Παρακολούθηση
Michelle Brachman
Michelle Brachman
Άλλα ονόματαMichelle Ichinco
Research Scientist, IBM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ibm.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Increasing the Speed and Accuracy of Data Labeling Through an AI Assisted Interface
M Desmond, M Muller, Z Ashktorab, C Dugan, E Duesterwald, K Brimijoin, ...
26th International Conference on Intelligent User Interfaces, 392-401, 2021
412021
AI-Assisted Human Labeling: Batching for Efficiency without Overreliance
Z Ashktorab, M Desmond, J Andres, M Muller, NN Joshi, M Brachman, ...
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 5 (CSCW1), 1-27, 2021
402021
Exploring novice programmer example use
M Ichinco, C Kelleher
2015 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC …, 2015
402015
Suggesting API Usage to Novice Programmers with the Example Guru
M Ichinco, W Hnin, C Kelleher
Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2017
322017
Semi-Automated Data Labeling
M Desmond, E Duesterwald, K Brimijoin, M Brachman, Q Pan
NeurIPS 2020 Competition and Demonstration Track, 156-169, 2021
312021
Exploring Programmers’ API Learning Processes: Collecting Web Resources as External Memory
G Gao, F Voichick, M Ichinco, C Kelleher
2020 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC …, 2020
232020
Towards a Model of API Learning
C Kelleher, M Ichinco
2019 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC …, 2019
202019
Towards Understanding Successful Novice Example Use in Blocks-Based Programming
M Ichinco, KJ Harms, C Kelleher
Journal of Visual Languages and Sentient Systems 3 (July 2017), 101-118, 2017
152017
Towards generalizing expert programmers' suggestions for novice programmers
M Ichinco, A Zemach, C Kelleher
Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC), 2013 IEEE Symposium …, 2013
142013
Designing a community to support long-term interest in programming for middle school children
KJ Harms, JH Kerr, M Ichinco, M Santolucito, A Chuck, T Koscik, M Chou, ...
Proceedings of the 11th International Conference on Interaction Design and …, 2012
132012
Towards Better Code Snippets: Exploring How Code Snippet Recall Differs with Programming Experience
M Ichinco, C Kelleher
IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC), 37-41, 2017
82017
Follow the Successful Herd: Towards Explanations for Improved Use and Mental Models of Natural Language Systems
M Brachman, Q Pan, HJ Do, C Dugan, A Chaudhary, J Johnson, P Rai, ...
ACM International Conference on Intelligent User Interfaces, 2023
62023
A Goal-driven natural language interface for creating application integration workflows
M Brachman, C Bygrave, T Chakraborti, A Chaudhary, Z Ding, C Dugan, ...
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (11), 13155 …, 2022
52022
Towards block code examples that help young novices notice critical elements
M Ichinco, C Kelleher
2017 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC …, 2017
52017
An Exploratory Study of the Usage of Different Educational Resources in the Wild
W Hnin, M Ichinco, C Kelleher
IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC), 181-189, 2017
52017
Reliance and Automation for Human-AI Collaborative Data Labeling Conflict Resolution
M Brachman, Z Ashktorab, M Desmond, E Duesterwald, C Dugan, ...
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 6 (CSCW2), 1-27, 2022
42022
AI Assisted Data Labeling with Interactive Auto Label
M Desmond, M Brachman, E Duesterwald, C Dugan, NN Joshi, Q Pan, ...
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (11), 13161 …, 2022
42022
Semi-automatic suggestion generation for young novice programmers in an open-ended context
M Ichinco, C Kelleher
Proceedings of the 17th ACM Conference on Interaction Design and Children …, 2018
42018
The need for improved support for interacting with block examples
M Ichinco, C Kelleher
2017 IEEE Blocks and Beyond Workshop (B&B), 69-70, 2017
42017
Suggesting examples to novice programmers in an open-ended context with the Example Guru
M Ichinco, W Hnin, C Kelleher
2016 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC …, 2016
42016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20