Παρακολούθηση
Saso Dzeroski
Saso Dzeroski
Jozef Stefan Institute, Dept. of Knowledge Technologies
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ijs.si - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inductive Logic Programming.
N Lavrac, S Dzeroski
Ellis Horwood; http://www-ai.ijs.si/SasoDzeroski/ILPBook/ILPbook.pdf, 1994
14211994
Is combining classifiers with stacking better than selecting the best one?
S Džeroski, B Ženko
Machine learning 54 (3), 255-273, 2004
9892004
A large-scale evaluation of computational protein function prediction
P Radivojac, WT Clark, TR Oron, AM Schnoes, T Wittkop, A Sokolov, ...
Nature methods 10 (3), 221-227, 2013
9172013
Relational data mining
S Dzeroski
Springer Science & Business Media, 2001
8952001
An extensive experimental comparison of methods for multi-label learning
G Madjarov, D Kocev, D Gjorgjevikj, S Džeroski
Pattern recognition 45 (9), 3084-3104, 2012
8352012
Decision trees for hierarchical multi-label classification
C Vens, J Struyf, L Schietgat, S Džeroski, H Blockeel
Machine learning 73, 185-214, 2008
7482008
The monk's problems: A performance comparison of different learning algorithms
SB Thrun, JW Bala, E Bloedorn, I Bratko, B Cestnik, J Cheng, KA De Jong, ...
6341991
Relational reinforcement learning
S Džeroski, L De Raedt, K Driessens
Machine learning 43 (1), 7-52, 2001
4942001
Multi-relational data mining: an introduction
S Džeroski
ACM SIGKDD Explorations Newsletter 5 (1), 1-16, 2003
3742003
Learning model trees from evolving data streams
E Ikonomovska, J Gama, S Džeroski
Data mining and knowledge discovery 23, 128-168, 2011
3312011
Learning nonrecursive definitions of relations with LINUS
N Lavrač, S Džeroski, M Grobelnik
Proc. Fifth European Working Session on Learning, 265-281, 1991
2831991
Combining classifiers with meta decision trees
L Todorovski, S Dzeroski
Machine learning 50 (3), 223, 2003
2772003
Repetitive interpolation: A robust algorithm for DTM generation from Aerial Laser Scanner Data in forested terrain
A Kobler, N Pfeifer, P Ogrinc, L Todorovski, K Oštir, S Džeroski
Remote sensing of environment 108 (1), 9-23, 2007
2642007
Tree ensembles for predicting structured outputs
D Kocev, C Vens, J Struyf, S Džeroski
Pattern Recognition 46 (3), 817-833, 2013
2592013
The CAFA challenge reports improved protein function prediction and new functional annotations for hundreds of genes through experimental screens
N Zhou, Y Jiang, TR Bergquist, AJ Lee, BZ Kacsoh, AW Crocker, ...
Genome biology 20 (1), 1-23, 2019
2532019
Ensembles of multi-objective decision trees
D Kocev, C Vens, J Struyf, S Džeroski
Machine Learning: ECML 2007: 18th European Conference on Machine Learning …, 2007
2452007
First-order jk-clausal theories are PAC-learnable
L De Raedt, S Džeroski
Artificial Intelligence 70 (1), 375-392, 1994
2311994
Predicting gene function using hierarchical multi-label decision tree ensembles
L Schietgat, C Vens, J Struyf, H Blockeel, D Kocev, S Džeroski
BMC bioinformatics 11, 1-14, 2010
2122010
Using single-and multi-target regression trees and ensembles to model a compound index of vegetation condition
D Kocev, S Džeroski, MD White, GR Newell, P Griffioen
Ecological Modelling 220 (8), 1159-1168, 2009
1952009
Decision trees for hierarchical multilabel classification: A case study in functional genomics
H Blockeel, L Schietgat, J Struyf, S Džeroski, A Clare
Knowledge Discovery in Databases: PKDD 2006: 10th European Conference on …, 2006
1802006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20