Παρακολούθηση
Etienne de Klerk
Etienne de Klerk
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uvt.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Aspects of semidefinite programming : interior point algorithms and selected applications
E de Klerk
Springer, 2002
584*2002
Approximation of the stability number of a graph via copositive programming
E De Klerk, DV Pasechnik
SIAM Journal on Optimization 12 (4), 875-892, 2002
4092002
Solving standard quadratic optimization problems via linear, semidefinite and copositive programming
IM Bomze, E De Klerk
Journal of Global Optimization 24, 163-185, 2002
2792002
On copositive programming and standard quadratic optimization problems
IM Bomze, M Dür, E De Klerk, C Roos, AJ Quist, T Terlaky
Journal of Global Optimization 18, 301-320, 2000
2392000
Reduction of symmetric semidefinite programs using the regular *-representation
E De Klerk, DV Pasechnik, A Schrijver
Mathematical programming 109 (2-3), 613-624, 2007
1602007
Exploiting group symmetry in semidefinite programming relaxations of the quadratic assignment problem
E De Klerk, R Sotirov
Mathematical Programming 122, 225-246, 2010
1272010
On the convergence of the central path in semidefinite optimization
M Halická, E de Klerk, C Roos
SIAM Journal on Optimization 12 (4), 1090-1099, 2002
1252002
The complexity of optimizing over a simplex, hypercube or sphere: a short survey
E De Klerk
Central European Journal of Operations Research 16, 111-125, 2008
1172008
Initialization in semidefinite programming via a self-dual skew-symmetric embedding
E de Klerk, C Roos, T Terlaky
Operations Research Letters 20 (5), 213-221, 1997
1151997
A PTAS for the minimization of polynomials of fixed degree over the simplex
E De Klerk, M Laurent, PA Parrilo
Theoretical Computer Science 361 (2-3), 210-225, 2006
1112006
On Approximate Graph Colouring and MAX-k-CUT Algorithms Based on the θ-Function
E de Klerk, DV Pasechnik, JP Warners
Journal of Combinatorial Optimization 8, 267-294, 2004
1012004
Global optimization of rational functions: a semidefinite programming approach
D Jibetean, E de Klerk
Mathematical Programming 106, 93-109, 2006
1002006
Improved bounds for the crossing numbers of Km, n and Kn
E De Klerk, J Maharry, DV Pasechnik, RB Richter, G Salazar
SIAM Journal on Discrete Mathematics 20 (1), 189-202, 2006
892006
On the worst-case complexity of the gradient method with exact line search for smooth strongly convex functions
E De Klerk, F Glineur, AB Taylor
Optimization Letters 11, 1185-1199, 2017
852017
Exploiting special structure in semidefinite programming: A survey of theory and applications
E De Klerk
European Journal of Operational Research 201 (1), 1-10, 2010
852010
Copositive relaxation for general quadratic programming
AJ Quist, E de Klerk, C Roos, T Terlaky
Optimization methods and software 9 (1-3), 185-208, 1998
771998
Interior point methods for semidefinite programming
E Klerk
Open Access PhD thesis from Tilburg University, 1997
681997
Infeasible-start semidefinite programming algorithms via self-dual embeddings
E de Klerk, C Roos, T Terlaky
Fields Institute Communications 18, 215-236, 1998
651998
Exploiting group symmetry in truss topology optimization
Y Bai, E de Klerk, D Pasechnik, R Sotirov
Optimization and Engineering 10, 331-349, 2009
612009
On the Lasserre hierarchy of semidefinite programming relaxations of convex polynomial optimization problems
E De Klerk, M Laurent
SIAM Journal on Optimization 21 (3), 824-832, 2011
592011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20