Παρακολούθηση
Prof Stratis Kolibianakis MD MSc PhD
Prof Stratis Kolibianakis MD MSc PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Consensus on infertility treatment related to polycystic ovary syndrome
Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group
Human reproduction 23 (3), 462-477, 2008
10572008
Progesterone elevation and probability of pregnancy after IVF: a systematic review and meta-analysis of over 60 000 cycles
CA Venetis, EM Kolibianakis, JK Bosdou, BC Tarlatzis
Human reproduction update 19 (5), 433-457, 2013
5202013
Cryopreservation of human embryos by vitrification or slow freezing: a systematic review and meta-analysis
KE Loutradi, EM Kolibianakis, CA Venetis, EG Papanikolaou, G Pados, ...
Fertility and sterility 90 (1), 186-193, 2008
4422008
In vitro fertilization with single blastocyst-stage versus single cleavage-stage embryos
EG Papanikolaou, M Camus, EM Kolibianakis, L Van Landuyt, ...
New England Journal of Medicine 354 (11), 1139-1146, 2006
4422006
Effect of ovarian stimulation with recombinant follicle-stimulating hormone, gonadotropin releasing hormone antagonists, and human chorionic gonadotropin on endometrial …
E Kolibianakis, C Bourgain, C Albano, K Osmanagaoglu, J Smitz, ...
Fertility and sterility 78 (5), 1025-1029, 2002
4402002
Incidence and prediction of ovarian hyperstimulation syndrome in women undergoing gonadotropin-releasing hormone antagonist in vitro fertilization cycles
EG Papanikolaou, C Pozzobon, EM Kolibianakis, M Camus, H Tournaye, ...
Fertility and sterility 85 (1), 112-120, 2006
4052006
Among patients treated for IVF with gonadotrophins and GnRH analogues, is the probability of live birth dependent on the type of analogue used? A systematic review and meta …
EM Kolibianakis, J Collins, BC Tarlatzis, P Devroey, K Diedrich, ...
Human reproduction update 12 (6), 651-671, 2006
3702006
A lower ongoing pregnancy rate can be expected when GnRH agonist is used for triggering final oocyte maturation instead of HCG in patients undergoing IVF with GnRH antagonists
EM Kolibianakis, A Schultze-Mosgau, A Schroer, A Van Steirteghem, ...
Human Reproduction 20 (10), 2887-2892, 2005
3632005
Live birth rates after transfer of equal number of blastocysts or cleavage-stage embryos in IVF. A systematic review and meta-analysis
EG Papanikolaou, EM Kolibianakis, H Tournaye, CA Venetis, H Fatemi, ...
Human Reproduction 23 (1), 91-99, 2008
3452008
GnRH agonist for triggering final oocyte maturation in the GnRH antagonist ovarian hyperstimulation protocol: a systematic review and meta-analysis
G Griesinger, K Diedrich, P Devroey, EM Kolibianakis
Human reproduction update 12 (2), 159-168, 2006
3222006
How to improve the probability of pregnancy in poor responders undergoing in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis
D Kyrou, EM Kolibianakis, CA Venetis, EG Papanikolaou, J Bontis, ...
Fertility and sterility 91 (3), 749-766, 2009
3212009
Is progesterone elevation on the day of human chorionic gonadotrophin administration associated with the probability of pregnancy in in vitro fertilization? A systematic review …
CA Venetis, EM Kolibianakis, E Papanikolaou, J Bontis, P Devroey, ...
Human reproduction update 13 (4), 343-355, 2007
3132007
GnRH antagonists in ovarian stimulation for IVF
BC Tarlatzis, BC Fauser, EM Kolibianakis, K Diedrich, P Devroey, ...
Human reproduction update 12 (4), 333-340, 2006
2662006
Progesterone rise on HCG day in GnRH antagonist/rFSH stimulated cycles affects endometrial gene expression
I Van Vaerenbergh, HM Fatemi, C Blockeel, L Van Lommel, F Schuit, ...
Reproductive biomedicine online 22 (3), 263-271, 2011
2442011
Addition of growth hormone to gonadotrophins in ovarian stimulation of poor responders treated by in-vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis
EM Kolibianakis, CA Venetis, K Diedrich, BC Tarlatzis, G Griesinger
Human reproduction update 15 (6), 613-622, 2009
2342009
Risk of spontaneous miscarriage in euthyroid women with thyroid autoimmunity undergoing IVF: a meta-analysis
KA Toulis, DG Goulis, CA Venetis, EM Kolibianakis, R Negro, BC Tarlatzis, ...
European Journal of Endocrinology 162 (4), 643-652, 2010
2302010
Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: a prospective randomised controlled trial (RCT)
TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, ...
Human reproduction 25 (3), 683-689, 2010
2232010
Exposure to high levels of luteinizing hormone and estradiol in the early follicular phase of gonadotropin-releasing hormone antagonist cycles is associated with a reduced …
EM Kolibianakis, C Albano, J Kahn, M Camus, H Tournaye, ...
Fertility and sterility 79 (4), 873-880, 2003
2152003
Risk of gestational diabetes mellitus in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and a meta-analysis
KA Toulis, DG Goulis, EM Kolibianakis, CA Venetis, BC Tarlatzis, ...
Fertility and sterility 92 (2), 667-677, 2009
2102009
GnRH-antagonists in ovarian stimulation for IVF in patients with poor response to gonadotrophins, polycystic ovary syndrome, and risk of ovarian hyperstimulation: a meta-analysis
G Griesinger, K Diedrich, BC Tarlatzis, EM Kolibianakis
Reproductive BioMedicine Online 13 (5), 628-638, 2006
2072006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20