Παρακολούθηση
Vasil Rokaj
Vasil Rokaj
ITAMP Fellow Harvard-Smithsonian, Harvard University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cfa.harvard.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Light–matter interaction in the long-wavelength limit: no ground-state without dipole self-energy
V Rokaj, DM Welakuh, M Ruggenthaler, A Rubio
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 51 (3), 034005, 2018
1952018
Relevance of the quadratic diamagnetic and self-polarization terms in cavity quantum electrodynamics
C Schäfer, M Ruggenthaler, V Rokaj, A Rubio
ACS Photonics 7 (4), 975-990, 2020
1572020
Free electron gas in cavity quantum electrodynamics
V Rokaj, M Ruggenthaler, FG Eich, A Rubio
Phys. Rev. Research 4 (1), 013012, 2022
542022
Quantum Electrodynamical Bloch Theory with Homogeneous Magnetic Fields
V Rokaj, M Penz, MA Sentef, M Ruggenthaler, A Rubio
Physical Review Letters 123 (4), 047202, 2019
402019
Polaritonic Hofstadter butterfly and cavity-control of the quantized Hall conductance
V Rokaj, M Penz, MA Sentef, M Ruggenthaler, A Rubio
Phys. Rev. B 105, 205424, 2022
282022
Cavity Induced Collective Behavior in the Polaritonic Ground State
V Rokaj, SI Mistakidis, HR Sadeghpour
SciPost Physics 14 (167), 2023
9*2023
ACS Photonics 7, 975 (2020)
C Schäfer, M Ruggenthaler, V Rokaj, A Rubio
7
Comment on and Erratum:“Relation between Poisson and Schrödinger equations”[Am. J. Phys. 80, 715–719 (2012)]
V Rokaj, FK Diakonos, G González
American Journal of Physics 82 (8), 802-803, 2014
52014
Weakened Topological Protection of the Quantum Hall Effect in a Cavity
V Rokaj, J Wang, J Sous, M Penz, M Ruggenthaler, A Rubio
Physical Review Letters 131 (19), 196602, 2023
42023
Non-perturbative mass renormalization effects in non-relativistic quantum electrodynamics
DM Welakuh, V Rokaj, M Ruggenthaler, A Rubio
arXiv preprint arXiv:2310.03213, 2023
32023
On the topological protection of the quantum hall effect in a cavity
V Rokaj, J Wang, J Sous, M Penz, M Ruggenthaler, A Rubio
arXiv preprint arXiv:2305.10558, 2023
32023
Condensed Matter Systems in Cavity Quantum Electrodynamics
V Rokaj
Staats-und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, 2021
22021
Cavity Induced Topology in Graphene
CB Dag, V Rokaj
arXiv preprint arXiv:2311.02806, 2023
12023
Class of distorted Landau levels and Hall phases in a two-dimensional electron gas subject to an inhomogeneous magnetic field
D Sidler, V Rokaj, M Ruggenthaler, A Rubio
Physical Review Research 4 (4), 043059, 2022
12022
Polaritonic ultracold chemistry: cavity controlled molecular photoassociation
V Rokaj, S Mistakidis, H Sadeghpour
Bulletin of the American Physical Society, 2024
2024
Cavity QED Control of Quantum Condensed Matter
V Rokaj
Bulletin of the American Physical Society, 2024
2024
Testing the Renormalization of the von Klitzing Constant by Cavity Vacuum Fields
J Enkner, L Graziotto, F Appugliese, V Rokaj, J Wang, M Ruggenthaler, ...
arXiv preprint arXiv:2311.10462, 2023
2023
Polaritonic ultracold reactions: cavity controlled molecular photoassociation
V Rokaj, SI Mistakidis, HR Sadeghpour
arXiv preprint arXiv:2311.02497, 2023
2023
Cavity enhanced formation of ultracold molecules: polaritonic ultracold chemistry
V Rokaj, S Mistakidis, H Sadeghpour
APS Division of Atomic, Molecular and Optical Physics Meeting Abstracts 2023 …, 2023
2023
Cavity Induced Polaritons in the Collective Regime
V Rokaj, S Mistakidis, H Sadeghpour
APS March Meeting Abstracts 2023, Z65. 006, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20