Παρακολούθηση
GEORGIOS SYLAIOS
GEORGIOS SYLAIOS
Prof. of Oceanography, Dep. of Environmental Engineering, Democritus University of Thrace
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα env.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal model-based deficit irrigation scheduling using AquaCrop: A simulation study with cotton, potato and tomato
R Linker, I Ioslovich, G Sylaios, F Plauborg, A Battilani
Agricultural Water Management 163, 236-243, 2016
992016
Salt-wedge propagation in a Mediterranean micro-tidal river mouth
K Haralambidou, G Sylaios, VA Tsihrintzis
Estuarine, Coastal and Shelf Science 90 (4), 174-184, 2010
812010
Oil spill modeling: A critical review on current trends, perspectives, and challenges
P Keramea, K Spanoudaki, G Zodiatis, G Gikas, G Sylaios
Journal of marine science and engineering 9 (2), 181, 2021
782021
Time-series modeling of fishery landings using ARIMA models and Fuzzy Expected Intervals software
T Koutroumanidis, L Iliadis, GK Sylaios
Environmental Modelling & Software 21 (12), 1711-1721, 2006
722006
Hydrology and nutrient enrichment at two coastal lagoon systems in Northern Greece
G Sylaios, V Theocharis
Water Resources Management 16 (3), 171-196, 2002
642002
Hydrologic and water quality modeling of lower Nestos river basin
I Boskidis, GD Gikas, GK Sylaios, VA Tsihrintzis
Water resources management 26 (10), 3023-3051, 2012
632012
Fish species assemblages and geographical sub-areas in the North Aegean Sea, Greece
A Kallianiotis, P Vidoris, G Sylaios
Fisheries research 68 (1-3), 171-187, 2004
612004
Sediment and suspended matter lead contamination in the Gulf of Kavala, Greece
N Stamatis, N Kamidis, G Sylaios
Environmental Monitoring and Assessment 115 (1), 433-449, 2006
552006
Water quality of Vistonis Lagoon, Northern Greece: seasonal variation and impact of bottom sediments
DA Markou, GK Sylaios, VA Tsihrintzis, GD Gikas, K Haralambidou
Desalination 210 (1-3), 83-97, 2007
492007
Impact of irrigation technologies and strategies on cotton water footprint using AquaCrop and CROPWAT models
ID Tsakmakis, M Zoidou, GD Gikas, GK Sylaios
Environmental Processes 5 (1), 181-199, 2018
482018
A fuzzy inference system for wind-wave modeling
G Sylaios, F Bouchette, VA Tsihrintzis, C Denamiel
Ocean Engineering 36 (17-18), 1358-1365, 2009
472009
Genetic modeling for the optimal forecasting of hydrologic time-series: Application in Nestos River
T Koutroumanidis, G Sylaios, E Zafeiriou, VA Tsihrintzis
Journal of Hydrology 368 (1-4), 156-164, 2009
462009
Residual currents and flux estimates in a partially-mixed estuary
G Sylaios, SR Boxall
Estuarine, Coastal and Shelf Science 46 (5), 671-682, 1998
451998
Hydrodynamic modeling and management alternatives in a Mediterranean, fishery exploited, coastal lagoon
VA Tsihrintzis, GK Sylaios, M Sidiropoulou, ET Koutrakis
Aquacultural Engineering 36 (3), 310-324, 2007
432007
Challenges for sustained observing and forecasting systems in the Mediterranean Sea
J Tintoré, N Pinardi, E Álvarez-Fanjul, E Aguiar, D Álvarez-Berastegui, ...
Frontiers in Marine Science, 568, 2019
392019
Fuzzy logic models for BOD removal prediction in free-water surface constructed wetlands
IP Kotti, GK Sylaios, VA Tsihrintzis
Ecological engineering 51, 66-74, 2013
362013
Monitoring water quality and assessment of land-based nutrient loadings and cycling in Kavala Gulf
G Sylaios, N Stamatis, A Kallianiotis, P Vidoris
Water Resources Management 19 (6), 713-735, 2005
362005
Efficient model-based sub-optimal irrigation scheduling using imperfect weather forecasts
R Linker, G Sylaios
Computers and Electronics in Agriculture 130, 118-127, 2016
312016
Evaluation of AquaCrop model simulations of cotton growth under deficit irrigation with an emphasis on root growth and water extraction patterns
ID Tsakmakis, NP Kokkos, GD Gikas, V Pisinaras, E Hatzigiannakis, ...
Agricultural water management 213, 419-432, 2019
292019
Assessment of trace metals contamination in the suspended matter and sediments of a semi-enclosed Mediterranean Gulf
G Sylaios, N Kamidis, N Stamatis
Soil and Sediment Contamination: An International Journal 21 (6), 673-700, 2012
282012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20