using an integrated hydrological-hydrodynamic-habitat modelling approach
A Stamou, A Polydera, G Papadonikolaki, F Martinez-Capel, ...
Journal of environmental management 209, 273-285, 2018
712018
Modeling oxidation ditches using the IA WPRC activated sludge model with hydrodynamic effects
AI Stamou
Water science and technology 30 (2), 185, 1994
501994
Response of freshwater macroinvertebrates to rainfall-induced high flows: A hydroecological approach
C Theodoropoulos, A Vourka, A Stamou, P Rutschmann, N Skoulikidis
Ecological indicators 73, 432-442, 2017
462017
Verification and application of a mathematical model for the assessment of the effect of guiding walls on the hydraulic efficiency of chlorination tanks
AI Stamou
Journal of Hydroinformatics 4 (4), 245-254, 2002
422002
Evaluating the effect of inlet arrangement in settling tanks using the hydraulic efficiency diagram
G Stamou, AI* & Noutsopoulos
Water SA 20 (1), 77-84, 1994
401994
Ecosystem‐based environmental flow assessment in a Greek regulated river with the use of 2D hydrodynamic habitat modelling
C Theodoropoulos, N Skoulikidis, P Rutschmann, A Stamou
River research and applications 34 (6), 538-547, 2018
382018
Evaluating the performance of habitat models for predicting the environmental flow requirements of benthic macroinvertebrates
C Theodoropoulos, A Vourka, N Skoulikidis, P Rutschmann, A Stamou
Journal of Ecohydraulics, 2018
372018
Improving the numerical modeling of river water quality by using high order difference schemes
AI Stamou
Water Research 26 (12), 1563-1570, 1992
371992
Design of secondary settling tanks using a CFD model
AI Stamou, G Theodoridis, K Xanthopoulos
Journal of Environmental Engineering 135 (7), 551-561, 2009
352009
Verification of a 3D CFD model for vertical slot fish-passes
AI Stamou, G Mitsopoulos, P Rutschmann, MD Bui
Environmental Fluid Mechanics 18, 1435-1461, 2018
322018
Modelling of an alternating oxidation ditch system
A Stamou, A Katsiri, I Mantziaras, K Boshnakov, B Koumanova, ...
Water science and technology 39 (4), 169-176, 1999
321999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20