Παρακολούθηση
Yin Li
Yin Li
Assistant Professor, University of Wisconsin-Madison
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wisc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The secrets of salient object segmentation
Y Li, X Hou, C Koch, JM Rehg, AL Yuille
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2014
13672014
Learning deep structure-preserving image-text embeddings
L Wang, Y Li, S Lazebnik
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
8242016
Learning to Recognize Daily Actions using Gaze
A Fathi, Y Li, JM Rehg
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2012
4772012
Learning two-branch neural networks for image-text matching tasks
L Wang, Y Li, J Huang, S Lazebnik
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 41 (2), 394-407, 2018
4592018
3D-RCNN: Instance-level 3D object reconstruction via render-and-compare
A Kundu, Y Li, JM Rehg
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
3092018
Delving into egocentric actions
Y Li, Z Ye, JM Rehg
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
2912015
Joint semantic segmentation and 3d reconstruction from monocular video
A Kundu, Y Li, F Dellaert, F Li, JM Rehg
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
2862014
Learning to Predict Gaze in Egocentric Video
Y Li, A Fathi, JM Rehg
International Conferrence on Computer Vision, ICCV 2013, 2013
2752013
In the eye of beholder: Joint learning of gaze and actions in first person video
Y Li, M Liu, JM Rehg
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 619-635, 2018
2462018
Dual-stream multiple instance learning network for whole slide image classification with self-supervised contrastive learning
B Li, Y Li, KW Eliceiri
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
2312021
Nystromformer: A Nystrom-Based Algorithm for Approximating Self-Attention
Y Xiong, Z Zeng, R Chakraborty, M Tan, G Fung, Y Li, V Singh
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (16), 14138 …, 2021
1982021
Gaze-enabled egocentric video summarization via constrained submodular maximization
J Xu, L Mukherjee, Y Li, J Warner, JM Rehg, V Singh
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
1962015
Decoding Children's Social Behavior
J Rehg, G Abowd, A Rozga, M Clements, R Mario, S Sclaroff, I Essa, ...
Computer Vision and Pattern Recognition, IEEE Conference on - CVPR, 2013
1852013
Beyond grids: Learning graph representations for visual recognition
Y Li, A Gupta
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
1652018
Bioglass: Physiological parameter estimation using a head-mounted wearable device
J Hernandez, Y Li, JM Rehg, RW Picard
2014 4th International Conference on Wireless Mobile Communication and …, 2014
1422014
Detecting eye contact using wearable eye-tracking glasses
Z Ye, Y Li, A Fathi, Y Han, A Rozga, GD Abowd, JM Rehg
Proceedings of the 2012 ACM conference on ubiquitous computing, 699-704, 2012
1412012
Compositional learning for human object interaction
K Kato, Y Li, A Gupta
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 234-251, 2018
1272018
RegionCLIP: Region-based Language-Image Pretraining
Y Zhong, J Yang, P Zhang, C Li, N Codella, LH Li, L Zhou, X Dai, L Yuan, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
1102022
Unsupervised learning of edges
Y Li, M Paluri, JM Rehg, P Dollár
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
1092016
Interpretable and Accurate Fine-grained Recognition via Region Grouping
Z Huang, Y Li
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1012020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20