Παρακολούθηση
Riccardo Gherardi
Riccardo Gherardi
zeku.com
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Street-view change detection with deconvolutional networks
PF Alcantarilla, S Stent, G Ros, R Arroyo, R Gherardi
Autonomous Robots 42, 1301-1322, 2018
3232018
Structure-and-motion pipeline on a hierarchical cluster tree
M Farenzena, A Fusiello, R Gherardi
2009 IEEE 12th international conference on computer vision workshops, ICCV …, 2009
1942009
Improving the efficiency of hierarchical structure-and-motion
R Gherardi, M Farenzena, A Fusiello
2010 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2010
1902010
Hierarchical structure-and-motion recovery from uncalibrated images
R Toldo, R Gherardi, M Farenzena, A Fusiello
Computer Vision and Image Understanding 140, 127-143, 2015
1292015
Fully automatic registration of image sets on approximate geometry
M Corsini, M Dellepiane, F Ganovelli, R Gherardi, A Fusiello, R Scopigno
International journal of computer vision 102, 91-111, 2013
892013
Visual change detection on tunnel linings
S Stent, R Gherardi, B Stenger, K Soga, R Cipolla
Machine Vision and Applications 27, 319-330, 2016
832016
Practical autocalibration
R Gherardi, A Fusiello
Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision …, 2010
682010
Methods and systems for generating a three dimensional representation of a subject
S Johnson, F Perbet, B Stenger, MT Pham, O Woodford, R Gherardi, ...
US Patent 9,646,408, 2017
562017
Detecting change for multi-view, long-term surface inspection.
S Stent, R Gherardi, B Stenger, R Cipolla
BMVC, 127.1-127.12, 2015
532015
Machine learning for computer vision
R Cipolla, S Battiato
Springer, 2013
392013
An Image-Based System for Change Detection on Tunnel Linings.
S Stent, R Gherardi, B Stenger, K Soga, R Cipolla
MVA, 359-362, 2013
192013
Confidence-based cost modulation for stereo matching
R Gherardi
2008 19th International Conference on Pattern Recognition, 1-4, 2008
162008
Automatic selection of MRF control parameters by reactive tabu search
U Castellani, A Fusiello, R Gherardi, V Murino
Image and Vision Computing 25 (11), 1824-1832, 2007
162007
Precise deterministic change detection for smooth surfaces
S Stent, R Gherardi, B Stenger, R Cipolla
2016 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 1-9, 2016
152016
Towards unsupervised reconstruction of architectural models.
M Farenzena, A Fusiello, R Gherardi, R Toldo
VMV 2008, 41-50, 2008
152008
Contraction moves for geometric model fitting
OJ Woodford, MT Pham, A Maki, R Gherardi, F Perbet, B Stenger
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
112012
Effective real image editing with accelerated iterative diffusion inversion
Z Pan, R Gherardi, X Xie, S Huang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
102023
Automatic camera orientation and structure recovery with Samantha
R Gherardi, R Toldo, V Garro, A Fusiello
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2012
102012
Conditional variance of differences: A robust similarity measure for matching and registration
A Maki, R Gherardi
Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition: Joint IAPR …, 2012
82012
Efficient Visualization of Architectural Models from a Structure and Motion Pipeline.
M Farenzena, A Fusiello, R Gherardi
Eurographics (Short Papers), 91-94, 2008
82008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20