Teerapong Leelanupab
Teerapong Leelanupab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα it.kmitl.ac.th - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Crowdsourcing interactions: using crowdsourcing for evaluating interactive information retrieval systems
G Zuccon, T Leelanupab, S Whiting, E Yilmaz, JM Jose, L Azzopardi
Information retrieval 16 (2), 267-305, 2013
432013
An architecture for life-long user modelling
D Elliott, F Hopfgartner, T Leelanupab, Y Moshfeghi, JM Jose
152009
Financial latent Dirichlet allocation (FinLDA): Feature extraction in text and data mining for financial time series prediction
N Kanungsukkasem, T Leelanupab
IEEE Access 7, 71645-71664, 2019
112019
Crowdtiles: Presenting crowd-based information for event-driven information needs
S Whiting, K Zhou, J Jose, O Alonso, T Leelanupab
Proceedings of the 21st acm international conference on information and …, 2012
112012
A query-basis approach to parametrizing novelty-biased cumulative gain
T Leelanupab, G Zuccon, JM Jose
Conference on the Theory of Information Retrieval, 327-331, 2011
112011
User centred evaluation of a recommendation based image browsing system
T Leelanupab, F Hopfgartner, JM Jose
112009
Indexing without spam
G Zuccon, T Leelanupab, A Nguyen, L Azzopardi
RMIT University, 2011
102011
Crowdsourcing Interactions: A proposal for capturing user interactions through crowdsourcing
G Zuccon, T Leelanupab, S Whiting, J Jose, L Azzopardi
Crowdsourcing for Search and Data Mining Proceedings: Workshop of the Fourth …, 2011
102011
Automated English mnemonic keyword suggestion for learning Japanese vocabulary
O Anonthanasap, M Ketna, T Leelanupab
2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical …, 2015
72015
Mnemonic-based interactive interface for second-language vocabulary learning
O Anonthanasap, C He, K Takashima, T Leelanupab, Y Kitamura
Proceedings of the Human Interface Society, HIS 14, 2014
72014
Crowdsourcing interactions: Capturing query sessions through crowdsourcing
G Zuccon, T Leelanupab, S Whiting, E Yilmaz, J Jose, L Azzopardi
Information Retrieval Over Query Sessions Workshop Proceedings, 1-5, 2011
72011
Cozpace: a proposal for collaborative web search for sharing search records and interactions
H Kruajirayu, A Tangsomboon, T Leelanupab
2014 Third ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC), 165-168, 2014
62014
A comprehensive analysis of parameter settings for novelty-biased cumulative gain
T Leelanupab, G Zuccon, J M. Jose
Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and …, 2012
62012
A Ranking framework and evaluation for diversity-based retrieval
T Leelanupab
University of Glasgow, 2012
62012
Institutional repositories for scholarly communities in Thailand
W Klungthanaboon, T Leelanupab, M Moss
วารสาร เทคโนโลยี สารสนเทศ ลาดกระบัง 1 (1), 2016
52016
Is intent-aware expected reciprocal rank sufficient to evaluate diversity?
T Leelanupab, G Zuccon, JM Jose
European Conference on Information Retrieval, 738-742, 2013
52013
Recognition of NASDAQ stock symbols in Tweets
N Kanungsukkasem, P Netisopakul, T Leelanupab
2014 6th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), 12-16, 2014
42014
Cofox: A synchronous collaborative browser
RP Jesus, T Leelanupab, JM Jose
Asia Information Retrieval Symposium, 262-274, 2012
42012
University of Glasgow (qirdcsuog) at TREC Crowdsourcing 2011: TurkRank-Network-based Worker Ranking in Crowdsourcing
S Whiting, JR Perez, G Zuccon, T Leelanupab, J Jose
The Twentieth Text REtrieval Conference (TREC 2011) Proceedings [NIST …, 2011
42011
A simulated user study of image browsing using high-level classification
T Leelanupab, Y Feng, V Stathopoulos, JM Jose
International Conference on Semantic and Digital Media Technologies, 3-15, 2009
42009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20