Παρακολούθηση
Jacob Beal
Jacob Beal
Raytheon BBN
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bbn.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cas9 gRNA engineering for genome editing, activation and repression
S Kiani, A Chavez, M Tuttle, RN Hall, R Chari, D Ter-Ovanesyan, J Qian, ...
Nature methods 12 (11), 1051-1054, 2015
3542015
The Synthetic Biology Open Language (SBOL) provides a community standard for communicating designs in synthetic biology
M Galdzicki, KP Clancy, E Oberortner, M Pocock, JY Quinn, CA Rodriguez, ...
Nature biotechnology 32 (6), 545-550, 2014
3272014
Infrastructure for engineered emergence on sensor/actuator networks
J Beal, J Bachrach
IEEE Intelligent Systems 21 (2), 10-19, 2006
2492006
CRISPR transcriptional repression devices and layered circuits in mammalian cells
S Kiani, J Beal, MR Ebrahimkhani, J Huh, RN Hall, Z Xie, Y Li, R Weiss
Nature methods 11 (7), 723-726, 2014
2372014
Aggregate programming for the internet of things
J Beal, D Pianini, M Viroli
Computer 48 (9), 22-30, 2015
2192015
CIDAR MoClo: Improved MoClo Assembly Standard and New E. coli Part Library Enable Rapid Combinatorial Design for Synthetic and Traditional Biology
SV Iverson, TL Haddock, J Beal, DM Densmore
ACS synthetic biology 5 (1), 99-103, 2016
1912016
Robust estimation of bacterial cell count from optical density
J Beal, NG Farny, T Haddock-Angelli, V Selvarajah, GS Baldwin, ...
Communications biology 3 (1), 512, 2020
1652020
Organizing the aggregate: Languages for spatial computing
J Beal, S Dulman, K Usbeck, M Viroli, N Correll
Formal and Practical Aspects of Domain-Specific Languages: Recent …, 2013
1652013
Automatic compilation from high-level biologically-oriented programming language to genetic regulatory networks
J Beal, T Lu, R Weiss
PloS one 6 (8), e22490, 2011
1332011
Protelis: practical aggregate programming
D Pianini, M Viroli, J Beal
Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 1846-1853, 2015
1302015
Robotic fabricator
AM Mozeika, A Adler, F Yaman-Sirin, J Beal
US Patent App. 13/530,664, 2013
1232013
An end-to-end workflow for engineering of biological networks from high-level specifications
J Beal, R Weiss, D Densmore, A Adler, E Appleton, J Babb, S Bhatia, ...
ACS synthetic biology 1 (8), 317-331, 2012
1112012
Composable continuous-space programs for robotic swarms
J Bachrach, J Beal, J McLurkin
Neural Computing and Applications 19, 825-847, 2010
1082010
Engineering resilient collective adaptive systems by self-stabilisation
M Viroli, G Audrito, J Beal, F Damiani, D Pianini
ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (TOMACS) 28 (2), 1-28, 2018
1022018
Sharing structure and function in biological design with SBOL 2.0
N Roehner, J Beal, K Clancy, B Bartley, G Misirli, R Grunberg, ...
ACS synthetic biology 5 (6), 498-506, 2016
982016
SBOL visual: a graphical language for genetic designs
JY Quinn, RS Cox III, A Adler, J Beal, S Bhatia, Y Cai, J Chen, K Clancy, ...
PLoS biology 13 (12), e1002310, 2015
912015
Methods and apparatus for energy demand management
JS Beal, JR Bachrach
US Patent 8,271,147, 2012
902012
A higher-order calculus of computational fields
G Audrito, M Viroli, F Damiani, D Pianini, J Beal
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 20 (1), 1-55, 2019
862019
Fast self-healing gradients
J Beal, J Bachrach, D Vickery, M Tobenkin
Proceedings of the 2008 ACM symposium on Applied computing, 1969-1975, 2008
802008
From distributed coordination to field calculus and aggregate computing
M Viroli, J Beal, F Damiani, G Audrito, R Casadei, D Pianini
Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming 109, 100486, 2019
782019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20