Παρακολούθηση
Vassakis Konstantinos
Vassakis Konstantinos
Institute of Economic Analysis, Entrepreneurship & Tourism, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Big Data Analytics: Applications, Prospects and Challenges
K Vassakis, E Petrakis, I Kopanakis
Mobile Big Data, 3-20, 2018
1362018
Big Data in Data-driven Innovation: The Impact in Enterprises' Performance
I Kopanakis, K Vassakis, G Mastorakis
11th Management of Innovative Business, Education & Support systems …, 2016
182016
Efficiency, competitiveness and exports of agricultural firms in the post-crisis era: evidence from Greece
C Lemonakis, K Vassakis, C Zopounidis, F Voulgaris
International Journal of Society Systems Science 8 (1), 14-35, 2016
162016
Demystification of the glass ceiling phenomenon: Gender stereotyping and successful managers’ personality traits in Greece
K Vassakis, G Sakka, C Lemonakis
EuroMed Journal of Business 13 (1), 2-19, 2018
122018
Innovation and manufacturing exports: The case of Greek firms
C Lemonakis, K Vassakis, F Voulgaris
Journal of Computational Optimization in Economics and Finance 5 (2), 95-107, 2013
122013
Location-based social network data for tourism destinations
K Vassakis, E Petrakis, I Kopanakis, J Makridis, G Mastorakis
Big data and innovation in tourism, travel, and hospitality, 105-114, 2019
112019
Profit Performance of Exporting and Non-Exporting Agricultural Manufacturing Firms: The Case of Greece
C Lemonakis, F Voulgaris, S Christakis, K Vassakis
Proceedings of 8th International Conference "New Horizons in Industry …, 2013
112013
Determinants of profitability in aviation industry of Europe and America
A Garefalakis
International Journal of Supply Chain Management, 2022
102022
The impact of R&D and information technology on innovation performance of Greek SMEs
E Tsoukatos, F Psimarni-Voulgaris, C Lemonakis, K Vassakis
Global Business and Economics Review 19 (5), 521-535, 2017
102017
SMES PERFORMANCE AND SUBSIDIES IN IT INVESTMENTS: A VIS-À-VIS APROACH.
C Lemonakis, K Vassakis, A Garefalakis, P Papa
Journal of Theoretical & Applied Information Technology 87 (2), 2016
102016
The effects of Innovation, R&D and Technology on firm competitiveness
E Tsoukatos, C Lemonakis, K Vassakis
Specialized Conference of the EuroMed Academy of Business HR PRACTICES …, 2015
92015
Efficiency, capital and risk in banking industry: the case of Middle East and North Africa (MENA) countries
C Lemonakis, F Voulgaris, K Vassakis, S Christakis
International Journal of Financial Engineering and Risk Management 2 (2 …, 2015
82015
Innovation and Clustering In SMEs during a Period of Economic Turbulence: The Case of Greece
K Vassakis, F Voulgaris, D Xekardakis, C Lemonakis
Proceedings of 9th International Conference “New Horizons in Industry …, 2015
72015
Mobile big data
K Vassakis, E Petrakis, I Kopanakis, G Skourletopoulos, G Mastorakis, ...
Springer 10, 3-20, 2018
52018
Manufacturing Firms’ Performance and Productivity: Evidence from North and South European, Scandinavian and Balkan Countries
L Christos, V Konstantinos, G Alexandros, P Xanthi
Theoretical Economics Letters 6 (4), 789-797, 2016
52016
COOPERATION’S CHARACTERISTICS FOR POTENTIAL INNOVATIVE SMES IN CRISIS: THE GREEK PARADIGM
L Christos, V Konstantinos, G Alexandros, M Despoina
CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL, 30, 2016
52016
Efficiency and ship class of shipping companies: The case of Greek-owned shipping companies
G Mantalis, A Garefalakis, C Lemonakis, K Vassakis, G Xanthos
International Journal of Supply Chain Management 5 (4), 78-84, 2016
42016
Big Data in Data-Driven Innovation: Applications, prospects and limitations in Marketing
I Kopanakis, K Vassakis, G Mastorakis
4th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) 2016 …, 2016
42016
Islamic banking vs Conventional banking during the crises period: Evidence from GCC and MENA banking industries.
C Zopounidis, F Voulgaris, S Christakis, K Vassakis
B'-ECONOMICS, BUSINESS, SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION 15 (1), 1-13, 2017
32017
SMEs' Performance and IT Investment: A Structural Equation Modeling (SEM) Approach
F Voulgaris, C Lemonakis, K Vassakis
Journal of System and Management Sciences 5 (2), 59-75, 2015
22015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20