Παρακολούθηση
Dave Epstein
Dave Epstein
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eecs.berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neuzz: Efficient fuzzing with neural program smoothing
D She, K Pei, D Epstein, J Yang, B Ray, S Jana
2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 803-817, 2019
2452019
Oops! predicting unintentional action in video
D Epstein, B Chen, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
882020
Diffusion self-guidance for controllable image generation
D Epstein, A Jabri, B Poole, A Efros, A Holynski
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
422024
Blobgan: Spatially disentangled scene representations
D Epstein, T Park, R Zhang, E Shechtman, AA Efros
European Conference on Computer Vision, 616-635, 2022
342022
Globetrotter: Connecting languages by connecting images
D Surís, D Epstein, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
18*2022
Learning temporal dynamics from cycles in narrated video
D Epstein, J Wu, C Schmid, C Sun
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
162021
Learning Goals from Failure
D Epstein, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
16*2021
Learning to learn words from visual scenes
D Surís, D Epstein, H Ji, SF Chang, C Vondrick
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
11*2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8