Παρακολούθηση
Evangelos Anagnostopoulos
Evangelos Anagnostopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Web-scale image clustering revisited
Y Avrithis, Y Kalantidis, E Anagnostopoulos, IZ Emiris
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1502-1510, 2015
382015
Low-quality dimension reduction and high-dimensional approximate nearest neighbor
E Anagnostopoulos, IZ Emiris, I Psarros
31st International Symposium on Computational Geometry (SoCG 2015), 2015
212015
Randomized embeddings with slack and high-dimensional approximate nearest neighbor
E Anagnostopoulos, IZ Emiris, I Psarros
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 14 (2), 1-21, 2018
92018
Randomized embeddings with slack, and high-dimensional Approximate Nearest Neighbor
E Anagnostopoulos, IZ Emiris, I Psarros
arXiv preprint arXiv:1412.1683, 2014
52014
Algorithms for deciding membership in polytopes of general dimension
E Anagnostopoulos, IZ Emiris, V Fisikopoulos
arXiv preprint arXiv:1804.11295, 2018
22018
Web-scale image clustering revisited
IZ Emiris, E Anagnostopoulos
ICCV 2015-International Conference on Computer Vision, 2015
12015
Polytope Membership in High Dimension
E Anagnostopoulos, IZ Emiris, V Fisikopoulos
Combinatorial Optimization: 5th International Symposium, ISCO 2018 …, 2018
2018
Imre Bárány
J Tkadlec, T Tkocz, S Dann, MB Gomez, G Ambrus, L Silverstein, ...
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8