Παρακολούθηση
Giacomo Zara
Giacomo Zara
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniss.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FLO11-Based Model for Air-Liquid Interfacial Biofilm Formation by Saccharomyces cerevisiae
S Zara, AT Bakalinsky, G Zara, G Pirino, MA Demontis, M Budroni
Applied and environmental microbiology 71 (6), 2934-2939, 2005
1442005
Yeast killer toxins: From ecological significance to application
I Mannazzu, P Domizio, G Carboni, S Zara, G Zara, F Comitini, M Budroni, ...
Critical reviews in biotechnology 39 (5), 603-617, 2019
1102019
The strange case of a biofilm-forming strain of Pichia fermentans, which controls Monilinia brown rot on apple but is pathogenic on peach fruit
S Giobbe, S Marceddu, B Scherm, G Zara, VL Mazzarello, M Budroni, ...
FEMS yeast research 7 (8), 1389-1398, 2007
1062007
The role of microorganisms on biotransformation of brewers’ spent grain
A Bianco, M Budroni, S Zara, I Mannazzu, F Fancello, G Zara
Applied Microbiology and Biotechnology 104, 8661-8678, 2020
992020
FLO11 gene length and transcriptional level affect biofilm-forming ability of wild flor strains of Saccharomyces cerevisiae
G Zara, S Zara, C Pinna, S Marceddu, M Budroni
Microbiology 155 (12), 3838-3846, 2009
982009
Oleic acid and ergosterol supplementation mitigates oxidative stress in wine strains of Saccharomyces cerevisiae
S Landolfo, G Zara, S Zara, M Budroni, M Ciani, I Mannazzu
International journal of food microbiology 141 (3), 229-235, 2010
932010
Flor yeast: new perspectives beyond wine aging
JL Legras, J Moreno-Garcia, S Zara, G Zara, T Garcia-Martinez, ...
Frontiers in microbiology 7, 503, 2016
892016
Novel starters for old processes: use of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from artisanal sourdough for craft beer production at a brewery scale
A Marongiu, G Zara, JL Legras, A Del Caro, I Mascia, C Fadda, M Budroni
Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 42 (1), 85-92, 2015
852015
From crude glycerol to carotenoids by using a Rhodotorula glutinis mutant
R Cutzu, A Coi, F Rosso, L Bardi, M Ciani, M Budroni, G Zara, S Zara, ...
World Journal of Microbiology and Biotechnology 29, 1009-1017, 2013
842013
Antimicrobial activity of gaseous Citrus limon var pompia leaf essential oil against Listeria monocytogenes on ricotta salata cheese
F Fancello, GL Petretto, S Marceddu, T Venditti, G Pintore, G Zara, ...
Food Microbiology 87, 103386, 2020
702020
Genomic signatures of adaptation to wine biological ageing conditions in biofilm‐forming flor yeasts
AL Coi, F Bigey, S Mallet, S Marsit, G Zara, P Gladieux, V Galeote, ...
Molecular ecology 26 (7), 2150-2166, 2017
702017
Suitability of composting process for the disposal and valorization of brewer’s spent grain
D Assandri, N Pampuro, G Zara, E Cavallo, M Budroni
Agriculture 11 (1), 2, 2020
612020
Genotyping, identification and multifunctional features of yeasts associated to Bosana naturally black table olive fermentations
C Porru, F Rodríguez-Gómez, A Benítez-Cabello, R Jiménez-Díaz, G Zara, ...
Food microbiology 69, 33-42, 2018
572018
Comparative analysis of vermicompost quality produced from brewers’ spent grain and cow manure by the red earthworm Eisenia fetida
S Saba, G Zara, A Bianco, M Garau, M Bononi, M Deroma, A Pais, ...
Bioresource technology 293, 122019, 2019
562019
Yeast biofilm in food realms: occurrence and control
G Zara, M Budroni, I Mannazzu, F Fancello, S Zara
World Journal of Microbiology and Biotechnology 36, 1-10, 2020
502020
Ethanol-Independent Biofilm Formation by a Flor Wine Yeast Strain of Saccharomyces cerevisiae
S Zara, MK Gross, G Zara, M Budroni, AT Bakalinsky
Applied and Environmental Microbiology 76 (12), 4089-4091, 2010
482010
Wine quality improvement through the combined utilisation of yeast hulls and Candida zemplinina/Saccharomyces cerevisiae mixed starter cultures
G Zara, I Mannazzu, A Del Caro, M Budroni, MB Pinna, M Murru, ...
Australian journal of grape and wine research 20 (2), 199-207, 2014
442014
Saccharomyces and non-Saccharomyces starter yeasts
M Budroni, G Zara, M Ciani, F Comitini
Brewing Technology, 2017
392017
Is it possible to create an innovative craft durum wheat beer with sourdough yeasts? A case study
I Mascia, C Fadda, P Dostálek, M Karabín, G Zara, M Budroni, A Del Caro
Journal of the Institute of Brewing 121 (2), 283-286, 2015
332015
L-Histidine Inhibits Biofilm Formation and FLO11-Associated Phenotypes in Saccharomyces cerevisiae Flor Yeasts
M Bou Zeidan, G Zara, C Viti, F Decorosi, I Mannazzu, M Budroni, ...
PloS one 9 (11), e112141, 2014
332014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20