Παρακολούθηση
Emmanouil Sofianos
Emmanouil Sofianos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα econ.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Forecasting unemployment in the euro area with machine learning
P Gogas, T Papadimitriou, E Sofianos
Journal of Forecasting 41 (3), 551-566, 2022
92022
Forecasting natural gas spot prices with machine learning
D Mouchtaris, E Sofianos, P Gogas, T Papadimitriou
Energies 14 (18), 5782, 2021
82021
Money neutrality, monetary aggregates and machine learning
P Gogas, T Papadimitriou, E Sofianos
Algorithms 12 (7), 137, 2019
52019
Mind the gap: forecasting euro-area output gaps with machine learning
E Sofianos, P Gogas, T Papadimitriou
Applied Economics Letters 29 (19), 1824-1828, 2022
12022
Cryptocurrencies and Long-Range Trends
M Alexiadou, E Sofianos, P Gogas, T Papadimitriou
International Journal of Financial Studies 11 (1), 40, 2023
2023
Bitcoin, Sentiment Analysis and the Efficient Market Hypothesis: a Machine Learning Approach
PG Georgios Toulias, Emmanouil Sofianos
Empirical Economics Letters 22 (1), 2023
2023
Banking Sector Resilience to Major Crises
T Lefkou, E Sofianos, P Gogas
Journal of Finance and Economics 11 (1), 1-13, 2023
2023
Cryptocurrencies and Long-Range Trends
P Gogas, M Alexiadou, E Sofianos, T Papadimitriou
2022
Forecasting Euro-Area Output Gaps with Machine Learning and Interest Rates
E Sofianos, T Papadimitriou, P Gogas
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS & ECONOMICS OF THE HELLENIC OPEN …, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9