Παρακολούθηση
Patrick S McCarthy
Patrick S McCarthy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Probabilistic infrastructure deterioration models with panel data
SM Madanat, MG Karlaftis, PS McCarthy
Journal of infrastructure systems 3 (1), 4-9, 1997
2481997
Transportation economics: theory and practice: a case study approach
PS McCarthy
Wiley-Blackwell, 2001
2222001
Market price and income elasticities of new vehicle demands
PS McCarthy
The Review of Economics and Statistics, 543-547, 1996
1771996
Cost structures of public transit systems: a panel data analysis
MG Karlaftis, P McCarthy
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 38 (1), 1-18, 2002
1212002
THE TAG-1 MODEL FOR FRANCE. IN: STRUCTURAL ROAD ACCIDENT MODELS. THE INTERNATIONAL DRAG FAMILY
L Jaeger, S Lassarre
1182000
Public policy and highway safety: a city-wide perspective
PS McCarthy
Regional science and urban economics 29 (2), 231-244, 1999
1011999
Subsidy and public transit performance: A factor analytic approach
MG Karlaftis, PS McCarthy
Transportation 24 (3), 253-270, 1997
981997
Estimating loyalty and switching with an application to the automobile market
PS McCarthy, PK Kannan, R Chandrasekharan, GP Wright
Management Science 38 (10), 1371-1393, 1992
931992
New vehicle consumption and fuel efficiency: a nested logit approach
PS McCarthy, RS Tay
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 34 (1 …, 1998
851998
Further evidence on the temporal stability of disaggregate travel demand models
PS McCarthy
Transportation Research Part B: Methodological 16 (4), 263-278, 1982
751982
The effect of privatization on public transit costs
M Karlaftis, P McCarthy
Journal of Regulatory Economics 16 (1), 27-44, 1999
741999
A study of the importance of generalized attributes in shopping choice behaviour
PS McCarthy
Environment and Planning A 12 (11), 1269-1286, 1980
691980
Effect of speed limits on speed distributions and highway safety: a survey of recent literature
P McCarthy
Transport Reviews 21 (1), 31-50, 2001
682001
Operating subsidies and performance in public transit: an empirical study
MG Karlaftis, P McCarthy
Transportation Research Part A: Policy and Practice 32 (5), 359-375, 1998
671998
Accelerating adaptation of natural resource management to address climate change
MS Cross, PD McCarthy, G Garfin, D Gori, CAF Enquist
Conservation Biology 27 (1), 4-13, 2013
612013
Substrate selectivity in glutamate-dependent acid resistance in enteric bacteria
MF Tsai, P McCarthy, C Miller
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (15), 5898-5902, 2013
542013
A portfolio choice model of the demand for recreational trips
R Tay, PS McCarthy, JJ Fletcher
Transportation Research Part B: Methodological 30 (5), 325-337, 1996
481996
US airport ownership, efficiency, and heterogeneity
L Kutlu, P McCarthy
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 89, 117-132, 2016
432016
Economic Efficiency vs Traffic Restraint: A Note on Singapore′ s Area License Scheme
P McCarthy, R Tay
Journal of Urban Economics 34 (1), 96-100, 1993
431993
Evidence on risk compensation and safety behaviour
P McCarthy, WK Talley
Economics Letters 62 (1), 91-96, 1999
391999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20