Παρακολούθηση
Noel E. O'Connor
Noel E. O'Connor
CEO, Insight Centre for Data Analytics, Dublin City University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dcu.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pseudo-labeling and confirmation bias in deep semi-supervised learning
E Arazo, D Ortego, P Albert, NE O’Connor, K McGuinness
2020 International joint conference on neural networks (IJCNN), 1-8, 2020
7862020
Unsupervised label noise modeling and loss correction
E Arazo, D Ortego, P Albert, N O’Connor, K McGuinness
International conference on machine learning, 312-321, 2019
6042019
Shallow and deep convolutional networks for saliency prediction
J Pan, E Sayrol, X Giro-i-Nieto, K McGuinness, NE O'Connor
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
5542016
Salgan: Visual saliency prediction with generative adversarial networks
J Pan, CC Ferrer, K McGuinness, NE O'Connor, J Torres, E Sayrol, ...
arXiv preprint arXiv:1701.01081, 2017
4792017
A comparative evaluation of interactive segmentation algorithms
K McGuinness, NE O’connor
Pattern Recognition 43 (2), 434-444, 2010
3772010
Event detection in field sports video using audio-visual features and a support vector machine
DA Sadlier, NE O'Connor
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 15 (10), 1225 …, 2005
3332005
A multiscale representation method for nonrigid shapes with a single closed contour
T Adamek, NE O'Connor
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 14 (5), 742-753, 2004
3292004
Quantifying radiographic knee osteoarthritis severity using deep convolutional neural networks
J Antony, K McGuinness, NE O'Connor, K Moran
2016 23rd international conference on pattern recognition (ICPR), 1195-1200, 2016
2862016
Evaluating a dancer's performance using kinect-based skeleton tracking
DS Alexiadis, P Kelly, P Daras, NE O'Connor, T Boubekeur, MB Moussa
Proceedings of the 19th ACM international conference on Multimedia, 659-662, 2011
2522011
Bags of local convolutional features for scalable instance search
E Mohedano, K McGuinness, NE O'Connor, A Salvador, F Marques, ...
Proceedings of the 2016 ACM on international conference on multimedia …, 2016
1942016
Classification of sporting activities using smartphone accelerometers
E Mitchell, D Monaghan, NE O'Connor
Sensors 13 (4), 5317-5337, 2013
1922013
Fully convolutional crowd counting on highly congested scenes
M Marsden, K McGuinness, S Little, NE O'Connor
arXiv preprint arXiv:1612.00220, 2016
1912016
Touch screens for the older user
N Caprani, NE O’Connor, C Gurrin
Assistive technologies 1, 2012
1852012
Passively recognising human activities through lifelogging
AR Doherty, N Caprani, CÓ Conaire, V Kalnikaite, C Gurrin, AF Smeaton, ...
Computers in human behavior 27 (5), 1948-1958, 2011
1782011
Automatic detection of knee joints and quantification of knee osteoarthritis severity using convolutional neural networks
J Antony, K McGuinness, K Moran, NE O’Connor
Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition: 13th International …, 2017
1692017
Resnetcrowd: A residual deep learning architecture for crowd counting, violent behaviour detection and crowd density level classification
M Marsden, K McGuinness, S Little, NE O'Connor
2017 14th IEEE international conference on advanced video and signal based …, 2017
1532017
Word matching using single closed contours for indexing handwritten historical documents
T Adamek, NE O’Connor, AF Smeaton
International Journal of Document Analysis and Recognition (IJDAR) 9, 153-165, 2007
1492007
Detector adaptation by maximising agreement between independent data sources
CO Conaire, NE O'Connor, AF Smeaton
2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-6, 2007
1392007
The convergence of virtual reality and social networks: threats to privacy and autonomy
F O’Brolcháin, T Jacquemard, D Monaghan, N O’Connor, P Novitzky, ...
Science and engineering ethics 22, 1-29, 2016
1382016
Automatic TV advertisement detection from MPEG bitstream
DA Sadlier, S Marlow, N O'Connor, N Murphy
Pattern Recognition 35 (12), 2719-2726, 2002
1372002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20