Henny J.M. Bouwmeester
Henny J.M. Bouwmeester
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fundamentals of inorganic membrane science and technology
AJ Burggraaf, L Cot
Elsevier, 1996
7411996
Dense ceramic membranes for methane conversion
HJM Bouwmeester
Catalysis today 82 (1-4), 141-150, 2003
5562003
Importance of the surface exchange kinetics as rate limiting step in oxygen permeation through mixed-conducting oxides
HJM Bouwmeester, H Kruidhof, AJ Burggraaf
Solid state ionics 72, 185-194, 1994
5351994
Handbook of solid state electrochemistry
PJ Gellings
CRC press, 2019
5072019
Structural instability of cubic perovskite BaxSr1− xCo1− yFeyO3− δ
S Švarcová, K Wiik, J Tolchard, HJM Bouwmeester, T Grande
Solid State Ionics 178 (35-36), 1787-1791, 2008
4382008
Influence of order-disorder transitions on oxygen permeability through selected nonstoichiometric perovskite-type oxides
H Kruidhof, HJM Bouwmeester, RHE Doorn, AJ Burggraaf
Solid State Ionics 63, 816-822, 1993
4381993
Dense ceramic membranes for oxygen separation
HJM Bouwmeester, AJ Burggraaf
The CRC handbook of solid state electrochemistry, 481-553, 2019
4252019
Oxygen Stoichiometry and Chemical Expansion of Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ Measured by in Situ Neutron Diffraction
S McIntosh, JF Vente, WG Haije, DHA Blank, HJM Bouwmeester
Chemistry of Materials 18 (8), 2187-2193, 2006
3772006
Oxidative coupling of methane in a mixed-conducting perovskite membrane reactor
JE ten Elshof, HJM Bouwmeester, H Verweij
Applied Catalysis A: General 130 (2), 195-212, 1995
3191995
Solid state aspects of oxidation catalysis
PJ Gellings, HJM Bouwmeester
Catalysis Today 58 (1), 1-53, 2000
2962000
Ion and mixed conducting oxides as catalysts
PJ Gellings, HJM Bouwmeester
Catalysis Today 12 (1), 1-101, 1992
2781992
Electrode Properties of Sr‐Doped LaMnO3 on Yttria‐Stabilized Zirconia: II. Electrode Kinetics
FH Van Heuveln, HJM Bouwmeester
Journal of the Electrochemical Society 144 (1), 134, 1997
2761997
Oxygen exchange and diffusion coefficients of strontium‐doped lanthanum ferrites by electrical conductivity relaxation
JE ten Elshof, MHR Lankhorst, HJM Bouwmeester
Journal of the Electrochemical Society 144 (3), 1060, 1997
2641997
Oxygen transport through La1− xSrxFeO3− δ membranes. I. Permeation in air/He gradients
JE ten Elshof, HJM Bouwmeester, H Verweij
Solid State Ionics 81 (1-2), 97-109, 1995
2611995
Structure and oxygen stoichiometry of SrCo0. 8Fe0. 2O3− δ and Ba0. 5Sr0. 5Co0. 8Fe0. 2O3− δ
S McIntosh, JF Vente, WG Haije, DHA Blank, HJM Bouwmeester
Solid State Ionics 177 (19-25), 1737-1742, 2006
2372006
Oxygen transport in La0.6Sr0.4Co1−y Fe y O3−δ
HJM Bouwmeester, MW Den Otter, BA Boukamp
Journal of Solid State Electrochemistry 8 (9), 599-605, 2004
2252004
Properties and performance of BaxSr1−xCo0.8Fe0.2O3−δ materials for oxygen transport membranes
JF Vente, S McIntosh, WG Haije, HJM Bouwmeester
Journal of Solid State Electrochemistry 10 (8), 581, 2006
2152006
Interpretation of the Gerischer impedance in solid state ionics
BA Boukamp, HJM Bouwmeester
Solid state ionics 157 (1-4), 29-33, 2003
2102003
Oxygen permeation of La0. 3Sr0. 7CoO3− δ
CH Chen, HJM Bouwmeester, RHE Van Doorn, H Kruidhof, AJ Burggraaf
Solid State Ionics 98 (1-2), 7-13, 1997
2051997
Oxygen transport through La1− xSrxFeO3− δ membranes II. Permeation in air/CO, CO2 gradients
JE ten Elshof, HJM Bouwmeester, H Verweij
Solid State Ionics 89 (1-2), 81-92, 1996
1951996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20