Thomas Chatzidimitris
Thomas Chatzidimitris
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mobile Augmented Reality edutainment applications for cultural institutions
T Chatzidimitris, E Kavakli, M Economou, D Gavalas
IISA 2013, 1-4, 2013
452013
Mobile Augmented Reality edutainment applications for cultural institutions
T Chatzidimitris, E Kavakli, M Economou, D Gavalas
IISA 2013, 1-4, 2013
452013
PacMap: transferring PacMan to the physical realm
T Chatzidimitris, D Gavalas, V Kasapakis
International Internet of Things Summit, 139-144, 2014
122014
Evaluation of pervasive games: recruitment of qualified participants through preparatory game phases
V Kasapakis, D Gavalas, T Chatzidimitris
International Internet of Things Summit, 118-124, 2014
22014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4