Παρακολούθηση
Andreas Pedroß-Engel
Andreas Pedroß-Engel
Founder & CTO, ThruWave Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Large metasurface aperture for millimeter wave computational imaging at the human-scale
JN Gollub, O Yurduseven, KP Trofatter, D Arnitz, M F. Imani, T Sleasman, ...
Scientific reports 7 (1), 42650, 2017
2512017
Synthetic aperture radar with dynamic metasurface antennas: a conceptual development
M Boyarsky, T Sleasman, L Pulido-Mancera, T Fromenteze, ...
JOSA A 34 (5), A22-A36, 2017
742017
Orthogonal Coded Active Illumination for Millimeter Wave, Massive-MIMO Computational Imaging with Metasurface Antennas
A Pedross-Engel, D Arnitz, JN Gollub, O Yurduseven, KP Trofatter, ...
IEEE Transactions on Computational Imaging 4 (2), 184 - 193, 2018
502018
Enhanced Resolution Stripmap Mode Using Dynamic Metasurface Antennas
A Pedross-Engel, CM Watts, DR Smith, MS Reynolds
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 55 (7), 3764 - 3772, 2017
382017
X-band SAR imaging with a liquid-crystal-based dynamic metasurface antenna
CM Watts, A Pedross-Engel, DR Smith, MS Reynolds
JOSA B 34 (2), 300-306, 2017
372017
2D and 3D millimeter-wave synthetic aperture radar imaging on a PR2 platform
CM Watts, P Lancaster, A Pedross-Engel, JR Smith, MS Reynolds
2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2016
312016
GPU-Accelerated Enhanced Resolution 3-D SAR Imaging With Dynamic Metamaterial Antennas
S Devadithya, A Pedross-Engel, CM Watts, NI Landy, T Driscoll, ...
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 65 (12), 5096 - 5103, 2017
252017
Simultaneous Imaging, Sensor Tag Localization, and Backscatter Uplink via Synthetic Aperture Radar
X Fu, A Pedross-Engel, D Arnitz, CM Watts, A Sharma, MS Reynolds
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 66 (3), 1570 - 1578, 2017
152017
Partitioned inverse image reconstruction for millimeter-wave SAR imaging
S Devadithya, A Pedross-Engel, CM Watts, MS Reynolds
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2017
132017
A low cost 10.0-11.1 GHz X-band microwave backscatter communication testbed with integrated planar wideband antennas
X Fu, A Sharma, E Kampianakis, A Pedross-Engel, D Arnitz, MS Reynolds
2016 IEEE International Conference on RFID (RFID), 1-4, 2016
132016
Security screening via computational imaging using frequency-diverse metasurface apertures
DR Smith, MS Reynolds, JN Gollub, DL Marks, MF Imani, O Yurduseven, ...
Passive and Active Millimeter-Wave Imaging XX 10189, 76-82, 2017
112017
A K-band backscatter fiducial for continuous calibration in coherent millimeter-wave imaging
A Sharma, A Pedross-Engel, D Arnitz, CM Watts, DR Smith, MS Reynolds
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 66 (1), 431-438, 2017
102017
GPU Accelerated Partitioned Reconstruction Algorithm for Millimeter-Wave 3D Synthetic Aperture Radar (SAR) Images
S Devadithya, A Pedross-Engel, CM Watts, MS Reynolds
2017 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS), 1983-1986, 2017
102017
Through-wall k-band and v-band synthetic aperture radar imaging of building structures and utility infrastructure
CM Watts, A Pedross-Engel, MS Reynolds
Passive and Active Millimeter-Wave Imaging XXII 10994, 68-77, 2019
92019
Millimeter wave imaging systems and methods using direct conversion receivers and/or modulation techniques
A Pedross-Engel, D Arnitz, MS Reynolds
US Patent 11,460,572, 2022
82022
Modeling and identification of ultra-wideband analog multipliers
A Pedross-Engel, H Schumacher, K Witrisal
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 65 (1), 283-292, 2017
82017
Simultaneous sensor localization via synthetic aperture radar (SAR) imaging
X Fu, A Pedross-Engel, D Arnitz, MS Reynolds
2016 IEEE SENSORS, 1-3, 2016
82016
A Two-Sided, Reflection-Based K-Band 3-D Millimeter-Wave Imaging System With Image Beat Pattern Mitigation
A Pedross-Engel, CM Watts, MS Reynolds
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 69 (11), 5045-5056, 2021
52021
High-throughput 3-D millimeter-wave imaging of packaged goods
A Pedross-Engel, CM Watts, MS Reynolds
2020 IEEE Radar Conference (RadarConf20), 1-6, 2020
52020
Analysis of nonideal multipliers for multichannel autocorrelation UWB receivers
A Pedross, K Witrisal
2012 IEEE International Conference on Ultra-Wideband, 140-144, 2012
52012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20