Alexandra Koussoulakou
Alexandra Koussoulakou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα topo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cognitive and usability issues in geovisualization
TA Slocum, C Blok, B Jiang, A Koussoulakou, DR Montello, S Fuhrmann, ...
Cartography and geographic information science 28 (1), 61-75, 2001
4322001
Spatio-temporal maps and cartographic communication
A Koussoulakou, MJ Kraak
The Cartographic Journal 29 (2), 101-108, 1992
2081992
A 3D digital workflow for archaeological intra-site research using GIS
M Katsianis, S Tsipidis, K Kotsakis, A Kousoulakou
Journal of Archaeological Science 35 (3), 655-667, 2008
1482008
A visualization environment for the space-time-cube
MJ Kraak, A Koussoulakou
Developments in spatial data handling, 189-200, 2005
732005
Spatial–temporal analysis of urban air pollution
A Koussoulakou
Modern Cartography Series 2, 243-267, 1994
251994
Computer-assisted cartography for monitoring spatio-temporal aspects of urban air pollution.
A Koussoulakou
211994
The use of GIS for the visual exploration of archaeological spatio-temporal data
A Koussoulakou, E Stylianidis
Cartography and Geographic Information Science 26 (2), 152-160, 1999
161999
Geovisualization and archaeology: supporting excavation site research
S Tsipidis, A Koussoulakou, K Kotsakis
Advances in Cartography and GIScience. Volume 2, 85-107, 2011
152011
Maps and their use on the Internet
A Koussoulakou, C Van Elzakker
ICC 1997: Proceedings of the 18th ICA International cartographic conference …, 1997
111997
Scanning or digitizing in libraries? A test on the efficiency of dedicated book-scanning devices in digitizing bound atlases and maps
V Tsioukas, A Koussoulakou, M Pazarli, N Ploutoglou, M Daniil, ...
e-Perimetron 7 (4), 163-169, 2012
72012
Karten von Attica: A major German contribution to Greek cartographic Heritage and its digital approach
E Livieratos, C Boutoura, A Koussoulakou, N Ploutoglou, M Pazarli, ...
Proceedings of the 25th International Cartographic Conference, Dresden, Germany, 2013
52013
3D GIS visualization of archaeological excavation data
S Tsipidis, A Koussoulakou, K Kotsakis
Poster presentation at the, 2005
52005
Virtual inverse photogrammetry
A Koussoulakou, L Sechidis, P Patias
ISPRS Vol. XXXII, Part 5W11:“Photogrammetric Measurement, Object Modeling …, 1999
51999
Vermeer’s maps: a new digital look in an old master’s mirror
E Livieratos, A Koussoulakou
e-Perimetron 1 (2), 138-154, 2006
42006
Kaarten en het gebruik ervan op het Internet
CPJM van Elzakker, Α Koussoulakou
KartografischTijdschrift 23 (4), 5-12, 1997
41997
Integrating excavation recording, data management and object representation through GIS
M Katsianis, S Tsipidis, K Kotsakis, A Koussoulakou, Y Manolopoulos
Conference on Cultural Heritage and New Technologies, Vienna, 2005
32005
Desktop cartographic augmented reality: 3D mapping and inverse photogrammetry in convergence
A Koussoulakou, P Patias, L Sechidis, E Stylianidis
Proc. 20th International Cartographic Association Conference, 2506-2513, 2001
32001
Applications of multimedia for educational issues and cultural resource management.
A Koussoulakou
Seminar on «Teaching Animated Cartography», 67-73, 1995
2*1995
Simulation and dynamic mapping of air pollution for the area of Athens, Greece.
A Koussoulakou
Eurocarto-7: "Environmental Applications of Digital Mapping", 184-193, 1988
21988
Falling into Place: Orientation and Viewing of Past Cityscapes in 3D Space
V Tsioukas, A Koussoulakou, T Jancsó
e-Perimetron 10 (1), 30-41, 2015
12015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20