Παρακολούθηση
Nikolaos Kyparissas
Nikolaos Kyparissas
PhD Student at the University of Manchester, Dpt. of Computer Science, APT Group
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An FPGA-Based Architecture to Simulate Cellular Automata with Large Neighborhoods in Real Time
N Kyparissas, A Dollas
2019 29th International Conference on Field Programmable Logic and …, 2019
82019
Large-scale cellular automata on fpgas: A new generic architecture and a framework
N Kyparissas, A Dollas
ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS) 14 (1), 1-32, 2020
42020
Field Programmable Gate Array Technology as an Enabling Tool Towards Large-Neighborhood Cellular Automata on Cells with Many States
N Kyparissas, A Dollas
The 2019 International Conference on High Performance Computing & Simulation …, 2019
12019
FINESSD: Near-Storage Feature Selection with Mutual Information for Resource-Limited FPGAs
N Kyparissas, G Brown, M Luján
32nd IEEE Annual International Symposium on Field-Programmable Custom …, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4