Παρακολούθηση
Christoforos Benetatos
Christoforos Benetatos
PhD, Researcher at Politecnico di Torino, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polito.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Focal mechanisms of shallow and intermediate depth earthquakes along the Hellenic Arc
C Benetatos, A Kiratzi, C Papazachos, G Karakaisis
Journal of Geodynamics 37 (2), 253-296, 2004
1282004
The 14 August 2003 Lefkada Island (Greece) earthquake: focal mechanisms of the mainshock and of the aftershock sequence
C Benetatos, A Kiratzi, Z Roumelioti, G Stavrakakis, G Drakatos, ...
Journal of seismology 9 (2), 171-190, 2005
802005
The April 2007 earthquake swarm near Lake Trichonis and implications for active tectonics in western Greece
A Kiratzi, E Sokos, A Ganas, A Tselentis, C Benetatos, Z Roumelioti, ...
Tectonophysics 452 (1-4), 51-65, 2008
632008
Strike-slip motions in the Gulf of Siğaçik (western Turkey): Properties of the 17 October 2005 earthquake seismic sequence
C Benetatos, A Kiratzi, A Ganas, M Ziazia, A Plessa, G Drakatos
Tectonophysics 426 (3-4), 263-279, 2006
632006
A source study of the 6 July 2003 (Mw 5.7) earthquake sequence in the Gulf of Saros (Northern Aegean Sea): seismological evidence for the western continuation of the Ganos fault
H Karabulut, Z Roumelioti, C Benetatos, AK Mutlu, S Özalaybey, M Aktar, ...
Tectonophysics 412 (3-4), 195-216, 2006
492006
Source parameters of the M 6.5 Skyros island (North Aegean Sea) earthquake of July 26, 2001
C Benetatos, Z Roumelioti, A Kiratzi, N Melis
Annals of Geophysics 45 (3-4), 2002
462002
The 14 February 2008 earthquake (M6. 7) sequence offshore south Peloponnese (Greece): Source models of the three strongest events
Z Roumelioti, C Benetatos, A Kiratzi
Tectonophysics 471 (3-4), 272-284, 2009
442009
Complex and Segmented Rupture Associated with the 14 August 2003 Mw 6.2 Lefkada, Ionian Islands, Earthquake
C Benetatos, D Dreger, A Kiratzi
Bulletin of the Seismological Society of America 97 (1B), 35-51, 2007
442007
Finite-fault slip models for the 15 April 1979 (Mw 7.1) Montenegro earthquake and its strongest aftershock of 24 May 1979 (Mw 6.2)
C Benetatos, A Kiratzi
Tectonophysics 421 (1-2), 129-143, 2006
402006
Stochastic strong ground motion simulation of intermediate depth earthquakes: the cases of the 30 May 1990 Vrancea (Romania) and of the 22 January 2002 Karpathos island (Greece …
CA Benetatos, AA Kiratzi
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 24 (1), 1-9, 2004
382004
Moment tensor inversion for two micro-earthquakes occurring inside the Háje gas storage facilities, Czech Republic
C Benetatos, J Málek, F Verga
Journal of seismology 17 (2), 557-577, 2013
372013
A study of the 2 December 2002 (M5. 5) Vartholomio (western Peloponnese, Greece) earthquake and of its largest aftershocks
Z Roumelioti, C Benetatos, A Kiratzi, G Stavrakakis, N Melis
Tectonophysics 387 (1-4), 65-79, 2004
372004
Time-Domain Moment Tensors for shallow (h≤ 40 km) earthquakes in the broader Aegean Sea for the years 2006 and 2007: The database of the Aristotle University of Thessaloniki
Z Roumelioti, A Kiratzi, C Benetatos
Journal of Geodynamics 51 (2-3), 179-189, 2011
342011
Fully Integrated Hydrocarbon Reservoir Studies: Myth or Reality?
C Benetatos, D Viberti
American Journal of Applied Sciences 7 (11), 1477-1486, 2010
332010
Distributed earthquake focal mechanisms in the Aegean Sea
ΑΑ Κυρατζή, Χ Μπενετάτος, Ζ Ρουμελιώτη
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 40 (3), 1125-1137, 2007
232007
Seismic damage scenarios in Lefkas old town (W. Greece)
I Kassaras, D Kalantoni, C Benetatos, G Kaviris, K Michalaki, ...
Bulletin of Earthquake Engineering 13 (12), 3669-3711, 2015
202015
Neotectonic study of Western Crete and implications for seismic hazard assessment
D Mountrakis, A Kilias, A Pavlaki, C Fassoulas, E Thomaidou, ...
Journal of the Virtual Explorer 42 (2), 10.3809, 2012
192012
A source study of the 9 September 1998 (Mw 5.6) Castelluccio earthquake in Southern Italy using teleseismic and strong motion data
G Arrigo, Z Roumelioti, C Benetatos, A Kiratzi, A Bottari, G Neri, D Termini, ...
Natural Hazards 37 (3), 245-262, 2006
192006
The 24 May 2014 (Mw6. 8) earthquake (North Aegean Trough): spatiotemporal evolution, source and slip model from teleseismic data
A Kiratzi, E Tsakiroudi, C Benetatos, G Karakaisis
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 95, 85-100, 2016
162016
The Psachna (Evia island) earthquake swarm of June 2003
Κ Μπενετάτος, ΑΑ Κυρατζή, Κ Κεμεντζετζίδου, Ζ Ρουμελιώτη, ...
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 36 (3), 1379-1388, 2004
152004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20