Παρακολούθηση
Sotirios Xydis
Sotirios Xydis
Assistant Professor, School of ECE, National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microlab.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ECG signal analysis and arrhythmia detection on IoT wearable medical devices
D Azariadi, V Tsoutsouras, S Xydis, D Soudris
2016 5th International conference on modern circuits and systems …, 2016
2192016
Computation offloading and resource allocation for low-power IoT edge devices
F Samie, V Tsoutsouras, L Bauer, S Xydis, D Soudris, J Henkel
2016 IEEE 3rd world forum on internet of things (WF-IoT), 7-12, 2016
1882016
Design-efficient approximate multiplication circuits through partial product perforation
G Zervakis, K Tsoumanis, S Xydis, D Soudris, K Pekmestzi
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 24 (10 …, 2016
1662016
An optimized modified booth recoder for efficient design of the add-multiply operator
K Tsoumanis, S Xydis, C Efstathiou, N Moschopoulos, K Pekmestzi
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 61 (4), 1133-1143, 2014
732014
SPIRIT: Spectral-aware Pareto iterative refinement optimization for supervised high-level synthesis
S Xydis, G Palermo, V Zaccaria, C Silvano
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 2014
652014
Walking through the energy-error Pareto frontier of approximate multipliers
V Leon, G Zervakis, S Xydis, D Soudris, K Pekmestzi
IEEE Micro 38 (4), 40-49, 2018
612018
Distributed QoS management for Internet of Things under resource constraints
F Samie, V Tsoutsouras, S Xydis, L Bauer, D Soudris, J Henkel
Proceedings of the Eleventh IEEE/ACM/IFIP International Conference on …, 2016
502016
High performance and area efficient flexible DSP datapath synthesis
S Xydis, G Economakos, D Soudris, K Pekmestzi
IEEE transactions on very large scale integration (VLSI) systems 19 (3), 429-442, 2009
452009
Rusty: Runtime interference-aware predictive monitoring for modern multi-tenant systems
D Masouros, S Xydis, D Soudris
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 32 (1), 184-198, 2020
412020
Cooperative arithmetic-aware approximation techniques for energy-efficient multipliers
V Leon, K Asimakopoulos, S Xydis, D Soudris, K Pekmestzi
Proceedings of the 56th Annual Design Automation Conference 2019, 1-6, 2019
412019
Custom multi-threaded dynamic memory management for multiprocessor system-on-chip platforms
S Xydis, A Bartzas, I Anagnostopoulos, D Soudris, K Pekmestzi
2010 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2010
372010
Designing coarse-grain reconfigurable architectures by inlining flexibility into custom arithmetic data-paths
S Xydis, G Economakos, K Pekmestzi
Integration 42 (4), 486-503, 2009
372009
Multi-level approximate accelerator synthesis under voltage island constraints
G Zervakis, S Xydis, D Soudris, K Pekmestzi
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 66 (4), 607-611, 2018
342018
An exploration framework for efficient high-level synthesis of support vector machines: Case study on ecg arrhythmia detection for xilinx zynq soc
V Tsoutsouras, K Koliogeorgi, S Xydis, D Soudris
Journal of Signal Processing Systems 88, 127-147, 2017
332017
Hybrid approximate multiplier architectures for improved power-accuracy trade-offs
G Zervakis, S Xydis, K Tsoumanis, D Soudris, K Pekmestzi
2015 IEEE/ACM International Symposium on Low Power Electronics and Design …, 2015
322015
Voltage island management in near threshold manycore architectures to mitigate dark silicon
C Silvano, G Palermo, S Xydis, I Stamelakos
2014 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 1-6, 2014
322014
Efficient high level synthesis exploration methodology combining exhaustive and gradient-based pruned searching
S Xydis, C Skouroumounis, K Pekmestzi, D Soudris, G Economakos
2010 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI, 104-109, 2010
282010
Dataflow acceleration of smith-waterman with traceback for high throughput next generation sequencing
K Koliogeorgi, N Voss, S Fytraki, S Xydis, G Gaydadjiev, D Soudris
2019 29th International Conference on Field Programmable Logic and …, 2019
242019
TF2FPGA: A framework for projecting and accelerating tensorflow CNNs on FPGA platforms
S Mouselinos, V Leon, S Xydis, D Soudris, K Pekmestzi
2019 8th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2019
222019
Dynamic memory management in vivado-hls for scalable many-accelerator architectures
D Diamantopoulos, S Xydis, K Siozios, D Soudris
International Symposium on Applied Reconfigurable Computing, 117-128, 2015
222015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20