Παρακολούθηση
Christos Malliarakis
Christos Malliarakis
University of West Attica, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CMX: The effects of an educational MMORPG on learning and teaching computer programming
C Malliarakis, M Satratzemi, S Xinogalos
IEEE Transactions on Learning Technologies 10 (2), 219-235, 2016
872016
Designing Educational Games for Computer Programming: A Holistic Framework.
C Malliarakis, M Satratzemi, S Xinogalos
Electronic Journal of e-Learning 12 (3), 281-298, 2014
722014
Research on e-Learning and ICT in Education
C Karagiannidis, P Politis, I Karasavvidis
Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and …, 2014
672014
Knowledge-Based Software Engineering: 11th Joint Conference, JCKBSE 2014, Volgograd, Russia, September 17-20, 2014. Proceedings
A Kravets, M Shcherbakov, M Kultsova, T Iijima
Springer, 2014
532014
Integrating learning analytics in an educational MMORPG for computer programming
C Malliarakis, M Satratzemi, S Xinogalos
2014 IEEE 14th international conference on advanced learning technologies …, 2014
462014
Educational games for teaching computer programming
C Malliarakis, M Satratzemi, S Xinogalos
Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and …, 2014
462014
Microworlds, games, animations, mobile apps, puzzle editors and more: What is important for an introductory programming environment?
S Xinogalos, M Satratzemi, C Malliarakis
Education and Information Technologies 22, 145-176, 2017
422017
CMX: Implementing an MMORPG for learning programming
C Malliarakis, M Satratzemi, S Xinogalos
Proceeding of the European Conference on Games-based Learning 1, 346-355, 2014
292014
Game-based learning for learning to program: from learning through play to learning through game development
O Shabalina, C Malliarakis, F Tomos, P Mozelius
11th European Conference on Games Based Learning 2017, Graz, Austria, 5-6 …, 2017
252017
Towards a new massive multiplayer online role playing game for introductory programming
C Malliarakis, M Satratzemi, S Xinogalos
Proceedings of the 6th Balkan Conference in Informatics, 156-163, 2013
252013
Combining game-flow and learning objectives in educational games
O Shabalina, P Mozelius, C Malliarakis, F Tomos, OC Balan, H Blackey, ...
8th European Conference on Games-based Learning, 2014
192014
How to build an ineffective serious game: Worst practices in serious game design
C Malliarakis, F Tomos, O Shabalina, P Mozelius, OC Balan
European Conference on Games Based Learning, 338, 2015
172015
Creativity in digital pedagogy and game-based learning techniques; theoretical aspects, techniques and case studies
O Shabalina, P Mozelius, P Vorobkalov, C Malliarakis, F Tomos
2015 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and …, 2015
172015
A holistic framework for the development of an educational game aiming to teach computer programming
C Malliarakis, M Satratzemi, S Xinogalos
University of Macedonia, 359-369, 2013
172013
Microworlds, games and collaboration: Three effective approaches to support novices in learning programming
S Xinogalos, C Malliarakis, D Tsompanoudi, M Satratzemi
Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference, 1-8, 2015
162015
Let the students contruct their own fun and knowledge-learning to program by building computer games
P Mozelius, O Shabalina, C Malliarakis, F Tomos, C Miller, D Turner
European Conference on Games Based Learning, 418, 2013
152013
Game-based learning as a catalyst for creative learning
O Shabalina, C Malliarakis, F Tomos, P Mozelius, OC Balan, A Alimov
Proceeding of the Eurorean Conference on games-based learning, 589-598, 2016
142016
Towards the constructive incorporation of serious games within object oriented programming
C Malliarakis, M Satratzemi, S Xinogalos
Proceedings of the 6th European Conference on Games Based Learning (ECGBL …, 2012
102012
T-rex: A hybrid agent trust model based on witness reputation and personal experience
K Kravari, C Malliarakis, N Bassiliades
E-Commerce and Web Technologies: 11th International Conference, EC-Web 2010 …, 2010
102010
Towards optimizing server performance in an educational MMORPG for teaching computer programming
C Malliarakis, M Satratzemi, S Xinogalos
AIP Conference Proceedings 1558 (1), 345-348, 2013
92013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20