Παρακολούθηση
Ashis Gopal Banerjee
Ashis Gopal Banerjee
Associate Professor, University of Washington
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα u.washington.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Understanding natural language commands for robotic navigation and mobile manipulation
S Tellex, T Kollar, S Dickerson, M Walter, A Banerjee, S Teller, N Roy
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 25 (1), 1507-1514, 2011
7462011
A survey of CAD model simplification techniques for physics-based simulation applications
A Thakur, AG Banerjee, SK Gupta
Computer-Aided Design 41 (2), 65-80, 2009
2452009
Approaching the Symbol Grounding Problem with Probabilistic Graphical Models
S Tellex, T Kollar, S Dickerson, MR Walter, A Gopal Banerjee, S Teller, ...
AI Magazine 32 (4), 64, 2011
1712011
Developing a stochastic dynamic programming framework for optical tweezer-based automated particle transport operations
AG Banerjee, A Pomerance, W Losert, SK Gupta
IEEE Transactions on automation science and engineering 7 (2), 218-227, 2009
972009
Real-time path planning for coordinated transport of multiple particles using optical tweezers
AG Banerjee, S Chowdhury, W Losert, SK Gupta
IEEE Transactions on automation science and engineering 9 (4), 669-678, 2012
782012
Survey on indirect optical manipulation of cells, nucleic acids, and motor proteins
AG Banerjee, S Chowdhury, SK Gupta, W Losert
Journal of Biomedical Optics 16 (5), 051302, 2011
752011
Content-based assembly search: A step towards assembly reuse
AS Deshmukh, AG Banerjee, SK Gupta, RD Sriram
Computer-aided design 40 (2), 244-261, 2008
752008
Designing an interactive local and global decision support system for aircraft carrier deck scheduling
J Ryan, M Cummings, N Roy, A Banerjee, A Schulte
Infotech@ Aerospace 2011, 1516, 2011
712011
Research in automated planning and control for micromanipulation
AG Banerjee, SK Gupta
IEEE Transactions on automation science and engineering 10 (3), 485-495, 2013
642013
Incorporating manufacturability considerations during design of injection molded multi-material objects
AG Banerjee, X Li, G Fowler, SK Gupta
Research in Engineering Design 17 (4), 207-231, 2007
572007
Comparing the performance of expert user heuristics and an integer linear program in aircraft carrier deck operations
JC Ryan, AG Banerjee, ML Cummings, N Roy
IEEE transactions on cybernetics 44 (6), 761-773, 2013
552013
Optical tweezers: Autonomous robots for the manipulation of biological cells
A Banerjee, S Chowdhury, SK Gupta
IEEE Robotics & Automation Magazine 21 (3), 81-88, 2014
482014
Predicting shim gaps in aircraft assembly with machine learning and sparse sensing
K Manohar, T Hogan, J Buttrick, AG Banerjee, JN Kutz, SL Brunton
Journal of Manufacturing Systems 48, 87-95, 2018
472018
Identification of key features using topological data analysis for accurate prediction of manufacturing system outputs
W Guo, AG Banerjee
Journal of Manufacturing Systems 43, 225-234, 2017
422017
Generalized grounding graphs: A probabilistic framework for understanding grounded commands
T Kollar, S Tellex, M Walter, A Huang, A Bachrach, S Hemachandra, ...
arXiv preprint arXiv:1712.01097, 2017
33*2017
Generating simplified trapping probability models from simulation of optical tweezers system
AG Banerjee, A Balijepalli, SK Gupta, TW LeBrun
Journal of Computing and Information Science in Engineering 9 (2), 2009
332009
Geometrical algorithms for automated design of side actions in injection moulding of complex parts
AG Banerjee, SK Gupta
Computer-Aided Design 39 (10), 882-897, 2007
332007
Sparse-TDA: Sparse Realization of Topological Data Analysis for Multi-Way Classification
W Guo, K Manohar, SL Brunton, AG Banerjee
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 30 (7), 1403-1408, 2018
302018
An Efficient Scheduling Algorithm for Multi-Robot Task Allocation in Assembling Aircraft Structures
V Tereshchuk, J Stewart, N Bykov, S Pedigo, S Devasia, AG Banerjee
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (4), 3844-3851, 2019
252019
An ontology to enable optimized task partitioning in human-robot collaboration for warehouse kitting operations
AG Banerjee, A Barnes, KN Kaipa, J Liu, S Shriyam, N Shah, SK Gupta
Next-Generation Robotics II; and Machine Intelligence and Bio-inspired …, 2015
222015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20