Παρακολούθηση
Sylvain Ravy
Sylvain Ravy
Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-Saclay, CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lps.u-psud.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structural aspects of the Bechgaard salts and related compounds
JP Pouget, S Ravy
Journal de Physique I 6 (12), 1501-1525, 1996
2461996
On the band electronic structure of X [M (dmit) 2] 2 (X= TTF,(CH3) 4N; M= Ni, Pd) molecular conductors and superconductors
E Canadell, IEI Rachidi, S Ravy, JP Pouget, L Brossard, JP Legros
Journal de Physique 50 (19), 2967-2981, 1989
1711989
A microscopic view on the Mott transition in chromium-doped V2O3
S Lupi, L Baldassarre, B Mansart, A Perucchi, A Barinov, P Dudin, ...
Nature communications 1 (1), 105, 2010
1602010
X-ray evidence of charge density wave modulations in the magnetic phases of (TMTSF) 2PF6 and (TMTTF) 2Br
JP Pouget, S Ravy
Synthetic Metals 85 (1-3), 1523-1528, 1997
1491997
Sequential activation of molecular breathing and bending during spin-crossover photoswitching revealed by femtosecond optical and X-ray absorption spectroscopy
M Cammarata, R Bertoni, M Lorenc, H Cailleau, S Di Matteo, C Mauriac, ...
Physical review letters 113 (22), 227402, 2014
1482014
Coherent structural dynamics of a prototypical charge-density-wave-to-metal transition
T Huber, SO Mariager, A Ferrer, H Schäfer, JA Johnson, S Grübel, ...
Physical review letters 113 (2), 026401, 2014
1322014
Concerning the band structure of D (M (dmit) 2) 2 (D= TTF, Cs, NMe4); M= Ni, Pd) molecular conductors and superconductors: Role of the M (dmit) 2 Homo and Lumo
E Canadell, S Ravy, JP Pouget, L Brossard
Solid state communications 75 (8), 633-638, 1990
1191990
Competing phases in thin films under compressive epitaxial strain
B Dupé, IC Infante, G Geneste, PE Janolin, M Bibes, A Barthélémy, ...
Physical Review B 81 (14), 144128, 2010
1162010
(EDT-TTF-CONH2)6[Re6Se8(CN)6], a Metallic Kagome-Type Organic−Inorganic Hybrid Compound:  Electronic Instability, Molecular Motion, and Charge …
SA Baudron, P Batail, C Coulon, R Clérac, E Canadell, V Laukhin, ...
Journal of the American Chemical Society 127 (33), 11785-11797, 2005
852005
One-Dimensional Instability in B a V S 3
S Fagot, P Foury-Leylekian, S Ravy, JP Pouget, H Berger
Physical review letters 90 (19), 196401, 2003
742003
Ultrafast Formation of a Charge Density Wave State in : Observation at Nanometer Scales Using Time-Resolved X-Ray Diffraction
C Laulhé, T Huber, G Lantz, A Ferrer, SO Mariager, S Grübel, J Rittmann, ...
Physical review letters 118 (24), 247401, 2017
722017
Ultrafast evolution and transient phases of a prototype out-of-equilibrium Mott–Hubbard material
G Lantz, B Mansart, D Grieger, D Boschetto, N Nilforoushan, ...
Nature communications 8 (1), 13917, 2017
712017
A Genuine Quarter‐Filled Band Mott Insulator,(EDT‐TTF‐CONMe2) 2AsF6: Where the Chemistry and Physics of Weak Intermolecular Interactions Act in Unison
K Heuzé, M Fourmigué, P Batail, C Coulon, R Clérac, E Canadell, ...
Advanced Materials 15 (15), 1251-1254, 2003
672003
Low-Dimensional Molecular Conductors (Per), M (mnt), M= Cu and Ni: LOW-and High-Conductivity Phases zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V Gama, M Almeida, RT Henriques, IC Santos, A Domingos, S Ravy, ...
J. Phys. Chem 95, 4263-4267, 1991
641991
Anion-Ordering Phase Diagram of Di (tetramethyltetraselenafulvalenium) Perrhenate,(TMTSF) 2 Re O 4
R Moret, S Ravy, JP Pouget, R Comes, K Bechgaard
Physical review letters 57 (15), 1915, 1986
631986
Structural and electronic properties of Cs (Pd (dmit) 2) 2
AE Underhill, RA Clark, I Marsden, M Allan, RH Friend, H Tajima, T Naito, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 3 (8), 933, 1991
621991
Ordering phenomena of high-spin/low-spin states in stepwise spin-crossover materials described by the ANNNI model
H Watanabe, K Tanaka, N Brefuel, H Cailleau, JF Létard, S Ravy, P Fertey, ...
Physical Review B 93 (1), 014419, 2016
602016
Charge density wave dislocation as revealed by coherent x-ray diffraction
D Le Bolloc’h, S Ravy, J Dumas, J Marcus, F Livet, C Detlefs, F Yakhou, ...
Physical review letters 95 (11), 116401, 2005
602005
Fluctuation effects in low-dimensional spin-Peierls systems: Theory and experiment
B Dumoulin, C Bourbonnais, S Ravy, JP Pouget, C Coulon
Physical review letters 76 (8), 1360, 1996
601996
Aperiodic spin state ordering of bistable molecules and its photoinduced erasing
E Collet, H Watanabe, N Bréfuel, L Palatinus, L Roudaut, L Toupet, ...
Physical Review Letters 109 (25), 257206, 2012
592012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20