Παρακολούθηση
Yvette Graham
Yvette Graham
Assistant Professor, Trinity College Dublin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tcd.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Findings of the 2017 conference on machine translation (wmt17)
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, S Huang, ...
Proceedings of the Second Conference on Machine Translation, 169-214, 2017
6912017
Findings of the 2016 conference on machine translation
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, M Huck, ...
Proceedings of the First Conference on Machine Translation: Volume 2, Shared …, 2016
6002016
Findings of the 2019 conference on machine translation (WMT19)
L Barrault, O Bojar, MR Costa-Jussa, C Federmann, M Fishel, Y Graham
Association for Computational Linguistics (ACL), 2019
5162019
Results of the WMT17 Metrics Shared Task
O Bojar, Y Graham, A Kamran
Proceedings of the Second Conference on Machine Translation, Volume 2 …, 2017
238*2017
Results of the wmt16 metrics shared task
O Bojar, Y Graham, A Kamran, M Stanojević
Proceedings of the First Conference on Machine Translation: Volume 2, Shared …, 2016
1832016
Can machine translation systems be evaluated by the crowd alone
Y Graham, T Baldwin, A Moffat, J Zobel
Natural Language Engineering 23 (1), 3-30, 2017
1472017
Continuous measurement scales in human evaluation of machine translation
Y Graham, T Baldwin, A Moffat, J Zobel
Proceedings of the 7th Linguistic Annotation Workshop and Interoperability …, 2013
1322013
Results of the WMT19 metrics shared task: Segment-level and strong MT systems pose big challenges
Q Ma, JTZ Wei, O Bojar, Y Graham
Association for Computational Linguistics 2, 62-90, 2019
1252019
Trecvid 2018: Benchmarking video activity detection, video captioning and matching, video storytelling linking and video search
G Awad, AA Butt, K Curtis, Y Lee, J Fiscus, A Godil, D Joy, A Delgado, ...
Proceedings of TRECVID 2018, 2018
1162018
Re-evaluating automatic summarization with BLEU and 192 shades of ROUGE
Y Graham
Proceedings of the 2015 conference on empirical methods in natural language …, 2015
1112015
Trecvid 2017: evaluating ad-hoc and instance video search, events detection, video captioning, and hyperlinking
G Awad, AA Butt, J Fiscus, D Joy, A Delgado, W Mcclinton, M Michel, ...
TREC Video Retrieval Evaluation (TRECVID), 2017
1022017
Accurate evaluation of segment-level machine translation metrics
Y Graham, T Baldwin, N Mathur
Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the …, 2015
942015
Results of the WMT18 metrics shared task: Both characters and embeddings achieve good performance
Q Ma, O Bojar, Y Graham
Proceedings of the third conference on machine translation: shared task …, 2018
782018
Trecvid 2019: An evaluation campaign to benchmark video activity detection, video captioning and matching, and video search & retrieval
G Awad, AA Butt, K Curtis, Y Lee, J Fiscus, A Godil, A Delgado, J Zhang, ...
arXiv preprint arXiv:2009.09984, 2020
712020
Testing for Significance of Increased Correlation with Human Judgment
Y Graham, T Baldwin
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 172-180, 2014
652014
TRECVID 2020: A comprehensive campaign for evaluating video retrieval tasks across multiple application domains
G Awad, AA Butt, K Curtis, J Fiscus, A Godil, Y Lee, A Delgado, J Zhang, ...
arXiv preprint arXiv:2104.13473, 2021
622021
The first multilingual surface realisation shared task (SR’18): Overview and evaluation results
S Mille, A Belz, B Bohnet, Y Graham, E Pitler, L Wanner
Proceedings of the First Workshop on Multilingual Surface Realisation, 1-12, 2018
582018
Findings of the 2021 conference on machine translation (WMT21)
A Farhad, A Arkady, B Magdalena, B Ondřej, C Rajen, C Vishrav, ...
Sixth Conference on Machine Translation, 1-88, 2021
522021
Statistical power and translationese in machine translation evaluation
Y Graham, B Haddow, P Koehn
Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2020
502020
Is machine translation getting better over time?
Y Graham, T Baldwin, A Moffat, J Zobel
Proceedings of the 14th Conference of the European Chapter of the …, 2014
492014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20