Παρακολούθηση
Ioannis Paradisanos
Ioannis Paradisanos
Foundation for Research and Technology-Hellas, Institute of Electronic Structure & Laser
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iesl.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient and highly air stable planar inverted perovskite solar cells with reduced graphene oxide doped PCBM electron transporting layer
G Kakavelakis, T Maksudov, D Konios, I Paradisanos, G Kioseoglou, ...
Advanced Energy Materials 7 (7), 1602120, 2017
2162017
Transform-limited photons from a coherent tin-vacancy spin in diamond
ME Trusheim, B Pingault, NH Wan, M Gündoğan, L De Santis, R Debroux, ...
Physical review letters 124 (2), 023602, 2020
1822020
Extending the continuous operating lifetime of perovskite solar cells with a molybdenum disulfide hole extraction interlayer
G Kakavelakis, I Paradisanos, B Paci, A Generosi, M Papachatzakis, ...
Advanced Energy Materials 8 (12), 1702287, 2018
1342018
Giant Stark splitting of an exciton in bilayer MoS2
N Leisgang, S Shree, I Paradisanos, L Sponfeldner, C Robert, D Lagarde, ...
Nature nanotechnology 15 (11), 901-907, 2020
952020
Controlling interlayer excitons in MoS2 layers grown by chemical vapor deposition
I Paradisanos, S Shree, A George, N Leisgang, C Robert, K Watanabe, ...
Nature communications 11 (1), 2391, 2020
872020
Ultrahigh-resolution nonlinear optical imaging of the armchair orientation in 2D transition metal dichalcogenides
S Psilodimitrakopoulos, L Mouchliadis, I Paradisanos, A Lemonis, ...
Light: Science & Applications 7 (5), 18005-18005, 2018
752018
Room temperature observation of biexcitons in exfoliated WS2 monolayers
I Paradisanos, S Germanis, NT Pelekanos, C Fotakis, E Kymakis, ...
Applied Physics Letters 110 (19), 193102, 2017
742017
Intense femtosecond photoexcitation of bulk and monolayer MoS2
I Paradisanos, E Kymakis, C Fotakis, G Kioseoglou, E Stratakis
Applied Physics Letters 105 (4), 2014
722014
Guide to optical spectroscopy of layered semiconductors
S Shree, I Paradisanos, X Marie, C Robert, B Urbaszek
Nature Reviews Physics 3 (1), 39-54, 2021
682021
Interlayer exciton mediated second harmonic generation in bilayer MoS2
S Shree, D Lagarde, L Lombez, C Robert, A Balocchi, K Watanabe, ...
Nature Communications 12 (1), 6894, 2021
522021
Gradient induced liquid motion on laser structured black Si surfaces
I Paradisanos, C Fotakis, SH Anastasiadis, E Stratakis
Applied Physics Letters 107 (11), 2015
522015
Twist Angle mapping in layered WS2 by Polarization-Resolved Second Harmonic Generation
S Psilodimitrakopoulos, L Mouchliadis, I Paradisanos, G Kourmoulakis, ...
Scientific reports 9 (1), 14285, 2019
452019
Hot electrons modulation of third-harmonic generation in graphene
G Soavi, G Wang, H Rostami, A Tomadin, O Balci, I Paradisanos, ...
ACS Photonics 6 (11), 2841-2849, 2019
442019
Efficient phonon cascades in WSe2 monolayers
I Paradisanos, G Wang, EM Alexeev, AR Cadore, X Marie, AC Ferrari, ...
Nature communications 12 (1), 1-7, 2021
432021
Confinement of long-lived interlayer excitons in WS2/WSe2 heterostructures
ARP Montblanch, DM Kara, I Paradisanos, CM Purser, MSG Feuer, ...
Communications Physics 4 (1), 119, 2021
362021
Prominent room temperature valley polarization in WS2/graphene heterostructures grown by chemical vapor deposition
I Paradisanos, KM McCreary, D Adinehloo, L Mouchliadis, JT Robinson, ...
Applied Physics Letters 116 (20), 2020
332020
Chemical Vapor Deposition of High‐Optical‐Quality Large‐Area Monolayer Janus Transition Metal Dichalcogenides
Z Gan, I Paradisanos, A Estrada‐Real, J Picker, E Najafidehaghani, ...
Advanced Materials 34 (38), 2205226, 2022
282022
Low-loss integrated nanophotonic circuits with layered semiconductor materials
J He, I Paradisanos, T Liu, AR Cadore, J Liu, M Churaev, RN Wang, ...
Nano Letters 21 (7), 2709-2718, 2021
272021
Imaging the crystal orientation of 2D transition metal dichalcogenides using polarization-resolved second-harmonic generation
GM Maragkakis, S Psilodimitrakopoulos, L Mouchliadis, I Paradisanos, ...
Opto-Electronic Advances 2 (11), 190026-1-190026-8, 2019
272019
Weak Distance Dependence of Hot-Electron-Transfer Rates at the Interface between Monolayer MoS2 and Gold
C Xu, HW Yong, J He, R Long, AR Cadore, I Paradisanos, AK Ott, G Soavi, ...
ACS nano 15 (1), 819-828, 2020
262020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20