Παρακολούθηση
Aristidis G. Vrahatis
Aristidis G. Vrahatis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ionio.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Convolutional neural networks for toxic comment classification
SV Georgakopoulos, SK Tasoulis, AG Vrahatis, VP Plagianakos
Proceedings of the 10th hellenic conference on artificial intelligence, 1-6, 2018
2312018
Pathway analysis using XGBoost classification in Biomedical Data
GN Dimitrakopoulos, AG Vrahatis, V Plagianakos, K Sgarbas
Proceedings of the 10th Hellenic conference on artificial intelligence, 1-6, 2018
332018
DEsubs: an R package for flexible identification of differentially expressed subpathways using RNA-seq experiments
AG Vrahatis, P Balomenos, AK Tsakalidis, A Bezerianos
Bioinformatics 32 (24), 3844-3846, 2016
322016
CHRONOS: a time-varying method for microRNA-mediated subpathway enrichment analysis
AG Vrahatis, K Dimitrakopoulou, P Balomenos, AK Tsakalidis, ...
Bioinformatics 32 (6), 884-892, 2016
322016
A network-based perspective in Alzheimer's disease: Current state and an integrative framework
A Dragomir, AG Vrahatis, A Bezerianos
IEEE journal of biomedical and health informatics 23 (1), 14-25, 2018
232018
Integromics network meta-analysis on cardiac aging offers robust multi-layer modular signatures and reveals micronome synergism
K Dimitrakopoulou, AG Vrahatis, A Bezerianos
BMC genomics 16 (1), 1-22, 2015
222015
Tensor-Based Semantically-Aware Topic Clustering of Biomedical Documents
AG Drakopoulos, G., Kanavos, A., Karydis, I., Sioutas, S., & Vrahatis
Computation 5 (3), 34, 2017
192017
Real time sentiment change detection of twitter data streams
SK Tasoulis, AG Vrahatis, SV Georgakopoulos, VP Plagianakos
arXiv preprint arXiv:1804.00482, 2018
132018
Identifying miRNA-mediated signaling subpathways by integrating paired miRNA/mRNA expression data with pathway topology
AG Vrahatis, GN Dimitrakopoulos, AK Tsakalidis, A Bezerianos
2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2015
122015
Biomedical data ensemble classification using random projections
SK Tasoulis, AG Vrahatis, SV Georgakopoulos, VP Plagianakos
2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 166-172, 2018
112018
Investigating the aetiology of adverse events following HPV vaccination with systems vaccinology
J Campbell-Tofte, A Vrahatis, K Josefsen, J Mehlsen, K Winther
Cellular and molecular life sciences 76, 67-87, 2019
102019
Identifying disease network perturbations through regression on gene expression and pathway topology analysis
GN Dimitrakopoulos, P Balomenos, AG Vrahatis, K Sgarbas, ...
2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2016
102016
Driving mental fatigue classification based on brain functional connectivity
GN Dimitrakopoulos, I Kakkos, AG Vrahatis, K Sgarbas, J Li, Y Sun, ...
Engineering Applications of Neural Networks: 18th International Conference …, 2017
92017
Convolutional neural networks for twitter text toxicity analysis
SV Georgakopoulos, SK Tasoulis, AG Vrahatis, VP Plagianakos
Recent Advances in Big Data and Deep Learning: Proceedings of the INNS Big …, 2020
82020
Change detection and convolution neural networks for fall recognition
SV Georgakopoulos, SK Tasoulis, GI Mallis, AG Vrahatis, VP Plagianakos, ...
Neural Computing and Applications 32, 17245-17258, 2020
72020
OLYMPUS: an automated hybrid clustering method in time series gene expression. Case study: host response after Influenza A (H1N1) infection
K Dimitrakopoulou, AG Vrahatis, E Wilk, AK Tsakalidis, A Bezerianos
Computer methods and programs in biomedicine 111 (3), 650-661, 2013
62013
A Sensor-Based Perspective in Early-Stage Parkinson’s Disease: Current State and the Need for Machine Learning Processes
MG Krokidis, GN Dimitrakopoulos, AG Vrahatis, C Tzouvelekis, ...
Sensors 22 (2), 409, 2022
52022
Approximate kNN Classification for Biomedical Data
SKT Panagiotis Anagnostou, Petros Barbas, Aristidis G. Vrahatis
2020 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) 1, 3602-3607, 2020
52020
Visualizing high-dimensional single-cell RNA-seq data via random projections and geodesic distances
AG Vrahatis, SK Tasoulis, GN Dimitrakopoulos, VP Plagianakos
2019 IEEE Conference on Computational Intelligence in Bioinformatics and …, 2019
52019
Visualizing high-dimensional single-cell rna-sequencing data through multiple random projections
SK Tasoulis, AG Vrahatis, SV Georgakopoulos, VP Plagianakos
2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 5448-5450, 2018
52018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20