Παρακολούθηση
Xabier Ugarte-Pedrero
Xabier Ugarte-Pedrero
Cisco Talos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cisco.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Opcode sequences as representation of executables for data-mining-based unknown malware detection
I Santos, F Brezo, X Ugarte-Pedrero, PG Bringas
information Sciences 231, 64-82, 2013
5342013
Puma: Permission usage to detect malware in android
B Sanz, I Santos, C Laorden, X Ugarte-Pedrero, PG Bringas, G Álvarez
International joint conference CISIS’12-ICEUTE 12-SOCO 12 special sessions …, 2013
3812013
SoK: Deep packer inspection: A longitudinal study of the complexity of run-time packers
X Ugarte-Pedrero, D Balzarotti, I Santos, PG Bringas
2015 IEEE Symposium on Security and Privacy, 659-673, 2015
1912015
MAMA: manifest analysis for malware detection in android
B Sanz, I Santos, C Laorden, X Ugarte-Pedrero, J Nieves, PG Bringas, ...
Cybernetics and Systems 44 (6-7), 469-488, 2013
1462013
On the automatic categorisation of android applications
B Sanz, I Santos, C Laorden, X Ugarte-Pedrero, PG Bringas
2012 IEEE Consumer communications and networking conference (CCNC), 149-153, 2012
1452012
How machine learning is solving the binary function similarity problem
A Marcelli, M Graziano, X Ugarte-Pedrero, Y Fratantonio, M Mansouri, ...
31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22), 2099-2116, 2022
682022
Study on the effectiveness of anomaly detection for spam filtering
C Laorden, X Ugarte-Pedrero, I Santos, B Sanz, J Nieves, PG Bringas
Information Sciences 277, 421-444, 2014
682014
A close look at a daily dataset of malware samples
X Ugarte-Pedrero, M Graziano, D Balzarotti
ACM Transactions on Privacy and Security (TOPS) 22 (1), 1-30, 2019
572019
Collective classification for packed executable identification
I Santos, X Ugarte-Pedrero, B Sanz, C Laorden, PG Bringas
Proceedings of the 8th Annual Collaboration, Electronic messaging, Anti …, 2011
542011
Countering entropy measure attacks on packed software detection
X Ugarte-Pedrero, I Santos, B Sanz, C Laorden, PG Bringas
2012 IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), 164-168, 2012
512012
Survivalism: Systematic analysis of windows malware living-off-the-land
F Barr-Smith, X Ugarte-Pedrero, M Graziano, R Spolaor, I Martinovic
2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1557-1574, 2021
442021
Prevalence and impact of low-entropy packing schemes in the malware ecosystem
A Mantovani, S Aonzo, X Ugarte-Pedrero, A Merlo, D Balzarotti
NDSS 2020, Network and Distributed System Security Symposium, 23-26 February …, 2020
392020
The web is watching you: A comprehensive review of web-tracking techniques and countermeasures
I Sanchez-Rola, X Ugarte-Pedrero, I Santos, PG Bringas
Logic Journal of the IGPL 25 (1), 18-29, 2017
392017
Anomaly detection using string analysis for android malware detection
B Sanz, I Santos, X Ugarte-Pedrero, C Laorden, J Nieves, PG Bringas
International Joint Conference SOCO’13-CISIS’13-ICEUTE’13: Salamanca, Spain …, 2014
352014
Rambo: Run-time packer analysis with multiple branch observation
X Ugarte-Pedrero, D Balzarotti, I Santos, PG Bringas
Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment: 13th …, 2016
332016
Instance-based anomaly method for Android malware detection
B Sanz, I Santos, X Ugarte-Pedrero, C Laorden, J Nieves, PG Bringas
2013 International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT), 1-8, 2013
282013
Structural feature based anomaly detection for packed executable identification
X Ugarte-Pedrero, I Santos, PG Bringas
Computational Intelligence in Security for Information Systems: 4th …, 2011
272011
Semi-supervised learning for packed executable detection
X Ugarte-Pedrero, I Santos, PG Bringas, M Gastesi, JM Esparza
2011 5th International Conference on Network and System Security, 342-346, 2011
202011
On the adoption of anomaly detection for packed executable filtering
X Ugarte-Pedrero, I Santos, I García-Ferreira, S Huerta, B Sanz, ...
Computers & Security 43, 126-144, 2014
142014
A supervised classification approach for detecting packets originated in a HTTP-based botnet
F Brezo, JG de la Puerta, X Ugarte-Pedrero, I Santos, PG Bringas
CLEI Electronic Journal 16 (3), 2-2, 2013
142013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20