Παρακολούθηση
Ian Povey
Ian Povey
Tyndall National Institute, UCC, Ireland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tyndall.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The langmuir‐blodgett approach to making colloidal photonic crystals from silica spheres
M Bardosova, ME Pemble, IM Povey, RH Tredgold
Advanced materials 22 (29), 3104-3124, 2010
2002010
Temperature and frequency dependent electrical characterization of interfaces using capacitance-voltage and conductance methods
É O’Connor, S Monaghan, RD Long, A O’Mahony, IM Povey, K Cherkaoui, ...
Applied Physics Letters 94 (10), 102902, 2009
1232009
Air sensitivity of MoS2, MoSe2, MoTe2, HfS2, and HfSe2
G Mirabelli, C McGeough, M Schmidt, EK McCarthy, S Monaghan, ...
Journal of Applied Physics 120 (12), 125102, 2016
1222016
A broadband cavity ringdown spectrometer for in-situ measurements of atmospheric trace gases
M Bitter, SM Ball, IM Povey, RL Jones
Atmospheric Chemistry and Physics 5 (9), 2547-2560, 2005
1152005
Broadband cavity ringdown spectroscopy of the NO3 radical
SM Ball, IM Povey, EG Norton, RL Jones
Chemical physics letters 342 (1-2), 113-120, 2001
962001
A study of the electrochemical performance of vanadium oxide thin films grown by atmospheric pressure chemical vapour deposition
D Vernardou, P Paterakis, H Drosos, E Spanakis, IM Povey, ME Pemble, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 95 (10), 2842-2847, 2011
902011
Zinc oxide for solar water splitting: A brief review of the material's challenges and associated opportunities
J Kegel, IM Povey, ME Pemble
Nano energy 54, 409-428, 2018
892018
Zinc oxide thin films: Characterization and potential applications
S O'Brien, MG Nolan, M Çopuroglu, JA Hamilton, I Povey, L Pereira, ...
Thin Solid Films 518 (16), 4515-4519, 2010
882010
Non‐covalent functionalization of graphene using self‐assembly of alkane‐amines
B Long, M Manning, M Burke, BN Szafranek, G Visimberga, D Thompson, ...
Advanced Functional Materials 22 (4), 717-725, 2012
792012
In situ passivation of metal-oxide-semiconductor capacitors with atomic-layer deposited gate dielectric
E O’Connor, RD Long, K Cherkaoui, KK Thomas, F Chalvet, IM Povey, ...
Applied Physics Letters 92 (2), 022902, 2008
672008
The North Atlantic marine boundary layer experiment (NAMBLEX). Overview of the campaign held at Mace Head, Ireland, in summer 2002
DE Heard, KA Read, J Methven, S Al-Haider, WJ Bloss, GP Johnson, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 6 (8), 2241-2272, 2006
642006
Structural and electrical analysis of the atomic layer deposition of capacitors with and without an interface control layer
A O’Mahony, S Monaghan, G Provenzano, IM Povey, MG Nolan, ...
Applied Physics Letters 97 (5), 052904, 2010
622010
A combined capacitance-voltage and hard x-ray photoelectron spectroscopy characterisation of metal/Al2O3/In0.53Ga0.47As capacitor structures
J Lin, L Walsh, G Hughes, JC Woicik, IM Povey, TP O'Regan, PK Hurley
Journal of Applied Physics 116 (2), 024104, 2014
612014
Impact of forming gas annealing on the performance of surface-channel In0. 53Ga0. 47As MOSFETs with an ALD Al2O3 gate dielectric
V Djara, K Cherkaoui, M Schmidt, S Monaghan, É O’Connor, I Povey, ...
IEEE transactions on electron devices 59 (4), 1084-1090, 2012
612012
An investigation of capacitance-voltage hysteresis in metal/high-k/In0.53Ga0.47As metal-oxide-semiconductor capacitors
J Lin, YY Gomeniuk, S Monaghan, IM Povey, K Cherkaoui, É O'Connor, ...
Journal of Applied Physics 114 (14), 144105, 2013
582013
Analysis of the minority carrier response of n-type and p-type Au/Ni/Al2O3/In0.53Ga0.47As/InP capacitors following an optimized (NH4)2S treatment
É O’Connor, S Monaghan, K Cherkaoui, IM Povey, PK Hurley
Applied Physics Letters 99 (21), 212901, 2011
572011
Erasing diffraction orders: Opal versus Langmuir-Blodgett colloidal crystals
SG Romanov, M Bardosova, DE Whitehead, IM Povey, M Pemble, ...
Applied physics letters 90 (13), 133101, 2007
562007
The Characterization and Passivation of Fixed Oxide Charges and Interface States in the MOS System
PK Hurley, É O'Connor, V Djara, S Monaghan, IM Povey, RD Long, ...
IEEE Transactions on Device and Materials Reliability 13 (4), 429-443, 2013
512013
Chemical vapour deposition of ZrO 2 thin films monitored by IR spectroscopy
BJ Gould, IM Povey, ME Pemble, WR Flavell
Journal of Materials Chemistry 4 (12), 1815-1819, 1994
481994
Enhanced Bragg reflections from size-matched heterostructure photonic crystal thin films prepared by the Langmuir-Blodgett method
M Bardosova, ME Pemble, IM Povey, RH Tredgold, DE Whitehead
Applied physics letters 89 (9), 093116, 2006
432006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20