Παρακολούθηση
Ambarish Goswami
Ambarish Goswami
Director, System Analyst, Intuitive Surgical
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ambarish.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Capture point: A step toward humanoid push recovery
J Pratt, J Carff, S Drakunov, A Goswami
2006 6th IEEE-RAS international conference on humanoid robots, 200-207, 2006
11062006
Real-time inverse kinematics techniques for anthropomorphic limbs
D Tolani, A Goswami, NI Badler
Graphical models 62 (5), 353-388, 2000
9052000
Postural stability of biped robots and the foot-rotation indicator (FRI) point
A Goswami
The International Journal of Robotics Research 18 (6), 523-533, 1999
8211999
A study of the passive gait of a compass-like biped robot: Symmetry and chaos
A Goswami, B Thuilot, B Espiau
The International Journal of Robotics Research 17 (12), 1282-1301, 1998
6731998
Limit cycles in a passive compass gait biped and passivity-mimicking control laws
A Goswami, B Espiau, A Keramane
Autonomous Robots 4 (3), 273-286, 1997
5561997
The effects of adding mass to the legs on the energetics and biomechanics of walking
RC Browning, JR Modica, R Kram, A Goswami
Medicine and science in sports and exercise 39 (3), 515, 2007
5072007
Capturability-based analysis and control of legged locomotion, Part 1: Theory and application to three simple gait models
T Koolen, T De Boer, J Rebula, A Goswami, J Pratt
The international journal of robotics research 31 (9), 1094-1113, 2012
4902012
Ground reference points in legged locomotion: Definitions, biological trajectories and control implications
MB Popovic, A Goswami, H Herr
The international journal of robotics research 24 (12), 1013-1032, 2005
4732005
Compass-like biped robot Part I: Stability and bifurcation of passive gaits
A Goswami, B Thuilot, B Espiau
INRIA Research Report No. 2996, 1996
3951996
Rate of change of angular momentum and balance maintenance of biped robots
A Goswami, V Kallem
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 4, 3785-3790, 2004
3742004
Limit cycles and their stability in a passive bipedal gait
A Goswami, B Espiau, A Keramane
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 1, 246-251, 1996
3681996
Centroidal dynamics of a humanoid robot
DE Orin, A Goswami, SH Lee
Autonomous robots 35 (2), 161-176, 2013
3532013
Generation of energy optimal complete gait cycles for biped robots
L Roussel, C Canudas-de-Wit, A Goswami
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 3, 2036-2041, 1998
2951998
Foot rotation indicator (FRI) point: A new gait planning tool to evaluate postural stability of biped robots
A Goswami
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 1, 47-52, 1999
2241999
Active-impedance control of a lower-limb assistive exoskeleton
G Aguirre-Ollinger, JE Colgate, MA Peshkin, A Goswami
2007 IEEE 10th international conference on rehabilitation robotics, 188-195, 2007
2052007
A momentum-based balance controller for humanoid robots on non-level and non-stationary ground
SH Lee, A Goswami
Autonomous Robots 33 (4), 399-414, 2012
1792012
Passive robotics: An exploration of mechanical computation
A Goswami, MA Peshkin, JE Colgate
Proceedings., IEEE International Conference on Robotics and Automation, 279-284, 1990
1611990
Design of an active one-degree-of-freedom lower-limb exoskeleton with inertia compensation
G Aguirre-Ollinger, JE Colgate, MA Peshkin, A Goswami
The International Journal of Robotics Research 30 (4), 486-499, 2011
1512011
A biomechanically motivated two-phase strategy for biped upright balance control
M Abdallah, A Goswami
Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and …, 2005
1512005
Inertia compensation control of a one-degree-of-freedom exoskeleton for lower-limb assistance: Initial experiments
G Aguirre-Ollinger, JE Colgate, MA Peshkin, A Goswami
IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering 20 (1), 68-77, 2012
1472012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20