Παρακολούθηση
Ehren Mannebach
Ehren Mannebach
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An ultrafast symmetry switch in a Weyl semimetal
EJ Sie, CM Nyby, CD Pemmaraju, SJ Park, X Shen, J Yang, MC Hoffmann, ...
Nature 565 (7737), 61-66, 2019
3552019
Engineering the Structural and Electronic Phases of MoTe2 through W Substitution
D Rhodes, DA Chenet, BE Janicek, C Nyby, Y Lin, W Jin, D Edelberg, ...
Nano letters 17 (3), 1616-1622, 2017
1572017
Dynamic Structural Response and Deformations of Monolayer MoS2 Visualized by Femtosecond Electron Diffraction
EM Mannebach, R Li, KA Duerloo, C Nyby, P Zalden, T Vecchione, ...
Nano letters 15 (10), 6889-6895, 2015
1132015
Ultrafast Electronic and Structural Response of Monolayer MoS2 under Intense Photoexcitation Conditions
EM Mannebach, KAN Duerloo, LA Pellouchoud, MJ Sher, S Nah, YH Kuo, ...
ACS nano 8 (10), 10734-10742, 2014
622014
3-D self-aligned stacked NMOS-on-PMOS nanoribbon transistors for continued Moore’s law scaling
CY Huang, G Dewey, E Mannebach, A Phan, P Morrow, W Rachmady, ...
2020 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 20.6. 1-20.6. 4, 2020
602020
High Hole Mobility and Thickness‐Dependent Crystal Structure in α, ω‐Dihexylsexithiophene Single‐Monolayer Field‐Effect Transistors
EM Mannebach, JW Spalenka, PS Johnson, Z Cai, FJ Himpsel, PG Evans
Advanced Functional Materials 23 (5), 554-564, 2013
592013
Dynamic optical tuning of interlayer interactions in the transition metal dichalcogenides
EM Mannebach, C Nyby, F Ernst, Y Zhou, J Tolsma, Y Li, MJ Sher, ...
Nano Letters 17 (12), 7761-7766, 2017
502017
Anisotropic structural dynamics of monolayer crystals revealed by femtosecond surface X-ray scattering
IC Tung, A Krishnamoorthy, S Sadasivam, H Zhou, Q Zhang, KL Seyler, ...
Nature Photonics 13 (6), 425-430, 2019
272019
Visualizing Energy Transfer at Buried Interfaces in Layered Materials Using Picosecond X‐Rays
C Nyby, A Sood, P Zalden, AJ Gabourie, P Muscher, D Rhodes, ...
Advanced Functional Materials 30 (34), 2002282, 2020
162020
A terahertz pump mega-electron-volt ultrafast electron diffraction probe apparatus at the SLAC Accelerator Structure Test Area facility
BK Ofori-Okai, MC Hoffmann, AH Reid, S Edstrom, RK Jobe, RK Li, ...
Journal of Instrumentation 13 (06), P06014, 2018
162018
Gate-all-around integrated circuit structures having depopulated channel structures using multiple bottom-up oxidation approaches
E Mannebach, A Phan, A Lilak, W Rachmady, G Dewey, CY Huang, ...
US Patent App. 16/240,156, 2020
112020
Gate-all-around integrated circuit structures having depopulated channel structures using bottom-up oxidation approach
W Rachmady, G Dewey, JT Kavalieros, A Lilak, P Morrow, A Phan, ...
US Patent App. 16/240,369, 2020
82020
Interconnect techniques for electrically connecting source/drain regions of stacked transistors
AD Lilak, G Dewey, CY Huang, C Jezewski, E Mannebach, R Mehandru, ...
US Patent App. 16/024,058, 2020
72020
Stacked transistors with dielectric between source/drain materials of different strata
W Rachmady, CY Huang, E Mannebach, A Phan, CSC Barrett, JP Gupta, ...
US Patent App. 16/355,623, 2020
62020
Spectral resolution of states relevant to photoinduced charge transfer in modified pentacene/ZnO field-effect transistors
JW Spalenka, EM Mannebach, DJ Bindl, MS Arnold, PG Evans
Applied Physics Letters 99 (19), 2011
62011
Vertical memory cells
A Lilak, W Rachmady, G Dewey, K Jun, HJ Yoo, P Morrow, ST Ma, P Ahn, ...
US Patent 11,569,238, 2023
52023
Contact resistance reduction in transistor devices with metallization on both sides
K Ganguly, R Keech, S Rafique, GA Glass, AS Murthy, E Mannebach, ...
US Patent App. 16/911,771, 2021
52021
Self-aligned stacked ge/si cmos transistor structure
W Rachmady, A Lilak, B Mueller, HJ Yoo, P Morrow, A Phan, CY Huang, ...
US Patent App. 16/236,113, 2020
52020
Y.-c Chiu, W
D Rhodes, DA Chenet, BE Janicek, C Nyby, Y Lin, W Jin, D Edelberg, ...
Zheng, QR Zhang, F. Ernst, JI Dadap, X. Tong, J. Ma, R. Lou, S. Wang, T …, 2017
52017
Chiu
D Rhodes, DA Chenet, BE Janicek, C Nyby, Y Lin, W Jin, D Edelberg, ...
Y. c, 1616-1622, 0
5
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20