Παρακολούθηση
Christos Kalloniatis
Christos Kalloniatis
Professor, Department of Cultural Technology and Communication, University of the Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Addressing privacy requirements in system design: the PriS method
C Kalloniatis, E Kavakli, S Gritzalis
Requirements Engineering 13, 241-255, 2008
3272008
A framework to support selection of cloud providers based on security and privacy requirements
H Mouratidis, S Islam, C Kalloniatis, S Gritzalis
Journal of Systems and Software 86 (9), 2276-2293, 2013
1642013
Towards the design of secure and privacy-oriented information systems in the cloud: Identifying the major concepts
C Kalloniatis, H Mouratidis, M Vassilis, S Islam, S Gritzalis, E Kavakli
Computer Standards & Interfaces 36 (4), 759-775, 2014
862014
Evaluating cloud deployment scenarios based on security and privacy requirements
C Kalloniatis, H Mouratidis, S Islam
Requirements Engineering 18, 299-319, 2013
842013
A survey on cloud forensics challenges and solutions
S Simou, C Kalloniatis, S Gritzalis, H Mouratidis
Security and Communication Networks 9 (18), 6285-6314, 2016
632016
Cloud forensics: identifying the major issues and challenges
S Simou, C Kalloniatis, E Kavakli, S Gritzalis
Advanced Information Systems Engineering: 26th International Conference …, 2014
622014
Assurance of security and privacy requirements for cloud deployment models
S Islam, M Ouedraogo, C Kalloniatis, H Mouratidis, S Gritzalis
IEEE Transactions on Cloud Computing 6 (2), 387-400, 2015
552015
Intelligent modification for the daltonization process of digitized paintings
CN Anagnostopoulos, G Tsekouras, I Anagnostopoulos, C Kalloniatis
International Conference on Computer Vision Systems: Proceedings (2007), 2007
492007
Incorporating privacy requirements into the system design process: the PriS conceptual framework
E Kavakli, C Kalloniatis, P Loucopoulos, S Gritzalis
Internet research 16 (2), 140-158, 2006
472006
Machine learning and images for malware detection and classification
K Kosmidis, C Kalloniatis
Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2017
462017
Gamification vs. privacy: Identifying and analysing the major concerns
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis, S Gritzalis
Future Internet 11 (3), 67, 2019
372019
Model based process to support security and privacy requirements engineering
S Islam, H Mouratidis, C Kalloniatis, A Hudic, L Zechner
International Journal of Secure Software Engineering (IJSSE) 3 (3), 1-22, 2012
362012
Using privacy process patterns for incorporating privacy requirements into the system design process
C Kalloniatis, E Kavakli, S Gritzalis
The Second International Conference on Availability, Reliability and …, 2007
362007
Methods for designing privacy aware information systems: a review
C Kalloniatis, E Kavakli, S Gritzalis
2009 13th Panhellenic Conference on Informatics, 185-194, 2009
342009
Pris tool: A case tool for privacy-oriented requirements engineering
C Kalloniatis, E Kavakli, E Kontellis
342009
Fuzzy Clustering of Categorical Attributes and its Use in Analyzing Cultural Data.
GE Tsekouras, D Papageorgiou, SB Kotsiantis, C Kalloniatis, PE Pintelas
International Conference on Computational Intelligence, 202-206, 2004
342004
Social media, ethics and the privacy paradox
N Barrett-Maitland, J Lynch
Security and privacy from a legal, ethical, and technical perspective, 49, 2020
322020
Supporting the design of privacy-aware business processes via privacy process patterns
V Diamantopoulou, N Argyropoulos, C Kalloniatis, S Gritzalis
2017 11th International Conference on Research Challenges in Information …, 2017
322017
Protecting privacy in system design: the electronic voting case
E Kavakli, S Gritzalis, K Christos
Transforming Government: People, Process and Policy 1 (4), 307-332, 2007
312007
Security requirements engineering for e-government applications: analysis of current frameworks
C Kalloniatis, E Kavakli, S Gritzalis
Electronic Government: Third International Conference, EGOV 2004, Zaragoza …, 2004
312004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20