Παρακολούθηση
Vasil Rokaj
Vasil Rokaj
ITAMP Fellow Harvard-Smithsonian, Harvard University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cfa.harvard.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Light–matter interaction in the long-wavelength limit: no ground-state without dipole self-energy
V Rokaj, DM Welakuh, M Ruggenthaler, A Rubio
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 51 (3), 034005, 2018
1672018
Relevance of the quadratic diamagnetic and self-polarization terms in cavity quantum electrodynamics
C Schäfer, M Ruggenthaler, V Rokaj, A Rubio
ACS Photonics 7 (4), 975-990, 2020
1282020
Free electron gas in cavity quantum electrodynamics
V Rokaj, M Ruggenthaler, FG Eich, A Rubio
Phys. Rev. Research 4 (1), 013012, 2022
462022
Quantum Electrodynamical Bloch Theory with Homogeneous Magnetic Fields
V Rokaj, M Penz, MA Sentef, M Ruggenthaler, A Rubio
Physical Review Letters 123 (4), 047202, 2019
352019
Polaritonic Hofstadter butterfly and cavity-control of the quantized Hall conductance
V Rokaj, M Penz, MA Sentef, M Ruggenthaler, A Rubio
Phys. Rev. B 105, 205424, 2022
232022
ACS Photonics 7, 975 (2020)
C Schäfer, M Ruggenthaler, V Rokaj, A Rubio
7
Comment on and Erratum:“Relation between Poisson and Schrödinger equations”[Am. J. Phys. 80, 715–719 (2012)]
V Rokaj, FK Diakonos, G González
American Journal of Physics 82 (8), 802-803, 2014
52014
Cavity Induced Collective Behavior in the Polaritonic Ground State
V Rokaj, SI Mistakidis, HR Sadeghpour
SciPost Physics 14 (167), 2023
3*2023
Class of distorted Landau levels and Hall phases in a two-dimensional electron gas subject to an inhomogeneous magnetic field
D Sidler, V Rokaj, M Ruggenthaler, A Rubio
Physical Review Research 4 (4), 043059, 2022
22022
Condensed Matter Systems in Cavity Quantum Electrodynamics
V Rokaj
Staats-und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, 2021
22021
Cavity Induced Polaritons in the Collective Regime
V Rokaj, S Mistakidis, H Sadeghpour
Bulletin of the American Physical Society, 2023
2023
Cavity enhanced formation of ultracold molecules: polaritonic ultracold chemistry
V Rokaj, S Mistakidis, H Sadeghpour
Bulletin of the American Physical Society, 2023
2023
On the Topological Protection of the Quantum Hall Effect in a Cavity
V Rokaj, J Wang, J Sous, M Penz, M Ruggenthaler, A Rubio
arXiv preprint arXiv:2305.10558, 2023
2023
Hall conductivity phase transitions and the relevance of spin-orbit interaction in a 2D electron gas subject to inhomogeneous magnetic fields
D Sidler, V Rokaj, M Ruggenthaler, A Rubio
Bulletin of the American Physical Society, 2023
2023
New Class of Landau Levels and Hall Phases in a 2D Electron Gas Subject to an Inhomogeneous Magnetic Field: An Analytic Solution
D Sidler, V Rokaj, M Ruggenthaler, A Rubio
arXiv preprint arXiv:2201.05069, 2022
2022
Cavity Modification of the Quantum Hall Effects
V Rokaj, M Penz, M Sentef, M Ruggenthaler, A Rubio
APS Division of Atomic, Molecular and Optical Physics Meeting Abstracts 2022 …, 2022
2022
2D Materials in Strong Magnetic Fields: Hofstadter physics from first-principles
V Rokaj, M Penz, M Sentef, M Ruggenthaler, A Rubio
APS March Meeting Abstracts 2021, U71. 021, 2021
2021
The Free Electron Gas in Cavity QED
V Rokaj, M Ruggenthaler, F Eich, A Rubio
APS March Meeting Abstracts 2021, C28. 008, 2021
2021
First-principle simulations of quantum electrodynamics
M Ruggenthaler, H Appel, J Flick, C Schäfer, DM Welakuh, V Rokaj, ...
2020
QED-Bloch Theory with Homogeneous Magnetic Fields: Modifications of the Landau Levels and the Hofstadter Butterfly
V Rokaj, M Penz, M Sentef, M Ruggenthaler, A Rubio
APS March Meeting Abstracts 2019, X01. 010, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20