Παρακολούθηση
Alain Mebsout
Alain Mebsout
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uiowa.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Kind 2 Model Checker
A Champion, A Mebsout, C Sticksel, C Tinelli
International Conference on Computer Aided Verification, 510-517, 2016
1382016
Cubicle: a parallel SMT-based model checker for parameterized systems: tool paper
S Conchon, A Goel, S Krstić, A Mebsout, F Zaïdi
Computer Aided Verification: 24th International Conference, CAV 2012 …, 2012
1282012
SMTCoq: A plug-in for integrating SMT solvers into Coq
B Ekici, A Mebsout, C Tinelli, C Keller, G Katz, A Reynolds, C Barrett
Computer Aided Verification: 29th International Conference, CAV 2017 …, 2017
1132017
Alt-Ergo 2.2
S Conchon, A Coquereau, M Iguernlala, A Mebsout
SMT Workshop: International Workshop on Satisfiability Modulo Theories, 2018
682018
The Alt-Ergo automated theorem prover, 2008
F Bobot, S Conchon, E Contejean, M Iguernelala, S Lescuyer, A Mebsout
612013
Invariants for finite instances and beyond
S Conchon, A Goel, S Krstić, A Mebsout, F Zaïdi
2013 Formal Methods in Computer-Aided Design, 61-68, 2013
562013
A simplex-based extension of Fourier-Motzkin for solving linear integer arithmetic
F Bobot, S Conchon, E Contejean, M Iguernelala, A Mahboubi, A Mebsout, ...
Automated Reasoning: 6th International Joint Conference, IJCAR 2012 …, 2012
332012
Proof certificates for SMT-based model checkers for infinite-state systems
A Mebsout, C Tinelli
2016 Formal Methods in Computer-Aided Design (FMCAD), 117-124, 2016
312016
The Alt-Ergo automated theorem prover
F Bobot, S Conchon, E Contejean, M Iguernelala, S Lescuyer, A Mebsout
URL: http://alt-ergo. lri. fr, 2008
272008
Qualification of a model checker for avionics software verification
L Wagner, A Mebsout, C Tinelli, D Cofer, K Slind
NASA Formal Methods: 9th International Symposium, NFM 2017, Moffett Field …, 2017
212017
Certificates for parameterized model checking
S Conchon, A Mebsout, F Zaïdi
FM 2015: Formal Methods: 20th International Symposium, Oslo, Norway, June 24 …, 2015
212015
Extending SMTCoq, a certified checker for SMT
B Ekici, G Katz, C Keller, A Mebsout, AJ Reynolds, C Tinelli
arXiv preprint arXiv:1606.05947, 2016
182016
A collaborative framework for non-linear integer arithmetic reasoning in Alt-Ergo
S Conchon, M Iguernelala, A Mebsout
2013 15th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for …, 2013
162013
Liquidity: Ocaml pour la blockchain
Ç Bozman, M Iguernlala, M Laporte, FL Fessant, A Mebsout
Journées Francophones des Langages Applicatifs 2018, 2018
92018
Inférence d'invariants pour le model checking de systèmes paramétrés.(Invariants inference for model checking of parameterized systems).
A Mebsout
University of Paris-Sud, Orsay, France, 2014
92014
Inférence d'invariants pour le model checking de systèmes paramétrés
A Mebsout
Université Paris Sud-Paris XI, 2014
82014
Vérification de systemes paramétrés avec Cubicle
S Conchon, A Mebsout, F Zaïdi
JFLA-Journées francophones des langages applicatifs-2013, 2013
82013
AltGr-Ergo, a Graphical User Interface for the SMT Solver Alt-Ergo
S Conchon, M Iguernlala, A Mebsout
arXiv preprint arXiv:1701.07124, 2017
62017
Formal methods tool qualification
LG Wagner, D Cofer, K Slind, C Tinelli, A Mebsout
42017
Formally documenting tenderbake
S Conchon, A Korneva, Ç Bozman, M Iguernlala, A Mebsout
Open Access Series in Informatics, 2021
32021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20