Παρακολούθηση
Saso Dzeroski
Saso Dzeroski
Jozef Stefan Institute, Dept. of Knowledge Technologies
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ijs.si - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Introduction to statistical relational learning
D Koller, N Friedman, S Džeroski, C Sutton, A McCallum, A Pfeffer, ...
MIT press, 2007
18752007
Inductive Logic Programming.
N Lavrac, S Dzeroski
Ellis Horwood; http://www-ai.ijs.si/SasoDzeroski/ILPBook/ILPbook.pdf, 1994
13851994
Is combining classifiers with stacking better than selecting the best one?
S Džeroski, B Ženko
Machine learning 54 (3), 255-273, 2004
8942004
Relational data mining
S Džeroski
Data mining and knowledge discovery handbook, 887-911, 2009
8772009
A large-scale evaluation of computational protein function prediction
P Radivojac, WT Clark, TR Oron, AM Schnoes, T Wittkop, A Sokolov, ...
Nature methods 10 (3), 221-227, 2013
8642013
An extensive experimental comparison of methods for multi-label learning
G Madjarov, D Kocev, D Gjorgjevikj, S Džeroski
Pattern recognition 45 (9), 3084-3104, 2012
7662012
Decision trees for hierarchical multi-label classification
C Vens, J Struyf, L Schietgat, S Džeroski, H Blockeel
Machine learning 73 (2), 185-214, 2008
6892008
The monk's problems: A performance comparison of different learning algorithms
SB Thrun, JW Bala, E Bloedorn, I Bratko, B Cestnik, J Cheng, KA De Jong, ...
6321991
Relational reinforcement learning
S Džeroski, L De Raedt, K Driessens
Machine learning 43 (1), 7-52, 2001
4592001
Multi-relational data mining: an introduction
S Džeroski
ACM SIGKDD Explorations Newsletter 5 (1), 1-16, 2003
3642003
Learning model trees from evolving data streams
E Ikonomovska, J Gama, S Džeroski
Data mining and knowledge discovery 23 (1), 128-168, 2011
3042011
Learning nonrecursive definitions of relations with LINUS
N Lavrač, S Džeroski, M Grobelnik
European Working Session on Learning, 265-281, 1991
2811991
Combining classifiers with meta decision trees
L Todorovski, S Džeroski
Machine learning 50 (3), 223-249, 2003
2582003
Repetitive interpolation: A robust algorithm for DTM generation from Aerial Laser Scanner Data in forested terrain
A Kobler, N Pfeifer, P Ogrinc, L Todorovski, K Oštir, S Džeroski
Remote sensing of environment 108 (1), 9-23, 2007
2512007
Tree ensembles for predicting structured outputs
D Kocev, C Vens, J Struyf, S Džeroski
Pattern Recognition 46 (3), 817-833, 2013
2342013
Ensembles of multi-objective decision trees
D Kocev, C Vens, J Struyf, S Džeroski
European conference on machine learning, 624-631, 2007
2222007
First-order jk-clausal theories are PAC-learnable
L De Raedt, S Džeroski
Artificial Intelligence 70 (1), 375-392, 1994
2181994
Predicting gene function using hierarchical multi-label decision tree ensembles
L Schietgat, C Vens, J Struyf, H Blockeel, D Kocev, S Džeroski
BMC bioinformatics 11 (1), 1-14, 2010
1992010
The CAFA challenge reports improved protein function prediction and new functional annotations for hundreds of genes through experimental screens
N Zhou, Y Jiang, TR Bergquist, AJ Lee, BZ Kacsoh, AW Crocker, ...
Genome biology 20 (1), 1-23, 2019
1902019
Decision trees for hierarchical multilabel classification: A case study in functional genomics
H Blockeel, L Schietgat, J Struyf, S Džeroski, A Clare
European conference on principles of data mining and knowledge discovery, 18-29, 2006
1802006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20