Παρακολούθηση
Jean-Baptiste Alayrac
Jean-Baptiste Alayrac
DeepMind, London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Howto100m: Learning a text-video embedding by watching hundred million narrated video clips
A Miech, D Zhukov, JB Alayrac, M Tapaswi, I Laptev, J Sivic
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
6612019
End-to-end learning of visual representations from uncurated instructional videos
A Miech, JB Alayrac, L Smaira, I Laptev, J Sivic, A Zisserman
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
4792020
Unsupervised learning from narrated instruction videos
JB Alayrac, P Bojanowski, N Agrawal, J Sivic, I Laptev, S Lacoste-Julien
CVPR 2016 - Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and …, 2016
2912016
Flamingo: a visual language model for few-shot learning
JB Alayrac, J Donahue, P Luc, A Miech, I Barr, Y Hasson, K Lenc, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 23716-23736, 2022
2852022
Are Labels Required for Improving Adversarial Robustness?
J Uesato, JB Alayrac, PS Huang, R Stanforth, A Fawzi, P Kohli
NeurIPS 2019, 2019
271*2019
Self-supervised multimodal versatile networks
JB Alayrac, A Recasens, R Schneider, R Arandjelović, J Ramapuram, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 25-37, 2020
2352020
Perceiver io: A general architecture for structured inputs & outputs
A Jaegle, S Borgeaud, JB Alayrac, C Doersch, C Ionescu, D Ding, ...
arXiv preprint arXiv:2107.14795, 2021
1932021
Cross-task weakly supervised learning from instructional videos
D Zhukov, JB Alayrac, RG Cinbis, D Fouhey, I Laptev, J Sivic
CVPR 2019 - Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and …, 2019
1432019
Minding the gaps for block Frank-Wolfe optimization of structured SVMs
A Osokin, JB Alayrac, I Lukasewitz, P Dokania, S Lacoste-Julien
ICML 2016 - Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning, 2016
812016
Efficient visual pretraining with contrastive detection
OJ Hénaff, S Koppula, JB Alayrac, A Van den Oord, O Vinyals, J Carreira
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
802021
Thinking fast and slow: Efficient text-to-visual retrieval with transformers
A Miech, JB Alayrac, I Laptev, J Sivic, A Zisserman
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
772021
Broaden your views for self-supervised video learning
A Recasens, P Luc, JB Alayrac, L Wang, F Strub, C Tallec, M Malinowski, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
742021
Joint discovery of object states and manipulation actions
JB Alayrac, J Sivic, I Laptev, S Lacoste-Julien
ICCV 2017 - Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 2017
712017
Decoupling the role of data, attention, and losses in multimodal transformers
LA Hendricks, J Mellor, R Schneider, JB Alayrac, A Nematzadeh
Transactions of the Association for Computational Linguistics 9, 570-585, 2021
602021
Learning from video and text via large-scale discriminative clustering
A Miech, JB Alayrac, P Bojanowski, I Laptev, J Sivic
ICCV 2017 - Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 2017
472017
Visual grounding in video for unsupervised word translation
GA Sigurdsson, JB Alayrac, A Nematzadeh, L Smaira, M Malinowski, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
422020
SEARNN: Training RNNs with global-local losses
R Leblond, JB Alayrac, A Osokin, S Lacoste-Julien
ICLR 2018, 2017
412017
The Visual Centrifuge: Model-Free Layered Video Representations
JB Alayrac, J Carreira, A Zisserman
CVPR 2019 - Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and …, 2018
382018
A flexible model for training action localization with varying levels of supervision
G Chéron, JB Alayrac, I Laptev, C Schmid
NeurIPS 2018, 2018
382018
Thermally-drawn fibers with spatially-selective porous domains
B Grena, JB Alayrac, E Levy, AM Stolyarov, JD Joannopoulos, Y Fink
Nature Communications 8 (1), 364, 2017
362017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20