Παρακολούθηση
Sören Henning
Sören Henning
JKU/Dynatrace Co-Innovation Lab, LIT CPS Lab - Johannes Kepler University Linz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jku.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Theodolite: Scalability Benchmarking of Distributed Stream Processing Engines in Microservice Architectures
S Henning, W Hasselbring
Big Data Research 25, 100050, 2021
592021
Industrial DevOps
W Hasselbring, S Henning, B Latte, A Möbius, T Richter, S Schalk, ...
2019 IEEE International Conference on Software Architecture Companion (ICSA …, 2019
522019
A scalable architecture for power consumption monitoring in industrial production environments
S Henning, W Hasselbring, A Möbius
2019 IEEE international conference on fog computing (ICFC), 124-133, 2019
342019
A configurable method for benchmarking scalability of cloud-native applications
S Henning, W Hasselbring
Empirical Software Engineering 27 (6), 143, 2022
332022
How to measure scalability of distributed stream processing engines?
S Henning, W Hasselbring
Companion of the ACM/SPEC international conference on performance …, 2021
312021
Complexity and inapproximability results for parallel task scheduling and strip packing
S Henning, K Jansen, M Rau, L Schmarje
Theory of Computing Systems 64 (1), 120-140, 2020
302020
Goals and measures for analyzing power consumption data in manufacturing enterprises
S Henning, W Hasselbring, H Burmester, A Möbius, M Wojcieszak
Journal of Data, Information and Management 3 (1), 65-82, 2021
242021
Scalable and reliable multi-dimensional sensor data aggregation in data streaming architectures
S Henning, W Hasselbring
Data-Enabled Discovery and Applications 4 (1), 5, 2020
232020
Scalable and Reliable Multi-Dimensional Aggregation of Sensor Data Streams
S Henning, W Hasselbring
2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 3512-3517, 2019
192019
Reproducible Benchmarking of Cloud-Native Applications with the Kubernetes Operator Pattern
S Henning, B Wetzel, W Hasselbring
Symposium on Software Performance, 2021
152021
Clean Code: On the Use of Practices and Tools to Produce Maintainable Code for Long-Living Software
B Latte, S Henning, M Wojcieszak
EMLS 2019: 6th Collaborative Workshop on Evolution and Maintenance of Long …, 2019
15*2019
The Titan Control Center for Industrial DevOps analytics research
S Henning, W Hasselbring
Software Impacts 7, 100050, 2021
132021
Benchmarking scalability of stream processing frameworks deployed as microservices in the cloud
S Henning, W Hasselbring
Journal of Systems and Software 208, 2024
112024
Streaming vs. functions: A cost perspective on cloud event processing
T Pfandzelter, S Henning, T Schirmer, W Hasselbring, D Bermbach
2022 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E), 67-78, 2022
102022
Demo paper: benchmarking scalability of cloud-native applications with Theodolite
S Henning, W Hasselbring
2022 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E), 275-276, 2022
92022
Toward Efficient Scalability Benchmarking of Event-Driven Microservice Architectures at Large Scale
S Henning, W Hasselbring
Softwaretechnik-Trends 40 (3), 28-30, 2020
82020
A systematic mapping of performance in distributed stream processing systems
A Vogel, S Henning, O Ertl, R Rabiser
2023 49th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced …, 2023
72023
Prototype of a scalable monitoring infrastructure for Industrial DevOps
S Henning
Kiel University, Department of Computer Science, 2018
72018
Monitoring Electrical Power Consumption with Kieker
S Henning
Softwaretechnik-Trends 39 (3), 31-33, 2018
42018
Visualization of Performance Anomalies with Kieker
S Henning
Institut für Informatik, 2016
42016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20