Παρακολούθηση
maria ina arnone
maria ina arnone
Senior scientist, PI, Stazione Zoologica Anton Dohrn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα szn.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A genomic regulatory network for development
EH Davidson, JP Rast, P Oliveri, A Ransick, C Calestani, CH Yuh, ...
science 295 (5560), 1669-1678, 2002
17872002
The Genome of the Sea Urchin Strongylocentrotus purpuratus
E Sodergren, GM Weinstock, EH Davidson, RA Cameron, RA Gibbs, ...
Science 314 (5801), 941-952, 2006
12492006
The hardwiring of development: organization and function of genomic regulatory systems
MI Arnone, EH Davidson
Development 124 (10), 1851-1864, 1997
9391997
A provisional regulatory gene network for specification of endomesoderm in the sea urchin embryo
EH Davidson, JP Rast, P Oliveri, A Ransick, C Calestani, CH Yuh, ...
Developmental biology 246 (1), 162-190, 2002
3782002
TTF‐2, a new forkhead protein, shows a temporal expression in the developing thyroid which is consistent with a role in controlling the onset of differentiation
M Zannini, V Avantaggiato, E Biffali, MI Arnone, K Sato, M Pischetola, ...
The EMBO journal, 1997
3221997
Opsins and clusters of sensory G-protein-coupled receptors in the sea urchin genome
F Raible, K Tessmar-Raible, E Arboleda, T Kaller, P Bork, D Arendt, ...
Developmental biology 300 (1), 461-475, 2006
1772006
Unique system of photoreceptors in sea urchin tube feet
EM Ullrich-Lüter, S Dupont, E Arboleda, H Hausen, MI Arnone
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (20), 8367-8372, 2011
1692011
Identification and developmental expression of the ets gene family in the sea urchin (Strongylocentrotus purpuratus)
F Rizzo, M Fernandez-Serra, P Squarzoni, A Archimandritis, MI Arnone
Developmental biology 300 (1), 35-48, 2006
1292006
The DNA binding activity and the dimerization ability of the thyroid transcription factor I are redox regulated
MI Arnone, M Zannini, R Di Lauro
Journal of Biological Chemistry 270 (20), 12048-12055, 1995
1001995
The sea urchin kinome: a first look
CA Bradham, KR Foltz, WS Beane, MI Arnone, F Rizzo, JA Coffman, ...
Developmental biology 300 (1), 180-193, 2006
992006
Using reporter genes to study cis-regulatory elements
MI Arnone, IJ Dmochowski, C Gache
Methods in cell biology 74, 621-652, 2004
922004
Mapping and Functional Role of Phosphorylation Sites in the Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1)(∗)
M Zannini, A Acebron, M De Felice, MI Arnone, J Martin-Pérez, ...
Journal of Biological Chemistry 271 (4), 2249-2254, 1996
881996
Role of the ERK-mediated signaling pathway in mesenchyme formation and differentiation in the sea urchin embryo
M Fernandez-Serra, C Consales, A Livigni, MI Arnone
Developmental biology 268 (2), 384-402, 2004
802004
Pattern and process during sea urchin gut morphogenesis: the regulatory landscape
R Annunziata, M Perillo, C Andrikou, AG Cole, P Martinez, MI Arnone
genesis 52 (3), 251-268, 2014
752014
Green fluorescent protein in the sea urchin: new experimental approaches to transcriptional regulatory analysis in embryos and larvae
MI Arnone, LD Bogarad, A Collazo, CV Kirchhamer, RA Cameron, ...
Development 124 (22), 4649-4659, 1997
741997
Myogenesis in the sea urchin embryo: the molecular fingerprint of the myoblast precursors
C Andrikou, E Iovene, F Rizzo, P Oliveri, MI Arnone
Evodevo 4, 1-17, 2013
712013
Genetic organization and embryonic expression of the ParaHox genes in the sea urchin S. purpuratus: insights into the relationship between clustering and colinearity
MI Arnone, F Rizzo, R Annunciata, RA Cameron, KJ Peterson, P Martínez
Developmental biology 300 (1), 63-73, 2006
702006
Echinodermata
MI Arnone, M Byrne, P Martinez
Evolutionary developmental biology of invertebrates 6: Deuterostomia, 1-58, 2015
642015
Logics and properties of a genetic regulatory program that drives embryonic muscle development in an echinoderm
C Andrikou, CY Pai, YH Su, MI Arnone
Elife 4, e07343, 2015
552015
Developmental toxicity of plastic leachates on the sea urchin Paracentrotus lividus
F Rendell-Bhatti, P Paganos, A Pouch, C Mitchell, S D’Aniello, BJ Godley, ...
Environmental Pollution 269, 115744, 2021
542021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20