Παρακολούθηση
Giuseppe Santucci
Giuseppe Santucci
Università di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα diag.uniroma1.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
QBD*: A graphical query language with recursion
M Angelaccio, T Catarci, G Santucci
IEEE Transactions on Software Engineering 16 (10), 1150-1163, 1990
2621990
Appropriating and assessing heuristics for mobile computing
E Bertini, S Gabrielli, S Kimani, T Catarci, G Santucci
Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces, 119-126, 2006
2062006
An ontology based visual tool for query formulation support
T Catarci, P Dongilli, T Di Mascio, E Franconi, G Santucci, S Tessaris
ECAI 16, 308, 2004
1662004
A unified methodology for the evaluation of accessibility and usability of mobile applications
M Billi, L Burzagli, T Catarci, G Santucci, E Bertini, F Gabbanini, ...
Universal Access in the Information Society 9 (4), 337-356, 2010
1302010
Solving problems with visual analytics
J Kohlhammer, D Keim, M Pohl, G Santucci, G Andrienko
Procedia Computer Science 7, 117-120, 2011
1212011
Structuring primitives for a dictionary of entity relationship data schemas
C Batini, G Di Battista, G Santucci
IEEE Transactions on Software Engineering 19 (4), 344-365, 1993
931993
A graph-based framework for multiparadigmatic visual access to databases
T Catarci, SK Chang, MF Costabile, S Levialdi, G Santucci
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 8 (3), 455-475, 1996
811996
Query by diagram: A fully visual query system
M Angelaccio, T Catarci, G Santucci
Journal of Visual Languages & Computing 1 (3), 255-273, 1990
801990
Appropriating heuristic evaluation for mobile computing
E Bertini, T Catarci, A Dix, S Gabrielli, S Kimani, G Santucci
International Journal of Mobile Human Computer Interaction (IJMHCI) 1 (1), 20-41, 2009
752009
Fundamental graphical primitives for visual query languages
T Catarci, G Santucci, M Angelaccio
Information Systems 18 (2), 75-98, 1993
741993
Give chance a chance: modeling density to enhance scatter plot quality through random data sampling
E Bertini, G Santucci
Information Visualization 5 (2), 95-110, 2006
722006
Springview: Cooperation of radviz and parallel coordinates for view optimization and clutter reduction
E Bertini, L Dell'Aquila, G Santucci
Coordinated and Multiple Views in Exploratory Visualization (CMV'05), 22-29, 2005
682005
Cardinality Constraints in the Entity-Relationship Model.
M Lenzerini, G Santucci
ER, 529-549, 1983
621983
An enhanced visualization process model for incremental visualization
HJ Schulz, M Angelini, G Santucci, H Schumann
IEEE transactions on visualization and computer graphics 22 (7), 1830-1842, 2015
592015
Diagrammatic vs textual query languages: a comparative experiment
T Catarci, G Santucci
Working Conference on Visual Database Systems, 69-83, 1995
541995
Percival: proactive and reactive attack and response assessment for cyber incidents using visual analytics
M Angelini, N Prigent, G Santucci
2015 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-8, 2015
532015
Query by diagram: a visual environment for querying databases
G Santucci, PA Sottile
Software: Practice and Experience 23 (3), 317-340, 1993
531993
Big data semantics
P Ceravolo, A Azzini, M Angelini, T Catarci, P Cudré-Mauroux, E Damiani, ...
Journal on Data Semantics 7 (2), 65-85, 2018
522018
Quality metrics for 2d scatterplot graphics: automatically reducing visual clutter
E Bertini, G Santucci
International Symposium on Smart Graphics, 77-89, 2004
522004
Fast&&Serious: a UML based metric for effort estimation
M Carbone
QAOOSE 2002, 2002
502002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20