Παρακολούθηση
Ramin Khalili
Ramin Khalili
Huawei European Research Center in Munich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huawei.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MPTCP is not pareto-optimal: performance issues and a possible solution
R Khalili, N Gast, M Popovic, U Upadhyay, JY Le Boudec
ACM CoNEXT (BEST PAPER), 2012
4472012
A measurement-based study of multipath tcp performance over wireless networks
YC Chen, Y Lim, RJ Gibbens, EM Nahum, R Khalili, D Towsley
Proceedings of the 2013 conference on Internet measurement conference, 455-468, 2013
3762013
MPTCP is not Pareto-optimal: performance issues and a possible solution
R Khalili, N Gast, M Popovic, JY Le Boudec
Networking, IEEE/ACM Transactions on 21 (5), 1651-1665, 2013
2752013
Neighbor discovery in wireless networks and the coupon collector's problem
S Vasudevan, D Towsley, D Goeckel, R Khalili
ACM Mobicom, 2009
2302009
Cross-layer routing in wireless mesh networks
L Iannone, R Khalili, K Salamatian, S Fdida
International Symposium on Wireless Communication Systems, 2004
1892004
On the benefits of applying experimental design to improve multipath TCP
C Paasch, R Khalili, O Bonaventure
Proceedings of the ninth ACM conference on Emerging networking experiments …, 2013
1352013
A new analytic approach to evaluation of packet error rate in wireless networks
R Khalili, K Salamatian
Annual Communication Networks and Services Research Conference., 2005
762005
Opportunistic linked-increases congestion control algorithm for MPTCP
R Khalili, N Gast, M Popovic
752013
Neighbor discovery with reception status feedback to transmitters
R Khalili, DL Goeckel, D Towsley, A Swami
IEEE INFOCOM, 2010
712010
Socket Intents: Leveraging Application Awareness for Multi-Access Connectivity
PS Schmidt, T Enghardt, R Khalili, A Feldmann
ACM CoNEXT, 2013
662013
berlin. de
Y Chen, Y Lim, RJ Gibbens, EM Nahum, R Khalili, D Towsley
562004
Multi-Source Multi-Path HTTP (mHTTP): A Proposal
J Kim, R Khalili, A Feldmann, YC Chen, D Towsley
arXiv preprint arXiv:1310.2748, 2013
412013
Energy consumption comparison between macro-micro and public femto deployment in a plausible LTE network
K Dufkova, M Popovic, R Khalili, JY Le Boudec, M Bjelica, L Kencl
ACM eEnergy (BEST PAPER), 2011
402011
MSPlayer: Multi-source and multi-path video streaming
YC Chen, D Towsley, R Khalili
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (8), 2198-2206, 2016
342016
Evaluation of packet error rate in wireless networks
R Khalili, K Salamatian
ACM MSWIM, 2004
29*2004
Msplayer: Multi-source and multi-path leveraged youtuber
YC Chen, D Towsley, R Khalili
Proceedings of the 10th ACM International on Conference on emerging …, 2014
262014
Energy saving and capacity gain of micro sites in regular LTE networks: downlink traffic layer analysis
TT Tesfay, R Khalili, JY Le Boudec, F Richter, A Fehske
ACM MSWIM, 83-92, 2011
262011
Flow setup latency in SDN networks
R Khalili, Z Despotovic, A Hecker
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 36 (12), 2631-2639, 2018
222018
On the achievability of cut-set bound for a class of erasure relay channels
R Khalili, K Salamatian
International Workshop on Wireless Ad-Hoc Networks, 2004
20*2004
Identifying latency factors in SDN-based Mobile Core Networks
CC Marquezan, X An, Z Despotovic, R Khalili, A Hecker
2016 IEEE Symposium on Computers and Communication (ISCC), 484-491, 2016
172016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20