Παρακολούθηση
Ian Povey
Ian Povey
Tyndall National Institute, UCC, Ireland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tyndall.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The langmuir‐blodgett approach to making colloidal photonic crystals from silica spheres
M Bardosova, ME Pemble, IM Povey, RH Tredgold
Advanced materials 22 (29), 3104-3124, 2010
2192010
Air sensitivity of MoS2, MoSe2, MoTe2, HfS2, and HfSe2
G Mirabelli, C McGeough, M Schmidt, EK McCarthy, S Monaghan, ...
Journal of Applied Physics 120 (12), 2016
1662016
Zinc oxide for solar water splitting: A brief review of the material's challenges and associated opportunities
J Kegel, IM Povey, ME Pemble
Nano energy 54, 409-428, 2018
1562018
Temperature and frequency dependent electrical characterization of HfO2/InxGa1− xAs interfaces using capacitance-voltage and conductance methods
É O’Connor, S Monaghan, RD Long, A O’Mahony, IM Povey, K Cherkaoui, ...
Applied Physics Letters 94 (10), 2009
1302009
A broadband cavity ringdown spectrometer for in-situ measurements of atmospheric trace gases
M Bitter, SM Ball, IM Povey, RL Jones
Atmospheric Chemistry and Physics 5 (9), 2547-2560, 2005
1212005
Zinc oxide thin films: Characterization and potential applications
S O'Brien, MG Nolan, M Çopuroglu, JA Hamilton, I Povey, L Pereira, ...
Thin Solid Films 518 (16), 4515-4519, 2010
992010
Broadband cavity ringdown spectroscopy of the NO3 radical
SM Ball, IM Povey, EG Norton, RL Jones
Chemical physics letters 342 (1-2), 113-120, 2001
992001
Non‐covalent functionalization of graphene using self‐assembly of alkane‐amines
B Long, M Manning, M Burke, BN Szafranek, G Visimberga, D Thompson, ...
Advanced Functional Materials 22 (4), 717-725, 2012
962012
A study of the electrochemical performance of vanadium oxide thin films grown by atmospheric pressure chemical vapour deposition
D Vernardou, P Paterakis, H Drosos, E Spanakis, IM Povey, ME Pemble, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 95 (10), 2842-2847, 2011
962011
In situ H2S passivation of In0. 53Ga0. 47As∕ InP metal-oxide-semiconductor capacitors with atomic-layer deposited HfO2 gate dielectric
E O’Connor, RD Long, K Cherkaoui, KK Thomas, F Chalvet, IM Povey, ...
Applied Physics Letters 92 (2), 2008
742008
The North Atlantic marine boundary layer experiment (NAMBLEX). Overview of the campaign held at Mace Head, Ireland, in summer 2002
DE Heard, KA Read, J Methven, S Al-Haider, WJ Bloss, GP Johnson, ...
Atmospheric Chemistry and Physics 6 (8), 2241-2272, 2006
692006
An investigation of capacitance-voltage hysteresis in metal/high-k/In0. 53Ga0. 47As metal-oxide-semiconductor capacitors
J Lin, YY Gomeniuk, S Monaghan, IM Povey, K Cherkaoui, É O'Connor, ...
Journal of Applied Physics 114 (14), 2013
662013
Analysis of the minority carrier response of n-type and p-type Au/Ni/Al2O3/In0. 53Ga0. 47As/InP capacitors following an optimized (NH4) 2S treatment
É O’Connor, S Monaghan, K Cherkaoui, IM Povey, PK Hurley
Applied Physics Letters 99 (21), 2011
632011
Impact of forming gas annealing on the performance of surface-channel In0. 53Ga0. 47As MOSFETs with an ALD Al2O3 gate dielectric
V Djara, K Cherkaoui, M Schmidt, S Monaghan, É O'Connor, I Povey, ...
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2012
622012
Structural and electrical analysis of the atomic layer deposition of HfO2/n-In0. 53Ga0. 47As capacitors with and without an Al2O3 interface control layer
A O’Mahony, S Monaghan, G Provenzano, IM Povey, MG Nolan, ...
Applied Physics Letters 97 (5), 2010
622010
The Characterization and Passivation of Fixed Oxide Charges and Interface States in the MOS System
PK Hurley, É O'Connor, V Djara, S Monaghan, IM Povey, RD Long, ...
IEEE Transactions on Device and Materials Reliability 13 (4), 429-443, 2013
602013
Erasing diffraction orders: Opal versus Langmuir-Blodgett colloidal crystals
SG Romanov, M Bardosova, DE Whitehead, IM Povey, M Pemble, ...
Applied physics letters 90 (13), 2007
602007
Chemical vapour deposition of ZrO 2 thin films monitored by IR spectroscopy
BJ Gould, IM Povey, ME Pemble, WR Flavell
Journal of Materials Chemistry 4 (12), 1815-1819, 1994
491994
Atomic layer deposition for the fabrication of 3D photonic crystals structures: Growth of Al2O3 and VO2 photonic crystal systems
IM Povey, M Bardosova, F Chalvet, ME Pemble, HM Yates
Surface and Coatings Technology 201 (22-23), 9345-9348, 2007
462007
Very large phase shift of microwave signals in a 6 nm HfxZr1− xO2 ferroelectric at±3 V
M Dragoman, M Modreanu, IM Povey, S Iordanescu, M Aldrigo, ...
Nanotechnology 28 (38), 38LT04, 2017
452017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20