Παρακολούθηση
Ramona Danac
Ramona Danac
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaic.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Antimycobacterial activity of nitrogen heterocycles derivatives: Bipyridine derivatives. Part III
R Danac, II Mangalagiu
European Journal of Medicinal Chemistry 74, 664-670, 2014
602014
New indolizines with phenanthroline skeleton: Synthesis, structure, antimycobacterial and anticancer evaluation
R Danac, CM Al Matarneh, S Shova, T Daniloaia, M Balan, II Mangalagiu
Bioorganic & Medicinal Chemistry 23 (10), 2318-2327, 2015
572015
On the electronic transport properties of pyrrolo[1,2-a][1,10]phenanthroline derivatives in thin films
L Leontie, I Druta, R Danac, GI Rusu
Synthetic metals 155 (1), 138-145, 2005
542005
Antibacterial activity of Pd (II) complexes with salicylaldehyde-amino acids Schiff bases ligands
C Rîmbu, R Danac, A Pui
Chemical and Pharmaceutical Bulletin 62 (1), 12-15, 2014
502014
Antimycobacterial activity of nitrogen heterocycles derivatives: 7-(pyridine-4-yl)-indolizine derivatives. Part VII8–12
AM Olaru, V Vasilache, R Danac, II Mangalagiu
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry 32 (1), 1291-1298, 2017
352017
Synthesis of UDP-glucose derivatives modified at the 3-OH as potential chain terminators of β-glucan biosynthesis
R Danac, L Ball, SJ Gurr, AJ Fairbanks
Carbohydrate research 343 (6), 1012-1022, 2008
332008
Synthesis, molecular modelling and anticancer evaluation of new pyrrolo[1,2-b]pyridazine and pyrrolo[2,1-a]phthalazine derivatives
L Popovici, RM Amarandi, II Mangalagiu, V Mangalagiu, R Danac
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry 34 (1), 230-243, 2019
312019
Electrical properties of some new high resistivity organic semiconductors in thin films
L Leontie, I Druta, R Danac, M Prelipceanu, GI Rusu
Progress in Organic Coatings 54 (3), 175-181, 2005
292005
Microwave assisted reactions of azaheterocycles formedicinal chemistry applications
D Amariucai-Mantu, V Mangalagiu, R Danac, II Mangalagiu
Molecules 25 (3), 716, 2020
282020
Synthesis, structure, antimycobacterial and anticancer evaluation of new pyrrolo-phenanthroline derivatives
CM Al Matarneh, II Mangalagiu, S Shova, R Danac
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry 31 (3), 470-480, 2016
282016
Photoelectron spectroscopy investigations of pyrrolo [1, 2-a][1, 10] phenanthroline derivatives
M Prelipceanu, OS Prelipceanu, L Leontie, R Danac
Physics Letters A 368 (3-4), 331-335, 2007
262007
Synthesis of novel phenanthroline derivatives by 3+ 2 dipolar cycloadition reaction
R Danac, A Rotaru, G Drochioiu, I Druta
Journal of heterocyclic chemistry 40 (2), 283-287, 2003
262003
Synthesis and biological screening of new cyano-substituted pyrrole fused (iso) quinoline derivatives
MC Al-Matarneh, RM Amărandi, II Mangalagiu, R Danac
Molecules 26 (7), 2066, 2021
252021
Synthesis and properties of fluorescent 1, 3-substituted mono and biindolizines
A Rotaru, I Druta, E Avram, R Danac
Arkivoc 13, 287-299, 2009
242009
Design, synthesis and antimycobacterial activity of some new azaheterocycles: Phenanthroline with p-halo-benzoyl Skeleton. Part V
R Danac, T Daniloaia, V Antoci, V Vasilache, I I Mangalagiu
Letters in Drug Design & Discovery 12 (1), 14-19, 2015
232015
New triazole appended tert-butyl calix [4] arene conjugates: synthesis, Hg2+ binding studies
R Rusu, A Szumna, N Rosu, C Dumea, R Danac
Tetrahedron 71 (19), 2922-2926, 2015
222015
Reactions of ethyl cyanoformate with cycloimmonium salts: A direct pathway to fused or substituted azaheterocycles
CM Al Matarneh, MO Apostu, II Mangalagiu, R Danac
Tetrahedron 72 (29), 4230-4238, 2016
212016
dc electric conduction mechanism of some newly synthesized indolizine derivatives in thin films
R Danac, L Leontie, A Carlescu, GI Rusu
Materials Chemistry and Physics 134 (2-3), 1042-1048, 2012
212012
Optical properties of some newly synthesized organic semiconductors in thin films
L Leontie, R Danac
Scripta materialia 54 (2), 175-179, 2006
212006
Carbohydrate chain terminators: Rational design of novel carbohydrate-based antifungal agents
R Danac, L Ball, SJ Gurr, T Muller, AJ Fairbanks
ChemBioChem 8 (11), 1241-1245, 2007
192007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20