Παρακολούθηση
Andrew D Kent
Andrew D Kent
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Current-induced torques in magnetic materials
A Brataas, AD Kent, H Ohno
Nature materials 11 (5), 372-381, 2012
12792012
A new spin on magnetic memories
AD Kent, DC Worledge
Nature nanotechnology 10 (3), 187-191, 2015
8382015
Upper critical field, fluctuation conductivity, and dimensionality of YBa 2 Cu 3 O 7− x
B Oh, K Char, AD Kent, M Naito, MR Beasley, TH Geballe, RH Hammond, ...
Physical Review B 37 (13), 7861, 1988
5411988
/ superlattices: Properties of Ultrathin superconducting layers separated by insulating layers
MG Triscone, J.-M. and Fischer, O. and Brunner, O. and Antognazza, L. and ...
Physical Review Letters 64 (8), 804, 1990
514*1990
The 2017 magnetism roadmap
D Sander, SO Valenzuela, D Makarov, CH Marrows, EE Fullerton, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 50 (36), 363001, 2017
3952017
Spin-transfer-induced precessional magnetization reversal
AD Kent, B Özyilmaz, E Del Barco
Applied Physics Letters 84 (19), 3897-3899, 2004
3382004
Negative domain wall contribution to the resistivity of microfabricated Fe wires
U Rüdiger, J Yu, S Zhang, AD Kent, SSP Parkin
Physical review letters 80 (25), 5639, 1998
2871998
Properties and measurement of scanning tunneling microscope fabricated ferromagnetic particle arrays
AD Kent, S Molnar, S Gider, DD Awschalom
Journal of Applied Physics 76 (10), 6656-6660, 1994
2391994
Ultrafast switching in magnetic tunnel junction based orthogonal spin transfer devices
H Liu, D Bedau, D Backes, JA Katine, J Langer, AD Kent
Applied Physics Letters 97 (24), 2010
2022010
Domain wall resistivity in epitaxial thin film microstructures
AD Kent, J Yu, U Rüdiger, SSP Parkin
Journal of Physics: Condensed Matter 13 (25), R461, 2001
1962001
High speed low power annular magnetic devices based on current induced spin-momentum transfer
A Kent, D Stein
US Patent 7,307,876, 2007
1902007
Magnetic Quantum Tunneling in the Single-Molecule Magnet Mn12-Acetate
E Barco, AD Kent, S Hill, JM North, NS Dalal, EM Rumberger, ...
Journal of Low Temperature Physics 140, 119-174, 2005
1872005
B. Özyilmaz, AD Kent, D. Monsma, JZ Sun, MJ Rooks, and RH Koch, Phys. Rev. Lett. 91, 067203 (2003).
B Özyilmaz
Phys. Rev. Lett. 91, 067203, 2003
184*2003
A vertical piezoelectric inertial slider
C Renner, P Niedermann, AD Kent, O Fischer
Review of scientific instruments 61 (3), 965-967, 1990
1841990
Reactive magnetron sputtering of thin‐film superconductor YBa2Cu3O7x
K Char, AD Kent, A Kapitulnik, MR Beasley, TH Geballe
Applied physics letters 51 (17), 1370-1372, 1987
1821987
Spin-transfer pulse switching: From the dynamic to the thermally activated regime
D Bedau, H Liu, JZ Sun, JA Katine, EE Fullerton, S Mangin, AD Kent
Applied Physics Letters 97 (26), 2010
1762010
Scanning tunneling spectroscopy of a vortex core from the clean to the dirty limit
C Renner, AD Kent, P Niedermann, Ø Fischer, F Lévy
Physical review letters 67 (12), 1650, 1991
1751991
High speed low power magnetic devices based on current induced spin-momentum transfer
A Kent, EG Garcia, B Özyilmaz
US Patent 6,980,469, 2005
1702005
Growth of high aspect ratio nanometer-scale magnets with chemical vapor deposition and scanning tunneling microscopy
AD Kent, TM Shaw, S Von Molnár, DD Awschalom
Science 262 (5137), 1249-1252, 1993
1651993
Ferromagnetic resonance linewidth in ultrathin films with perpendicular magnetic anisotropy
JM Beaujour, D Ravelosona, I Tudosa, EE Fullerton, AD Kent
Physical Review B 80 (18), 180415, 2009
1632009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20