Natàlia Hurtós Vilarnau
Natàlia Hurtós Vilarnau
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eia.udg.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ROSPlan: Planning in the Robot Operating System.
M Cashmore, M Fox, D Long, D Magazzeni, B Ridder, A Carrera, ...
ICAPS, 333-341, 2015
2542015
The Kallisti Limnes, carbon dioxide-accumulating subsea pools
R Camilli, P Nomikou, J Escartín, P Ridao, A Mallios, SP Kilias, A Argyraki, ...
Scientific reports 5, 12152, 2015
93*2015
Fourier‐based Registration for Robust Forward‐looking Sonar Mosaicing in Low‐visibility Underwater Environments
N Hurtós, D Ribas, X Cufí, Y Petillot, J Salvi
Journal of Field Robotics, 2014
912014
Plane-based calibration of a projector-camera system
G Falcao, N Hurtos, J Massich
VIBOT Master, 2008
892008
Fourier-based registrations for two-dimensional forward-looking sonar image mosaicing
N Hurtós, X Cuf, Y Petillot, J Salvi
Intelligent Robots and Systems (IROS), 2012 IEEE/RSJ International …, 2012
742012
Projector-camera calibration toolbox
G Falcao, N Hurtos, J Massich, D Fofi
Tech. rep., University of Burgundy, Le2i UMR CNRS 6306-IUT Le Creusot http …, 2009
50*2009
AUV homing and docking for remote operations
N Palomeras, G Vallicrosa, A Mallios, J Bosch, E Vidal, N Hurtos, ...
Ocean Engineering 154, 106-120, 2018
482018
Toward persistent autonomous intervention in a subsea panel
N Palomeras, A Carrera, N Hurtós, GC Karras, CP Bechlioulis, ...
Autonomous Robots 40 (7), 1279-1306, 2016
432016
Evaluation of registration methods on two-dimensional forward-looking sonar imagery
N Hurtós, S Nagappa, X Cufí, Y Petillot, J Salvi
OCEANS-Bergen, 2013 MTS/IEEE, 1-8, 2013
322013
Autonomous Mapping of Underwater 3-D Structures: From View Planning To Execution
N Palomeras, N Hurtós, M Carreras, P Ridao
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (3), 1965-1971, 2018
292018
Calibration of optical camera coupled to acoustic multibeam for underwater 3D scene reconstruction
N Hurtós, X Cufi, J Salvi
OCEANS 2010 IEEE-Sydney, 1-7, 2010
272010
A Novel Blending Technique for Two-Dimensional Forward-Looking Sonar Mosaicing
N Hurtós, X Cufı, J Salvi
IEEE/MTS OCEANS, 2013
242013
Real-time mosaicing with two-dimensional forward-looking sonar
N Hurtós, S Nagappa, N Palomeras, J Salvi
2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 601-606, 2014
212014
Learning multiple strategies to perform a valve turning with underwater currents using an I-AUV
A Carrera, N Palomeras, N Hurtós, P Kormushev, M Carreras
OCEANS 2015-Genova, 1-8, 2015
202015
Learning by demonstration applied to underwater intervention
A Carrera, N Palomeras, N Hurtós, P Kormushev, M Carreras
Artificial Intelligence Research and Development: Recent Advances and …, 2014
192014
Automatic detection of underwater chain links using a forward-looking sonar
N Hurtós, N Palomeras, S Nagappa, J Salvi
OCEANS-Bergen, 2013 MTS/IEEE, 1-7, 2013
182013
Autonomous detection, following and mapping of an underwater chain using sonar
N Hurtós, N Palomeras, A Carrera, M Carreras
Ocean Engineering 130, 336-350, 2017
152017
Cognitive system for autonomous underwater intervention
A Carrera, N Palomeras, N Hurtós, P Kormushev, M Carreras
Pattern Recognition Letters 67, 91-99, 2015
142015
Integration of optical and acoustic sensors for D underwater scene reconstruction.
N Hurtós, X Cufí Solè, J Salvi
Instrumentation viewpoint, 43-43, 2010
132010
Team-Based building of a remotely operated underwater robot, an innovative method of teaching engineering
A El-Fakdi, X Cufí, N Hurtós, M Correa
Journal of Intelligent & Robotic Systems 81 (1), 51, 2016
102016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20