Παρακολούθηση
Angus G. Forbes
Angus G. Forbes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα purdue.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Kappa Platform for Rule-Based Modeling
P Boutillier, M Maasha, X Li, HF Medina-Abarca, J Krivine, J Feret, ...
Bioinformatics 34 (13), i583-i592, 2018
1072018
Stereoscopic Highlighting: 2D Graph Visualization on Stereo Displays
B Alper, T Höllerer, JA Kuchera-Morin, AG Forbes
Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on 17 (12), 2325-2333, 2011
1012011
TimeArcs: Visualizing Fluctuations in Dynamic Networks
TN Dang, N Pendar, AG Forbes
Computer Graphics Forum 35 (3), 61-69, 2016
642016
Cellular automata in image processing and geometry
P Rosin, A Adamatzky, X Sun (Eds.)
Springer International Publishing, 2014
552014
Image Denoising Using a Generative Adversarial Network
A Alsaiari, R Rustagi, MM Thomas, AG Forbes
2019 IEEE 2nd International Conference on Information and Computer …, 2019
522019
Revealing the Dark Threads of the Cosmic Web
JN Burchett, O Elek, N Tejos, JX Prochaska, TM Tripp, R Bordoloi, ...
The Astrophysical Journal Letters 891 (2), L35, 2020
502020
ReactionFlow: An Interactive Visualization Tool for Causality Analysis in Biological Pathways
TN Dang, P Murray, J Aurisano, AG Forbes
BMC Proceedings 9 (Suppl 6), S6, 2015
492015
Disentangling the cosmic web toward FRB 190608
S Simha, JN Burchett, JX Prochaska, JS Chittidi, O Elek, N Tejos, ...
The Astrophysical Journal 901 (2), 134, 2020
412020
A Taxonomy of Visualization Tasks for the Analysis of Biological Pathway Data
P Murray, F McGee, A Forbes
BMC Bioinformatics 18 (2), 21:1-13, 2017
402017
Behaviorism: A Framework for Dynamic Data Visualization
AG Forbes, T Höllerer, G Legrady
Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on 16 (6), 1164-1171, 2010
362010
Interdisciplinary Immersive Analytics at the Electronic Visualization Laboratory: Lessons Learned and Upcoming Challenges
GE Marai, AG Forbes, A Johnson
Proceedings of the IEEE VR Workshop on Immersive Analytics (IA), 2016
342016
CompostNet: An Image Classifier for Meal Waste
S Frost, B Tor, R Agrawal, AG Forbes
2019 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC), 1-4, 2019
332019
The Intrinsic Geometry of the Human Brain Connectome
AQ Ye, OA Ajilore, G Conte, J GadElkarim, G Thomas-Ramos, L Zhan, ...
Brain Informatics 2 (4), 197-210, 2015
322015
Extended LineSets: A Visualization Technique for the Interactive Inspection of Biological Pathways
F Paduano, AG Forbes
BMC Proceedings 9 (Suppl 6), S4, 2015
272015
Clinical Event Management and Communication System
JM Carrington, M Surdeanu, PA Jansen, A Forbes
US Patent App. 15/656,632, 2018
262018
Deep Illumination: Approximating Dynamic Global Illumination with Generative Adversarial Networks
MM Thomas, AG Forbes
CoRR abs/1710.09834 (2017), ArXiv e-prints (cs.GR), 2017
262017
Riverwalk: Incorporating Historical Photographs in Public Outdoor Augmented Reality Experiences
M Cavallo, GA Rhodes, AG Forbes
2016 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR …, 2016
262016
Generative Fluid Profiles for Interactive Media Arts Projects
AG Forbes, T Höllerer, G Legrady
Proceedings of the International Symposium on Computational Aesthetics in …, 2013
262013
NeuroCave: A Web-Based Immersive Visualization Platform for Exploring Connectome Datasets
JJG Keiriz, L Zhan, O Ajilore, AD Leow, AG Forbes
Network Neuroscience 2 (3), 344-361, 2018
242018
Dynamic Influence Networks for Rule-based Models
AG Forbes, A Burks, K Lee, X Li, P Boutillier, J Krivine, W Fontana
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 24 (1), 184-194, 2018
242018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20