Παρακολούθηση
Helena M. Mentis
Helena M. Mentis
Professor, Department of Information Systems, University of Maryland Baltimore County
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umbc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Instructing people for training gestural interactive systems
S Fothergill, H Mentis, P Kohli, S Nowozin
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2012
4952012
Achieving interface and environment fidelity in the Virtual Basic Laparoscopic Surgical Trainer
A Chellali, H Mentis, A Miller, W Ahn, VS Arikatla, G Sankaranarayanan, ...
International Journal of Human-Computer Studies 96, 22-37, 2016
2142016
Touchless interaction in surgery
K O'Hara, G Gonzalez, A Sellen, G Penney, A Varnavas, H Mentis, ...
Communications of the ACM 57 (1), 70-77, 2014
1862014
On the naturalness of touchless: Putting the “interaction” back into NUI
K O'hara, R Harper, H Mentis, A Sellen, A Taylor
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 20 (1), 5, 2013
1602013
Articulating common ground in cooperative work: Content and process
G Convertino, HM Mentis, MB Rosson, JM Carroll, A Slavkovic, CH Ganoe
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2008
1322008
A systematic review of the effect of distraction on surgeon performance: directions for operating room policy and surgical training
HM Mentis, A Chellali, K Manser, CGL Cao, SD Schwaitzberg
Surgical endoscopy 30 (5), 1713-1724, 2016
1182016
Interaction proxemics and image use in neurosurgery
HM Mentis, K O'Hara, A Sellen, R Trivedi
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2012
1042012
Crafting a View of Self-Tracking Data in the Clinical Visit
HM Mentis, A Komlodi, K Schrader, M Phipps, A Gruber-Baldini, ...
Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2017
962017
Supporting content and process common ground in computer-supported teamwork
G Convertino, HM Mentis, MB Rosson, A Slavkovic, JM Carroll
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2009
852009
Supporting common ground and awareness in emergency management planning: A design research project
G Convertino, HM Mentis, A Slavkovic, MB Rosson, JM Carroll
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 18 (4), 22, 2011
832011
But, I don't take steps: Examining the Inaccessibility of Fitness Trackers for Wheelchair Athletes
P Carrington, K Chang, H Mentis, A Hurst
Proceedings of the 17th International ACM SIGACCESS Conference on Computers …, 2015
612015
Seeing movement qualities
HM Mentis, C Johansson
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2013
592013
Turning to Peers: Integrating Understanding of the Self, the Condition, and Others’ Experiences in Making Sense of Complex Chronic Conditions
AA O’Kane, SY Park, H Mentis, A Blandford, Y Chen
Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 25 (6), 477-501, 2016
562016
The bit doesn’t fit: Evaluation of a commercial activity-tracker at slower walking speeds
CK Wong, HM Mentis, R Kuber
Gait & posture 59, 177-181, 2018
492018
Comparison of tri-axial accelerometers step-count accuracy in slow walking conditions
Y Feng, CK Wong, V Janeja, R Kuber, HM Mentis
Gait & Posture 53, 11-16, 2017
482017
Interactional order and constructed ways of seeing with touchless imaging systems in surgery
K O’Hara, G Gonzalez, G Penney, A Sellen, R Corish, H Mentis, ...
Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 23 (3), 299-337, 2014
482014
Fieldwork for healthcare: Case studies investigating human factors in computing systems
D Furniss, AA O'Kane, R Randell, S Taneva, H Mentis, A Blandford
Synthesis Lectures on Assistive, Rehabilitative, and Health-Preserving …, 2014
48*2014
Upside and Downside Risk in Online Security for Older Adults with Mild Cognitive Impairment
HM Mentis, G Madjaroff, AK Massey
Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2019
462019
Annotation of endoscopic video using gesture and voice commands
H Mentis
US Patent 10,169,535, 2019
452019
Voice or Gesture in the Operating Room
HM Mentis, K O'Hara, G Gonzalez, A Sellen, R Corish, A Criminisi, ...
Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human …, 2015
452015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20